โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
Countdown

วันรำลึก..คนดี หมอพีร์ คำทอน

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. โรงพยาบาลร้อยเอ็ดได้จัดวันรำลึก "คนดีหมอพีร์ คำทอน" เพื่อเป็นการสดุดี และเชิดชู วีรกรรมของ นายแพทย์พีร์ คำทอน อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ผู้ซึ่งมีความซื่อสัตย์ ขยัน ตั้งใจทำงาน โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ไพจิตร วราชิต อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี และกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง คุณธรรมความดีงาม สู่ความสำเร็จ ณ ห้องประชุมสาเกตชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ และเวลา 11.00 น. นายแพทย์ไพจิตร วราชิต อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีการเปิดอาคารซักฟอก จ่ายกลาง โภชนาการ ณ อาคารซักฟอก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ประมวลภาพกิจกรรม

boss.jpg
สถานการณ์โลหิตสำรอง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 

สถานการณ์โลหิตสำรอง
18 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:42 น.

A        
B        
AB        
O        

หมายเหตุ
        โลหิตสำรองเพียงพอ
        โลหิตสำรองเหลือน้อย
        โลหิตสำรองขาดแคลน

Login Form

3PRINTcopy.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ผู้ใจบุญบริจาครองเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

  ผู้ใจบุญบริจาครองเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

  วันอังคาร, 17 กรกฎาคม 2561 06:17
 • ส่งวีระบุรุษถ้ำหลวง...สู่ภพภูมิ

  ส่งวีระบุรุษถ้ำหลวง...สู่ภพภูมิ

  วันเสาร์, 14 กรกฎาคม 2561 16:12
 • สรุปผลการตรวจราชการสาธารณสุข ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

  สรุปผลการตรวจราชการสาธารณสุข ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

  วันเสาร์, 14 กรกฎาคม 2561 02:57
 • โรงพยาบาลร้อยเอ็ดจัดโครงการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์

  โรงพยาบาลร้อยเอ็ดจัดโครงการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์

  วันพุธ, 11 กรกฎาคม 2561 08:30
 • โรงพยาบาลร้อยเอ็ดขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literate Organization)

  โรงพยาบาลร้อยเอ็ดขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literate Organization)

  วันพุธ, 11 กรกฎาคม 2561 07:51

ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

 • ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อยา Cefazolin 1 g for injection

  วันจันทร์, 16 กรกฎาคม 2561 07:38
 • ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อยา Mycophenolate mlfetil 250 mg capsule

  วันจันทร์, 16 กรกฎาคม 2561 07:36
 • ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อยา Acyclovir 250 mg

  วันจันทร์, 16 กรกฎาคม 2561 07:35
 • ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อยา Vancomycin 500 mg for inj

  วันจันทร์, 16 กรกฎาคม 2561 07:33
 • ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อยา Rabies Immunoglobulin 300 IU/ 2 ml

  วันจันทร์, 16 กรกฎาคม 2561 07:25

ผลผู้ชนะสอบ/ประกวดราคา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Sterile water for injection 1000 ml

  วันจันทร์, 16 กรกฎาคม 2561 07:10
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Amino acid Glucose Lipids and Nitrogen IV preparation

  วันจันทร์, 16 กรกฎาคม 2561 07:03
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ

  วันจันทร์, 16 กรกฎาคม 2561 03:32
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดตรวจน้ำตาลในเลือด

  วันจันทร์, 16 กรกฎาคม 2561 03:30
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Carry blair Transpont Swab

