วันรำลึก..คนดี หมอพีร์ คำทอน

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

วันรำลึก..คนดี หมอพีร์ คำทอน

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. โรงพยาบาลร้อยเอ็ดได้จัดวันรำลึก "คนดีหมอพีร์ คำทอน" เพื่อเป็นการสดุดี และเชิดชู วีรกรรมของ นายแพทย์พีร์ คำทอน อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ผู้ซึ่งมีความซื่อสัตย์ ขยัน ตั้งใจทำงาน โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ไพจิตร วราชิต อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี และกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง คุณธรรมความดีงาม สู่ความสำเร็จ ณ ห้องประชุมสาเกตชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ และเวลา 11.00 น. นายแพทย์ไพจิตร วราชิต อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีการเปิดอาคารซักฟอก จ่ายกลาง โภชนาการ ณ อาคารซักฟอก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

boss.jpg
สถานการณ์โลหิตสำรอง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 

สถานการณ์โลหิตสำรอง
18 ตุลาคม 2560 เวลา 23:19 น.

A        
B        
AB        
O        

หมายเหตุ
        โลหิตสำรองเพียงพอ
        โลหิตสำรองเหลือน้อย
        โลหิตสำรองขาดแคลน

Login Form

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปลูกต้นมั่งมี

ปลูกต้นมั่งมี

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์...

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เปิดโครงการหน่วยบริการขาเทียมเคลื่อนที่“ร้อยแก่นสารสินธุ์” ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เปิดโครงการหน่วยบริการขาเทียมเคลื่อนที่“ร้อยแก่นสารสินธุ์” ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เปิดโครงการหน่วยบริการขาเทียมเคลื่อนที่“ร้อยแก่นสารสินธุ์” ณ...

พิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารบ้านพักผู้ป่วยมะเร็ง

พิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารบ้านพักผู้ป่วยมะเร็ง

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน...

 • ปลูกต้นมั่งมี

  ปลูกต้นมั่งมี

  วันพุธ, 11 ตุลาคม 2560 08:30
 • โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เปิดโครงการหน่วยบริการขาเทียมเคลื่อนที่“ร้อยแก่นสารสินธุ์” ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

  โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เปิดโครงการหน่วยบริการขาเทียมเคลื่อนที่“ร้อยแก่นสารสินธุ์” ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

  วันพฤหัสบดี, 05 ตุลาคม 2560 02:39
 • ยินดีต้อนรับนายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7

  ยินดีต้อนรับนายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7

  วันพฤหัสบดี, 17 สิงหาคม 2560 09:40
 • เปิดโครงการ One day surgery

  เปิดโครงการ One day surgery

  วันอังคาร, 15 สิงหาคม 2560 11:07
 • พิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารบ้านพักผู้ป่วยมะเร็ง

  พิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารบ้านพักผู้ป่วยมะเร็ง

  วันอังคาร, 15 สิงหาคม 2560 10:26

ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

 • ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตรวจชิ้นเนื้อ

  วันอังคาร, 26 กันยายน 2560 04:04
 • จ้างย้ายเครื่องอบแก๊ส ETO และเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรค Tuttanuer โดยวิธีตกลงราคา

  วันอังคาร, 22 สิงหาคม 2560 05:48
 • ประกาศจ้างเหมาเคลื่อนย้ายเครื่องมือและอุปกรณ์งานจ่ายกลางโดยวิธีตกลงราคา

  ประกาศจ้างเหมาเคลื่อนย้ายเครื่องมือและอุปกรณ์งานจ่ายกลางโดยวิธีตกลงราคา

  วันอังคาร, 08 สิงหาคม 2560 08:55
 • ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Out Lab)

  วันพฤหัสบดี, 03 สิงหาคม 2560 08:57
 • ประกาศสอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์กลับภาพสำหรับต่อกล้องผ่าตัด จำนวน 1 ชุด

  วันพฤหัสบดี, 03 สิงหาคม 2560 02:19

ผลผู้ชนะสอบ/ประกวดราคา

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องตัดชิ้นเนื้อแบบมือหมุน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องตัดชิ้นเนื้อแบบมือหมุน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องตัดชิ้นเนื้อแบบมือหมุน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องตัดชิ้นเนื้อที่อุณหภูมิเยือกเย็น ฯ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องตัดชิ้นเนื้อที่อุณหภูมิเยือกเย็น Cryostat (for rrozen...

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโต๊ะตัดชิ้นเนื้อพร้อมตู้ดูดอากาศ ฯ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโต๊ะตัดชิ้นเนื้อพร้อมตู้ดูดอากาศ Gross cutting table & hood

 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องตัดชิ้นเนื้อแบบมือหมุน

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องตัดชิ้นเนื้อแบบมือหมุน

  วันพุธ, 05 เมษายน 2560 03:55
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องตัดชิ้นเนื้อที่อุณหภูมิเยือกเย็น ฯ

  วันพุธ, 05 เมษายน 2560 03:54
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโต๊ะตัดชิ้นเนื้อพร้อมตู้ดูดอากาศ ฯ

  วันพุธ, 05 เมษายน 2560 03:54
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องย้อมสไลด์อัตโนมัติ Automated stainer

  วันพุธ, 05 เมษายน 2560 03:53
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกรและทันตแพทย์

  วันพุธ, 05 เมษายน 2560 03:52

ประกาศราคากลาง

 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อยา iopromide 623.4mg/ml inj. ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

  วันพฤหัสบดี, 12 ตุลาคม 2560 04:43
 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อยา Seretide 50/250 accuhaler ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

  วันพฤหัสบดี, 12 ตุลาคม 2560 04:41
 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อยา Erythropoietin alpha 5000 iu/ 1set ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

  วันพฤหัสบดี, 12 ตุลาคม 2560 04:40
 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อยา Madopar 250 (L) tab. ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

  วันพฤหัสบดี, 12 ตุลาคม 2560 04:38
 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อยา Aflibercept 40 mg/ml inj. ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

  วันพฤหัสบดี, 12 ตุลาคม 2560 04:36

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503