ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

วันรำลึก..คนดี หมอพีร์ คำทอน

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. โรงพยาบาลร้อยเอ็ดได้จัดวันรำลึก "คนดีหมอพีร์ คำทอน" เพื่อเป็นการสดุดี และเชิดชู วีรกรรมของ นายแพทย์พีร์ คำทอน อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ผู้ซึ่งมีความซื่อสัตย์ ขยัน ตั้งใจทำงาน โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ไพจิตร วราชิต อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี และกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง คุณธรรมความดีงาม สู่ความสำเร็จ ณ ห้องประชุมสาเกตชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ และเวลา 11.00 น. นายแพทย์ไพจิตร วราชิต อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีการเปิดอาคารซักฟอก จ่ายกลาง โภชนาการ ณ อาคารซักฟอก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ประมวลภาพกิจกรรม

boss.jpg
สถานการณ์โลหิตสำรอง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 

สถานการณ์โลหิตสำรอง
18 ธันวาคม 2560 เวลา 11:57 น.

A        
B        
AB        
O        

หมายเหตุ
        โลหิตสำรองเพียงพอ
        โลหิตสำรองเหลือน้อย
        โลหิตสำรองขาดแคลน

ตารางการให้บริการทางการแพทย์

Login Form

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รุ่นที่ 6 ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รุ่นที่ 6 ประจำปี 2560

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมผลิตนิสิตแพทย์ร่วมกับคณะ แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รุ่นที่ 6...

โรงพยาบาลร้อยเอ็ดร่วมกิจกรรมวันรวมน้ำใจให้กาชาดร้อยเอ็ดประจำปี 2560

โรงพยาบาลร้อยเอ็ดร่วมกิจกรรมวันรวมน้ำใจให้กาชาดร้อยเอ็ดประจำปี 2560

โรงพยาบาลร้อยเอ็ดร่วมกิจกรรมวันรวมน้ำใจให้กาชาดร้อยเอ็ดประจำปี 2560 วันที่ 8 ธันวาคม 2560...

ชาวร้อยเอ็ดร่วมบริจาคโลหิต 5 ธันวาคม

ชาวร้อยเอ็ดร่วมบริจาคโลหิต 5 ธันวาคม

                                                                ชาวร้อยเอ็ด...

 • โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม สถานศึกษาต้นแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

  โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม สถานศึกษาต้นแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

  วันศุกร์, 15 ธันวาคม 2560 03:17
 • ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รุ่นที่ 6 ประจำปี 2560

  ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รุ่นที่ 6 ประจำปี 2560

  วันพฤหัสบดี, 14 ธันวาคม 2560 04:42
 • ผู้ใจบุญบริจาคเงินสมทบกองทุนมะเร็งเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 1 ล้านบาท

  ผู้ใจบุญบริจาคเงินสมทบกองทุนมะเร็งเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 1 ล้านบาท

  วันพฤหัสบดี, 14 ธันวาคม 2560 04:33
 • โรงพยาบาลร้อยเอ็ดร่วมกิจกรรมวันรวมน้ำใจให้กาชาดร้อยเอ็ดประจำปี 2560

  โรงพยาบาลร้อยเอ็ดร่วมกิจกรรมวันรวมน้ำใจให้กาชาดร้อยเอ็ดประจำปี 2560

  วันศุกร์, 08 ธันวาคม 2560 06:11
 • ชาวร้อยเอ็ดร่วมบริจาคโลหิต 5 ธันวาคม

  ชาวร้อยเอ็ดร่วมบริจาคโลหิต 5 ธันวาคม

  วันพฤหัสบดี, 07 ธันวาคม 2560 13:21

ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Tigecycline 50 mg for injection

จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Imipenem 500 mg + Cilastatin 500 mg for injection

จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดให้น้ำเกลือสำหรับเครื่องฯ (Set IV Pump)

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดให้น้ำเกลือสำหรับเครื่องฯ (Set IV Pump)

ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Nicardipine 2 mg injection

จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Azithromycin 500 mg powder for injection

จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

 • ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Tigecycline 50 mg for injection

  วันพฤหัสบดี, 14 ธันวาคม 2560 02:48
 • ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Imipenem 500 mg + Cilastatin 500 mg for...

  วันพฤหัสบดี, 14 ธันวาคม 2560 02:45
 • ประกาศประกวดราคาซื้อชุดให้น้ำเกลือสำหรับเครื่องฯ (Set IV Pump)

  วันอังคาร, 12 ธันวาคม 2560 08:20
 • ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Nicardipine 2 mg injection

  วันศุกร์, 08 ธันวาคม 2560 09:06
 • ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Azithromycin 500 mg powder for injection

  วันศุกร์, 08 ธันวาคม 2560 09:03

ผลผู้ชนะสอบ/ประกวดราคา

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องตัดชิ้นเนื้อแบบมือหมุน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องตัดชิ้นเนื้อแบบมือหมุน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องตัดชิ้นเนื้อแบบมือหมุน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องตัดชิ้นเนื้อที่อุณหภูมิเยือกเย็น ฯ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องตัดชิ้นเนื้อที่อุณหภูมิเยือกเย็น Cryostat (for rrozen...

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโต๊ะตัดชิ้นเนื้อพร้อมตู้ดูดอากาศ ฯ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโต๊ะตัดชิ้นเนื้อพร้อมตู้ดูดอากาศ Gross cutting table & hood

 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องตัดชิ้นเนื้อแบบมือหมุน

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องตัดชิ้นเนื้อแบบมือหมุน

  วันพุธ, 05 เมษายน 2560 03:55
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องตัดชิ้นเนื้อที่อุณหภูมิเยือกเย็น ฯ

  วันพุธ, 05 เมษายน 2560 03:54
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโต๊ะตัดชิ้นเนื้อพร้อมตู้ดูดอากาศ ฯ

  วันพุธ, 05 เมษายน 2560 03:54
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องย้อมสไลด์อัตโนมัติ Automated stainer

  วันพุธ, 05 เมษายน 2560 03:53
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกรและทันตแพทย์

  วันพุธ, 05 เมษายน 2560 03:52

ประกาศราคากลาง

 • ยา Isosorbide dinitrate 10 mg tab

  วันศุกร์, 15 ธันวาคม 2560 03:52
 • ยา Piperacillin 4 g + Tazobactam 500 mg inj

  วันศุกร์, 15 ธันวาคม 2560 03:50
 • ยา Doripenem 500 mg inj

  วันศุกร์, 15 ธันวาคม 2560 03:48
 • ยา Rituximab 10 mg / ml 50 ml inj

  วันศุกร์, 15 ธันวาคม 2560 03:46
 • ยา Octride 100 mcg inj

  วันศุกร์, 15 ธันวาคม 2560 03:45
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503