  วันจันทร์, 16 กรกฎาคม 2561 03:27

รายการเช็คสั่งจ่าย

ที่ เลขที่ รายการที่สั่งจ่าย วันที่จ่าย
1 28083735/วัสดุไฟฟ้า หจก.ผดุงธรรมไฟฟ้า 101 16 กรกฎาคม 2561
2 26131920/วัสดุการแพทย์ บริษัท อาฟต้า เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 16 กรกฎาคม 2561
3 26131923/วัสดุการแพทย์ บริษัท ไทยเมดิคอลนอร์ทอีสต์ จำกัด 16 กรกฎาคม 2561
4 26131924/เวชภัณฑ์ยา บริษัท มาสุ จำกัด 16 กรกฎาคม 2561
5 28083732/UC ร้าน ปรีชาพันธุ์ไม้ 16 กรกฎาคม 2561
6 28083741/เวชภัณฑ์ยา บริษัท พร๊อพเพอร์ตี้ เคมี จำกัด 16 กรกฎาคม 2561
7 28083736/วัสดุการแพทย์ หสน.จินดาโอสถ 16 กรกฎาคม 2561
8 28083738/เวชภัณฑ์ยา บริษัท แก้วมังกรเภสัช จำกัด 16 กรกฎาคม 2561
9 28083739/วัสดุคอมพิวเตอร์ บริษัท บิสเน็ตเวิร์คจำกัด 16 กรกฎาคม 2561
10 28083740/เวชภัณฑ์ยา บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์มา จำกัด 16 กรกฎาคม 2561
11 26131910/วัสดุการแพทย์ หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต 12 กรกฎาคม 2561
12 26131911/วัสดุการแพทย์ ร้าน เอ็นโด เมดิคอล ซายส์ 12 กรกฎาคม 2561
13 26131912/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ ร้าน เอ็นโด เมดิคอล ซายส์ 12 กรกฎาคม 2561
14 26131914/วัสดุการแพทย์ บริษัท ซีซี เฮลท์ แคร์ จำกัด 12 กรกฎาคม 2561
15 26131916/วัสดุการแพทย์ บริษัท ยู.พี.เมดิคอล ซอลเตอร์ จำกัด 12 กรกฎาคม 2561
16 26131917/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช จำกัด) 12 กรกฎาคม 2561
17 10497502/ครุภัณฑ์การแพทย์ ร้าน เวสท์ เมด 11 กรกฎาคม 2561
18 10497505/ครุภัณฑ์สำนักงาน บริษัท บิสเน็ตเวิร์คจำกัด 11 กรกฎาคม 2561
19 26131906/เวชภัณฑ์มิใช่ยา หจก.ที.เอฟ.ซัพพลาย 6 กรกฎาคม 2561
20 26131929/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จำกัด 4 กรกฎาคม 2561
21 26131928/วัสดุทันตกรรม บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด 4 กรกฎาคม 2561
22 26131967/วัสดุทันตกรรม บริษัท ดาร์ฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด 4 กรกฎาคม 2561
23 10497316/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 2 กรกฎาคม 2561
24 10497317/จ้างเหมา/บริการ ร้าน เอ็นโด เมดิคอล ซายส์ 2 กรกฎาคม 2561
25 10497319/จ้างเหมา/บริการ บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จำกัด 2 กรกฎาคม 2561
26 26131821/วัสดุการแพทย์ บริษัท รีนอลพลัส จำกัด 29 มิถุนายน 2561
27 26131820/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ฟาร์มาดิกา จำกัด 29 มิถุนายน 2561
28 26131815/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด 29 มิถุนายน 2561
29 26131828/วัสดุการแพทย์ บริษัท เบอร์ลิน เยอรมณี อิมพอร์ท จำกัด 27 มิถุนายน 2561
30 26131829/วัสดุการแพทย์ บริษัท สีมา-เมดิก จำกัด 27 มิถุนายน 2561
แสดงทั้งหมด

ประกาศราคากลาง

 • ประกาศราคากลางระบบน้ำบริสุทธิ์ระบบีเวอร์ส ออสโมซิส (RO) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ

  วันศุกร์, 29 มิถุนายน 2561 08:02
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อระบบน้ำบริสุทธิ์ระบบรีเวอร์ส ออสโมซีส (RO) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ

  วันศุกร์, 29 มิถุนายน 2561 07:53
 • ประกาศราคากลางเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายอัตโนมัติ (Infusion Pump)

  วันจันทร์, 25 มิถุนายน 2561 08:40
 • ประกาศราคากลางเครื่องปั่นแยกส่วนประกอบของเลือดชนิดควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง

  วันพุธ, 13 มิถุนายน 2561 00:55
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟัน จำนวน 1 เครื่อง

  วันพฤหัสบดี, 07 มิถุนายน 2561 09:20

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503