ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
THAILAND INTERNET
USER BEHAVIOR SURUEY

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม “ท้าไทย ก้าวไกลโรค” ในรูปแบบ Virtual Run ออกกำลังกาย ได้ทุกที่ ทุกเวลา

  โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม “ท้าไทย ก้าวไกลโรค” ในรูปแบบ Virtual Run ออกกำลังกาย...

  วันพฤหัสบดี, 23 มกราคม 2563 14:30
 • รพ.ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ ปี ๖๓

  รพ.ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ ปี ๖๓

  วันพฤหัสบดี, 23 มกราคม 2563 13:21
 • รู้เท่าทัน “ปอดอักเสบ” จากเชื้อ “โคโรน่าไวรัส”สายพันธุ์ใหม่

  รู้เท่าทัน “ปอดอักเสบ” จากเชื้อ “โคโรน่าไวรัส”สายพันธุ์ใหม่

  วันพุธ, 22 มกราคม 2563 13:17
 • รพ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับ มูลนิธิบุญโกศล วัดวิมลนิวาส ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมบุญเพื่อสุขภาพแห่งปี วิ่งเสริมบารมี ๑๐๑ เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารนิติเวช

  รพ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับ มูลนิธิบุญโกศล วัดวิมลนิวาส ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมบุญเพื่อสุขภาพแห่งปี...

  วันอังคาร, 21 มกราคม 2563 22:22
 • รพ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับ มูลนิธิบุญโกศล วัดวิมลนิวาส ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมบุญเพื่อสุขภาพแห่งปี วิ่งเสริมบารมี ๑๐๑ เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารนิติเวช

  รพ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับ มูลนิธิบุญโกศล วัดวิมลนิวาส ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมบุญเพื่อสุขภาพแห่งปี...

  วันอังคาร, 21 มกราคม 2563 22:22

ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Ceftazidime 1 g for injection

จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Lanthanum carbonate 500 mg tablet ด้วยวิธี e-bidding

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธี...

ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Ertapenem 1 g for injection

จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Dorzolamide 2% + Timolol 0.5% in 5 ml eye drop

จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

 • ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Ceftazidime 1 g for injection

  วันศุกร์, 24 มกราคม 2563 16:20
 • ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะจำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้กับผู้ป่วย 1,000 ราย

  วันพฤหัสบดี, 23 มกราคม 2563 16:23
 • ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Lanthanum carbonate 500 mg tablet ด้วยวิธี e-bidding

  วันพุธ, 22 มกราคม 2563 16:09
 • ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Ertapenem 1 g for injection

  วันพุธ, 22 มกราคม 2563 10:18
 • ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Dorzolamide 2% + Timolol 0.5% in 5 ml eye...

  วันพุธ, 22 มกราคม 2563 10:16

ผลผู้ชนะสอบ/ประกวดราคา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดตรวจน้ำตาลในเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  วันอังคาร, 07 มกราคม 2563 09:40
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 42 เครื่อง...

  วันศุกร์, 20 ธันวาคม 2562 10:02
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหลอด LED จำนวน 16,624 หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  วันศุกร์, 29 พฤศจิกายน 2562 16:19
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อชุดตรวจ HIV 1 Viral Load ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  วันพุธ, 27 พฤศจิกายน 2562 15:36
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพและหัวใจ (Monitor EKG) จำนวน 6 เครือง

  วันอังคาร, 19 พฤศจิกายน 2562 09:47

ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Piperacillin 4 g + Tazobactam 0.5 g for injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเวชภัณฑ์ยา...

ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Iodixanol 270 mg /ml 50 ml injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเวชภัณฑ์ยา Iodixanol...

ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Vitamin B – complex tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเวชภัณฑ์ยา Vitamin B –...

ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Octreotide 100 mcg / 1 ml injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเวชภัณฑ์ยา Octreotide...

 • ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงหน่วยไตเทียม อาคาร 144 เตียง

  วันจันทร์, 20 มกราคม 2563 15:06
 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Piperacillin 4 g + Tazobactam 0.5 g for injection...

