โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
Countdown

ปลูกต้นมั่งมี

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ทีมผู้บริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมกันปลูกต้นมั่งมี เพื่อแสดงความยินดีกับนายแพทย์เจษฏา โชคดำรงสุข ในโอกาสดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ หน้าสนามกีฬาโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503