ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ห้างโรบินสันร้อยเอ็ด มอบเต้านมเทียมจากจำนวน 200 ชิ้น สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง รพ.ร้อยเอ็ด


วันที่ 25 ธันวาคม  2561 นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด  และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลร้อยเอ็ด  ร่วมต้อนรับ  คุณจงกลณี ชัยองค์การ ผู้จัดการทั่วไปโรบินสันไลฟ์สไตล์ร้อยเอ็ด และตัวแทน Central Group ห้างโรบินสันร้อยเอ็ด มอบเต้านมเทียมจากจำนวน 200 ชิ้น ในโครงการ “เย็บเต้ารวมใจ สู้ภัยมะเร็ง"   เพื่อมอบให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม  เป็นการส่งเสริมกำลังใจ  แบ่งปันน้ำใจ  
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / วิทวุฒิ: ข่าว : ภาพ / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503