  วันอังคาร, 21 มกราคม 2563 10:38
 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Iodixanol 270 mg /ml 50 ml injection...

  วันพฤหัสบดี, 16 มกราคม 2563 11:17
 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Vitamin B – complex tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

  วันพุธ, 15 มกราคม 2563 14:30
 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Octreotide 100 mcg / 1 ml injection...

  วันพุธ, 15 มกราคม 2563 14:11
boss201812.jpg
สถานการณ์โลหิตสำรอง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 

สถานการณ์โลหิตสำรอง
25 มกราคม 2563 เวลา 22:34 น.

A        
B        
AB        
O        

หมายเหตุ
        โลหิตสำรองเพียงพอ
        โลหิตสำรองเหลือน้อย
        โลหิตสำรองขาดแคลน
 

 

 

Login Form

3PRINTcopy.jpg

รายการเช็คสั่งจ่าย

ที่ เลขที่ รายการที่สั่งจ่าย วันที่จ่าย
1 37100391/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ็ควานซ์ จำกัด 23 มกราคม 2563
2 37100383/วัสดุการแพทย์ บริษัท มาร์ธา กรุ๊ป จำกัด 23 มกราคม 2563
3 37100384/วัสดุการแพทย์ บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จำกัด 23 มกราคม 2563
4 37100385/วัสดุการแพทย์ บริษัท สคิปา เมด จำกัด 23 มกราคม 2563
5 37100386/วัสดุการแพทย์ บริษัท สคิปา เมด จำกัด 23 มกราคม 2563
6 37100392/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 23 มกราคม 2563
7 37100393/วัสดุการแพทย์ บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 23 มกราคม 2563
8 37100381/เวชภัณฑ์ยา บริษัท บางกอก ดรัก จำกัด 23 มกราคม 2563
9 37100379/เวชภัณฑ์ยา บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จำกัด 23 มกราคม 2563
10 37100378/เวชภัณฑ์ยา บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ จำกัด 23 มกราคม 2563
11 37100377/วัสดุไฟฟ้าเพื่อซ่อม หจก.ไพบูลย์ร้อยเอ็ดธูรกิจ 23 มกราคม 2563
12 37100394/เวชภัณฑ์ยา บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 23 มกราคม 2563
13 10657351/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท เอส.เค.พี เทคนิคอล เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 21 มกราคม 2563
14 10657352/จ้างเหมา/บริการ บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด 21 มกราคม 2563
15 10657353/จ้างเหมา/บริการ บริษัท เอ็นโดเมด เซอร์วิส จำกัด 21 มกราคม 2563
16 37100395/วัสดุการแพทย์ บริษัท บิซ ไลน์ จำกัด 21 มกราคม 2563
17 37100398/เวชภัณฑ์ยา หจก.เกอร์เทค อินเตอร์เนชั่นแนล 21 มกราคม 2563
18 37100399/เวชภัณฑ์ยา หสน.โรงงานเภสัชกรรม พอนด์เคมีคอล ประเทศไทย 21 มกราคม 2563
19 37100401/วัสดุการแพทย์ บริษัท มารุ่งโรจน์ จำกัด 21 มกราคม 2563
20 37100350/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ บริษัท โอลิมเปียไทย จำกัด 21 มกราคม 2563
21 37100342/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 20 มกราคม 2563
22 37100343/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท แร็กซ อินเตอร์ไดนอสติค จำกัด 20 มกราคม 2563
23 37100344/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท พี ซี แอล โฮล์ดิ้ง จำกัด 20 มกราคม 2563
24 37100345/วัสดุงานบ้านงานครัว บริษัท เจนเทรดดิ้ง เรียลซัพพลาย จำกัด 20 มกราคม 2563
25 37100346/วัสดุการแพทย์ หจก.ไบโอ-เท็ค เมดิคอล ซิสเต็มส์ 20 มกราคม 2563
