ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
Countdown

วันรำลึก..คนดี หมอพีร์ คำทอน

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. โรงพยาบาลร้อยเอ็ดได้จัดวันรำลึก "คนดีหมอพีร์ คำทอน" เพื่อเป็นการสดุดี และเชิดชู วีรกรรมของ นายแพทย์พีร์ คำทอน อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ผู้ซึ่งมีความซื่อสัตย์ ขยัน ตั้งใจทำงาน โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ไพจิตร วราชิต อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี และกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง คุณธรรมความดีงาม สู่ความสำเร็จ ณ ห้องประชุมสาเกตชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ และเวลา 11.00 น. นายแพทย์ไพจิตร วราชิต อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีการเปิดอาคารซักฟอก จ่ายกลาง โภชนาการ ณ อาคารซักฟอก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ประมวลภาพกิจกรรม

boss.jpg
สถานการณ์โลหิตสำรอง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 

สถานการณ์โลหิตสำรอง
21 มีนาคม 2561 เวลา 23:57 น.

A        
B        
AB        
O        

หมายเหตุ
        โลหิตสำรองเพียงพอ
        โลหิตสำรองเหลือน้อย
        โลหิตสำรองขาดแคลน

ตารางการให้บริการทางการแพทย์

Login Form

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณพนิดา สุทธิประภา รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2561

คุณพนิดา สุทธิประภา รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2561

วันที่ 19 มีนาคม 2561 คุณพนิดา สุทธิประภา รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลร้อยเอ็ด...

เจ้าอาวาสวัดวิมลนิวาสมอบเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในวันอายุวัฒนมงคล ครบ 56 ปี

เจ้าอาวาสวัดวิมลนิวาสมอบเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในวันอายุวัฒนมงคล ครบ 56 ปี

                                       พระครูวิมลบุญโกศล เจ้าอาวาสวัดวิมลนิวาส มอบเงิน 2,000,000...

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด อบรมเข้มจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุที่ติดเตียงในชุมชน(รุ่น2)

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด อบรมเข้มจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุที่ติดเตียงในชุมชน(รุ่น2)

โรงพยาบาลร้อยเอ็ดร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด อบรมจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุ (Care...

โรงครัว โรงพยาบาลร้อยเอ็ดรับการตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาล

โรงครัว โรงพยาบาลร้อยเอ็ดรับการตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาล

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นำโดย นางมาลา...

 • คุณพนิดา สุทธิประภา รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2561

  คุณพนิดา สุทธิประภา รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น...

  วันพุธ, 21 มีนาคม 2561 02:13
 • เจ้าอาวาสวัดวิมลนิวาสมอบเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในวันอายุวัฒนมงคล ครบ 56 ปี

  เจ้าอาวาสวัดวิมลนิวาสมอบเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในวันอายุวัฒนมงคล ครบ 56 ปี

  วันอังคาร, 20 มีนาคม 2561 10:22
 • อำเภอเมืองร้อยเอ็ด อบรมเข้มจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุที่ติดเตียงในชุมชน(รุ่น2)

  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด อบรมเข้มจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุที่ติดเตียงในชุมชน(รุ่น2)

  วันอังคาร, 20 มีนาคม 2561 10:05
 • เปิดให้บริการแล้ว...กายภาพบำบัดโรงพยาบาลสวนพยอม

  เปิดให้บริการแล้ว...กายภาพบำบัดโรงพยาบาลสวนพยอม

  วันศุกร์, 16 มีนาคม 2561 09:22
 • โรงครัว โรงพยาบาลร้อยเอ็ดรับการตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาล

  โรงครัว โรงพยาบาลร้อยเอ็ดรับการตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาล

  วันจันทร์, 12 มีนาคม 2561 08:30

ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคา ซื้อชุดล้างไตปลอดเชื้อ จำนวน 238,000 ชุด

ประกาศประกวดราคา ซื้อชุดล้างไตปลอดเชื้อ จำนวน 238,000 ชุด

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Clopidogrel 75 mg tablet โดยวิธี e-bidding

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธี...

ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Metronidazole 0.5% in 100 ml injection

จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Escitalopram 10 mg tablet

จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

 • ประกาศประกวดราคา ซื้อชุดล้างไตปลอดเชื้อ จำนวน 238,000 ชุด

  วันอังคาร, 20 มีนาคม 2561 08:21
 • ประกาศประกวดราคา ซื้อชุดล้างไตปลอดเชื้อ จำนวน 238,000 ชุด

  วันอังคาร, 20 มีนาคม 2561 07:59
 • ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Clopidogrel 75 mg tablet โดยวิธี e-bidding

  วันพุธ, 21 มีนาคม 2561 04:47
 • ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Metronidazole 0.5% in 100 ml injection

  วันอังคาร, 20 มีนาคม 2561 04:38
 • ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Escitalopram 10 mg tablet

  วันอังคาร, 20 มีนาคม 2561 04:35

ผลผู้ชนะสอบ/ประกวดราคา

 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Peritoneal dialysis solution 1.5 5000 ml

  วันอังคาร, 13 มีนาคม 2561 09:01
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Peritoneal dialysis solution 1.5% 2000 ml

  วันอังคาร, 13 มีนาคม 2561 08:59
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Erythropoietin Beta ๕๐๐๐ U/ ๐.๓ ml prefilled syringe

  วันอังคาร, 13 มีนาคม 2561 08:56
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 10...

  วันพุธ, 21 มีนาคม 2561 07:07
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาชีพอัตโนมัติ จำนวน 40...

  วันพุธ, 21 มีนาคม 2561 07:00

ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลางการจัดซื้อยา Multivitamin tablet ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Multivitamin tablet...

ประกาศราคากลางการจัดซื้อยา Gemcitabine 1 g inj ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Gemcitabine 1 g inj ...

ประกาศราคากลางการจัดซื้อยา Alfuzosin HCL 10 mg ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Alfuzosin HCL 10...

 

 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม (C-Arm)

  วันอังคาร, 20 มีนาคม 2561 06:23
 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อยา Multivitamin tablet ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

  วันพฤหัสบดี, 15 มีนาคม 2561 03:26
 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อยา Gemcitabine 1 g inj ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

  วันพฤหัสบดี, 15 มีนาคม 2561 03:09
 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อยา Alfuzosin HCL 10 mg ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

  วันพฤหัสบดี, 15 มีนาคม 2561 03:03
 • วันพฤหัสบดี, 15 มีนาคม 2561 03:01
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503