ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
THAILAND INTERNET
USER BEHAVIOR SURUEY

รพ.ร้อยเอ็ดทำบุญตักบาตร ประจำเดือนพฤศจิกายน ๖๑

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด พร้อมบุคลากรร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ณ ทางเชื่อมตึก   หอผู้ป่วยใน และชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เพื่อสร้างกุศลและความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และแผ่ส่วนกุศลให้กับผู้ป่วยผู้ล่วงลับไปแล้ว

 

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / สุกัญญา ขาวศรี : ผู้เขียนข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503