โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด สีเขียว หิ้วปิ่นโตอิ่มท้องอิ่มสุข ลดโลกร้อน ลดขยะให้สิ่งแวดล้อม สร้างความผูกพันในองค์กร

 

 

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด หิ้วปิ่นโตรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกับเจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัด วิสัญญี ห้องคลอด และสูติกรรม เพื่อลดขยะให้สิ่งแวดล้อมลดการใช้พลังงานที่ต้องเดินทางไปรับประทานอาหารเที่ยงนอกโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เพื่อสร้างจิตสำนึกในการลดปริมาณขยะมูลฝอย ลดการใช้พลาสติก และสร้างความผูกพันภายในองค์กร โดยให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดหิ้วปิ่นโตข้าวรับประทานอาหารร่วมกันในหน่วยงาน เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร สร้างความรัก ความสามัคคี  และความผูกพัน รวมถึงการสร้างความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบต่อสังคม

 

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / สุกัญญา ขาวศรี : ผู้เขียนข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

 

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503