ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
THAILAND INTERNET
USER BEHAVIOR SURUEY

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ๑๔ พฤศจิกายน วันเบาหวานโลก หยุดโรคเรื้อรัง ภัยเงียบใกล้ตัว

  ๑๔ พฤศจิกายน วันเบาหวานโลก หยุดโรคเรื้อรัง ภัยเงียบใกล้ตัว

  วันพุธ, 13 พฤศจิกายน 2562 19:23
 • รพ.ร้อยเอ็ด รับการตรวจประเมินศักยภาพเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการสำหรับการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารีผ่านสายสวน ในระดับ ๑

  รพ.ร้อยเอ็ด...

  วันพุธ, 13 พฤศจิกายน 2562 14:50
 • โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จัดงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี ๒๕๖๓

  โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จัดงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี ๒๕๖๓

  วันจันทร์, 11 พฤศจิกายน 2562 15:47
 • จังหวัดร้อยเอ็ดจัดอบรมทีมจิตอาสากู้ชีพฉุกเฉินสร้างความพร้อมในการจัดงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดินวิ่งการกุศล ครั้งที่ ๓

  จังหวัดร้อยเอ็ดจัดอบรมทีมจิตอาสากู้ชีพฉุกเฉินสร้างความพร้อมในการจัดงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์...

  วันจันทร์, 11 พฤศจิกายน 2562 10:42
 • โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยปฏิบัติตามกฎจราจร สวมหมวกกันน็อกขณะขับขี่ เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

  โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยปฏิบัติตามกฎจราจร สวมหมวกกันน็อกขณะขับขี่...

  วันพฤหัสบดี, 07 พฤศจิกายน 2562 16:01

ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

 • ประกาศประกวดราคาซื้อหลอด LED ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  วันจันทร์, 04 พฤศจิกายน 2562 14:08
 • ประกาศประกวดราคาซื้อชุดตรวจ HIV 1 Viral Load ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  วันพุธ, 30 ตุลาคม 2562 15:57
 • ประกาศประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิตชนิด 2 ถุง ขนาด 450 ml. จำนวน 13,800 ชุด...

  วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2562 15:07
 • ประกาศประกวดราคาซื้อชุดถุงรับบริจาคเกล็ดเลือดชนิด 2 ถุง จำนวน 600 ชุด...

  วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2562 15:05
 • ขอเชิญร่างวิจารณ์ประกาศประกวดราคาซื้อหลอด LED ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  วันศุกร์, 18 ตุลาคม 2562 16:44

ผลผู้ชนะสอบ/ประกวดราคา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ

  วันอังคาร, 12 พฤศจิกายน 2562 11:34
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง จำนวน 26 ชุด

  วันพุธ, 06 พฤศจิกายน 2562 15:39
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง จำนวน 26 ชุด

  วันพุธ, 06 พฤศจิกายน 2562 15:32
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Blood gas ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  วันพุธ, 30 ตุลาคม 2562 14:48
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Donepezil HCL Orodispersible 10 mg tablet...

  วันศุกร์, 25 ตุลาคม 2562 15:56

ประกาศราคากลาง

 • ประกาศราคากลางเครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าเส้นเลือดดำ (Infusion pump)

  วันอังคาร, 05 พฤศจิกายน 2562 09:18
 • ประกาศราคากลางเตียงรับบริจาคโลหิต จำนวน 14 เตียง

  วันจันทร์, 07 ตุลาคม 2562 15:49
 • ประกาศราคากลางเครื่อง Screening jaundice meter ในทารก (คัดกรองตัวเหลืองในทารก) จำนวน 1 เครื่อง

  วันจันทร์, 07 ตุลาคม 2562 14:32
 • ประกาศราคากลางเครื่องตรวจสภาวะเหลืองในทารกแรกเกิด

  วันพุธ, 25 กันยายน 2562 15:27
 • ประกาศราคากลางเครื่องติดตามการทำงานสัญญาณชีพและหัวใจ (Monitor EKG) จำนวน 6 เครื่อง

  วันพุธ, 18 กันยายน 2562 10:37
boss201812.jpg
สถานการณ์โลหิตสำรอง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 

สถานการณ์โลหิตสำรอง
14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 03:19 น.

