ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

โรงพยาบาลร้อยเอ็ดตรวจเช็ครถกู้ชีพกู้ภัยเตรียมความพร้อมรับมืออุบัติเหตุปีใหม่

โรงพยาบาลร้อยเอ็ดตรวจเช็ครถกู้ชีพกู้ภัยเตรียมความพร้อมรับมืออุบัติเหตุปีใหม่



 
   นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด   นำเจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉินศูนย์กรุณาพีคำทอน ร่วมกันตรวจสอบความพร้อมยานพาหนะ อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์กู้ภัยเบื้องต้นและอุปกรณ์ควบคุมสถานการณ์ ของรถกู้ชีพ-กู้ภัย รถพยาบาล และฉุกเฉิน ในเขตอำเภอเมือร้อยเอ็ด
 เพื่อตรวจเช็คอุปกรณ์ กู้ชีพ – กู้ภัย เตรียมความพร้อมรับมืออุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงนี้  ซึ่งในห้วงดังกล่าวจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก และเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความพร้อม ทั้งยานพาหนะอุปกรณ์กู้ชีพ-กู้ภัย ในการช่วยเหลือและปฐมพยาบาล พร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

 

 


อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / วิทวุฒิ: ข่าว : ภาพ / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503