26 37100348/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ บริษัท ดีมาร์ค จำกัด 20 มกราคม 2563
27 37100340/วัสดุงานบ้านงานครัว บริษัท ชิรเดช กรุ๊ป จำกัด 17 มกราคม 2563
28 37100338/วัสดุการแพทย์ หสน.จินดาโอสถ 17 มกราคม 2563
29 10657432/จ้างเหมา/บริการ หจก.เบิ้ล เฮาส์ ดีไซน์ 17 มกราคม 2563
30 37100281/เวชภัณฑ์ยา บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด 16 มกราคม 2563
31 37100321/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด 15 มกราคม 2563
32 36098894/วัสดุก๊าชทางการแพทย์ บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน 15 มกราคม 2563
33 37100329/วัสดุการแพทย์ หจก.เรือนคำ อินเตอร์ พลาส์แพค 15 มกราคม 2563
34 37100331/วัสดุการแพทย์ หจก.แบรนด์ เฮลท์แคร์ 15 มกราคม 2563
35 37100332/วัสดุการแพทย์ บริษัท เครื่องมือแพทย์ (ประเทศไทย) จำกัด 15 มกราคม 2563
36 37100333/วัสดุการแพทย์ บริษัท พีทีเอส เมดิคอล จำกัด 15 มกราคม 2563
37 37100298/วัสดุการแพทย์ บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด 15 มกราคม 2563
38 37100299/วัสดุผ้าและเครื่องแต่ บริษัท วี.เค.การทอ จำกัด 15 มกราคม 2563
39 37100302/วัสดุการแพทย์ บริษัท เซฟไลฟ์เทคโนโลยี จำกัด 15 มกราคม 2563
40 37100304/เวชภัณฑ์ยา บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด 15 มกราคม 2563
41 37100315/วัสดุเชื้อเพลิงแก๊ส ร้าน รวมสินแก๊ส 14 มกราคม 2563
42 36098926/วัสดุทันตกรรม บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด 13 มกราคม 2563
43 36098927/เวชภัณฑ์ยา บริษัท แสงไทยเมดิคอล จำกัด 13 มกราคม 2563
44 36098928/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ชูมิตร 1967 จำกัด 13 มกราคม 2563
45 36098922/วัสดุวิทยาศาสตร์ หจก.คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 7 มกราคม 2563
46 10657332/ครุภัณฑ์สำนักงาน บริษัท บิสเน็ตเวิร์คจำกัด 6 มกราคม 2563
47 10657331/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท โฟกัส เมดิคอล จำกัด 6 มกราคม 2563
48 36098899/วัสดุการแพทย์ บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จำกัด 6 มกราคม 2563
49 36098732/วัสดุการแพทย์ บริษัท อีทีเอ็ม เมดีเคิล จำกัด 27 ธันวาคม 2562
50 36098796/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จำกัด 27 ธันวาคม 2562
51 36098797/วัสดุการแพทย์ บริษัท เอ็นแอล เมดดิคอล จำกัด 27 ธันวาคม 2562
52 36098816/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) 27 ธันวาคม 2562
53 36098817/วัสดุการแพทย์ บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) 27 ธันวาคม 2562
54 36098818/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) 27 ธันวาคม 2562
55 36098808/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 26 ธันวาคม 2562
56 36098803/วัสดุการแพทย์ หจก.เอส.ที.เมดิคอล แอนด์ เซอร์วิส 26 ธันวาคม 2562
57 36098804/วัสดุการแพทย์ บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 26 ธันวาคม 2562
58 36098766/วัสดุงานบ้านงานครัว บริษัท แอลไลส์ อินเตอร์เทรด จำกัด 25 ธันวาคม 2562
59 36098777/วัสดุก๊าชทางการแพทย์ บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน 20 ธันวาคม 2562
60 36098753/วัสดุทันตกรรม บริษัท นูเด้นท์ จำกัด 20 ธันวาคม 2562
