โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับ คุณทนงศักดิ์ ศุภการ ดารานักแสดง ผู้ริเริ่ม Bogie99 Run 4K Running Challeng และนักวิ่งจิตอาสา การบรรยายพิเศษ “การเ

เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสาเกต ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด คุณทนงศักดิ์ ศุภการ ดารานักแสดง ผู้ริเริ่ม Bogie99 Run 4K Running Challenge และเป็นนักวิ่งจิตอาสา ให้เกียรติบรรยายพิเศษและถ่ายทอดความรู้เรื่อง "การเตรียมตัววิ่งอย่างไรให้ปลอดภัย "  เพื่อเตรียมความพร้อมความปลอดภัย และการป้องกันการบาดเจ็บจากการวิ่ง โดยได้รับการต้อนรับจากชาวจังหวัดร้อยเอ็ดอย่างอบอุ่นและวันเสาร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๔.๓๐ น. คุณทนงศักดิ์ ศุภการ ดารานักแสดง นักวิ่ง พร้อมด้วยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ศูนย์กู้ชีพคำทอน ชมรมวิ่งพลาญชัยร้อยเอ็ด ชมรมจักรยานร้อยเอ็ด ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมสำรวจเส้นทางการวิ่ง ในกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ ๒ สี่-สมาน เดินวิ่งวิถีไทย เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ โดยจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นเจ้าภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

 

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / สุกัญญา ขาวศรี : ผู้เขียนข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503