A        
B        
AB        
O        

หมายเหตุ
        โลหิตสำรองเพียงพอ
        โลหิตสำรองเหลือน้อย
        โลหิตสำรองขาดแคลน
 

 

 

Login Form

3PRINTcopy.jpg

รายการเช็คสั่งจ่าย

ที่ เลขที่ รายการที่สั่งจ่าย วันที่จ่าย
1 36098569/วัสดุการแพทย์ หจก.เอส แอนด์ ทูซี ซัพพลาย 13 พฤศจิกายน 2562
2 36098568/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เอฟ.ซี.พี จำกัด (แผนก 4) 13 พฤศจิกายน 2562
3 36098565/วัสดุสำนักงาน บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จำกัด 13 พฤศจิกายน 2562
4 36098570/วัสดุสำนักงาน ร้าน สิรภัทร มาร์เก็ต 13 พฤศจิกายน 2562
5 35247687/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ บริษัท โมเดอร์นฟอร์ม เฮลท์แอนด์แคร์ จำกัด (มหาชน) 12 พฤศจิกายน 2562
6 35247689/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท วายดี ไดซ์นอสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด 12 พฤศจิกายน 2562
7 35247690/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศไทย) จำกัด 12 พฤศจิกายน 2562
8 35247691/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ฟาร์ม่าไลน์ จำกัด 12 พฤศจิกายน 2562
9 35247692/เวชภัณฑ์ยา บริษัท โกลบอลฟาร์ม จำกัด 12 พฤศจิกายน 2562
10 35247699/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ บริษัท ยูนิเทค เฮลท์แคร์ จำกัด 11 พฤศจิกายน 2562
11 35247698/วัสดุการแพทย์ บริษัท ยูนิเทค เฮลท์แคร์ จำกัด 11 พฤศจิกายน 2562
12 35247696/วัสดุบริโภค ร้าน ชัยกิตติ 11 พฤศจิกายน 2562
13 35247608/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 8 พฤศจิกายน 2562
14 35247607/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 8 พฤศจิกายน 2562
15 35247626/เวชภัณฑ์ยา บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด 8 พฤศจิกายน 2562
16 35247673/วัสดุการแพทย์ บริษัท เอช ดี เมดิคอล จำกัด 8 พฤศจิกายน 2562
17 10638432/บำรุง ร้าน วิษณุสแตนเลส 8 พฤศจิกายน 2562
18 35247700/วัสดุก๊าชทางการแพทย์ บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน 8 พฤศจิกายน 2562
19 35247701/วัสดุการแพทย์ บริษัท จงที (ไทย) อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด 8 พฤศจิกายน 2562
20 35247704/วัสดุการแพทย์ บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จำกัด 8 พฤศจิกายน 2562
21 35247705/วัสดุการแพทย์ บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์(ประเทศไทย) จำกัด 8 พฤศจิกายน 2562
22 10638435/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ควอลิตี้ จำกัด 8 พฤศจิกายน 2562
23 35247643/วัสดุวิทยาศาสตร์ หจก.คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 7 พฤศจิกายน 2562
24 35247544/วัสดุการแพทย์ บริษัท สไปโร เมด จำกัด 7 พฤศจิกายน 2562
25 35247545/วัสดุการแพทย์ บริษัท เอ็นโดเมด (1999) จำกัด 7 พฤศจิกายน 2562
26 35247651/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เมดไลน์ จำกัด (แผนก 3) 7 พฤศจิกายน 2562
27 35247653/วัสดุการแพทย์ บริษัท ไบโอ อินโน เทค จำกัด 7 พฤศจิกายน 2562
28 35247685/วัสดุการแพทย์ บริษัท เฟิร์สท อาย เซอร์จิคัล จำกัด 7 พฤศจิกายน 2562
29 35247686/วัสดุการแพทย์ บริษัท เฟิร์สท อาย เซอร์จิคัล จำกัด 7 พฤศจิกายน 2562
30 35247657/เวชภัณฑ์ยา บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เคมี จำกัด 6 พฤศจิกายน 2562
แสดงทั้งหมด

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ความสำเร็จในการเปิดให้บริการ ผ่าตัดหัวใจให้ผู้ป่วยรายแรก

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503