โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

รพ.ร้อยเอ็ดทำบุญตักบาตร ประจำเดือนพฤศจิกายน ๖๑

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด พร้อมบุคลากรร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ณ ทางเชื่อมตึก   หอผู้ป่วยใน และชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เพื่อสร้างกุศลและความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และแผ่ส่วนกุศลให้กับผู้ป่วยผู้ล่วงลับไปแล้ว

 

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / สุกัญญา ขาวศรี : ผู้เขียนข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503