61 10646852/จ้างเหมา/บริการ ร้าน พร้อม ดีไซน์แอนด์ปริ้นท์ 17 ธันวาคม 2562
62 36098714/วัสดุแบบพิมพ์ หจก.ภาสิน 16 ธันวาคม 2562
63 36098711/วัสดุสำนักงาน บริษัท โมเดอร์น พริ้นเทค แอนด์ เลเบิ้ล จำกัด 16 ธันวาคม 2562
64 10646876/จ้างเหมา/บริการ บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จำกัด 12 ธันวาคม 2562
65 10646875/จ้างเหมา/บริการ บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จำกัด 12 ธันวาคม 2562
66 10629666/ครุภัณฑ์การแพทย์/ศพศ. บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จำกัด 9 ธันวาคม 2562
67 36098617/เวชภัณฑ์ยา บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด 3 ธันวาคม 2562
68 36098655/วัสดุการแพทย์ บริษัท เซฟไลฟ์เทคโนโลยี จำกัด 3 ธันวาคม 2562
69 36098656/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ บริษัท เซฟไลฟ์เทคโนโลยี จำกัด 3 ธันวาคม 2562
70 36098657/วัสดุการแพทย์ หจก.ลี-เมดิค 3 ธันวาคม 2562
71 35247334/UC บริษัท สยาม ฮอสปิตอล ซัพพลาย จำกัด 22 พฤศจิกายน 2562
72 35247691/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ฟาร์ม่าไลน์ จำกัด 12 พฤศจิกายน 2562
73 35247687/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ บริษัท โมเดอร์นฟอร์ม เฮลท์แอนด์แคร์ จำกัด (มหาชน) 12 พฤศจิกายน 2562
74 35247622/วัสดุการแพทย์ บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด 21 ตุลาคม 2562
75 35247621/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด 21 ตุลาคม 2562
76 10638222/จ้างเหมา/บริการ บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด 18 ตุลาคม 2562
77 10638225/จ้างเหมา/บริการ บริษัท พาวเวอร์กราฟฟิกแอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด 18 ตุลาคม 2562
78 10638185/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท ทันตสยาม จำกัด 18 ตุลาคม 2562
79 35247430/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ บริษัท แอฟฟินิเท็ค จำกัด 9 ตุลาคม 2562
80 35247336/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท สยาม เฮียริ่ง จำกัด 9 ตุลาคม 2562
81 35247459/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท พี ซี แอล โฮล์ดิ้ง จำกัด 9 ตุลาคม 2562
82 35247503/วัสดุการแพทย์ บริษัท อีทีเอ็ม เมดีเคิล จำกัด 8 ตุลาคม 2562
83 10626892/จ้างเหมา/บริการ หจก.1689 ทรัพย์โยธา 27 กันยายน 2562
84 10626735/จ้างเหมา/บริการ หจก.1689 ทรัพย์โยธา 19 กันยายน 2562
85 32587138/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท ไทรอัมพ์ ซัพพลาย จำกัด 24 กรกฎาคม 2562
86 10609247/จ้างเหมา/บริการ นายวงษ์กลาง กุดวงษา 10 กรกฎาคม 2562
87 32399361/วัสดุการแพทย์ บริษัท สยาม ฮอสปิตอล ซัพพลาย จำกัด 21 มิถุนายน 2562
88 10600695/บำรุง ร้าน ไทยศิลป์ 20 มิถุนายน 2562
89 32399220/วัสดุงานบ้านงานครัว ร้าน รุ่งเรืองพลาสติก 10 มิถุนายน 2562
90 32399213/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จำกัด 10 มิถุนายน 2562
91 31389837/วัสดุงานบ้านงานครัว ร้าน รุ่งเรืองพลาสติก 18 เมษายน 2562
92 10568560/จ้างเหมา/บริการ ร้าน ไทยศิลป์ 1 เมษายน 2562
93 28997325/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ตรัย เม็ดดิคอล จำกัด 5 พฤศจิกายน 2561
94 10526551/จ้างเหมา/บริการ นางสาวรจนา ทอดสนิท 24 ตุลาคม 2561
95 26131747/วัสดุการแพท์ บริษัท ไบร์ท แอควานซ์ เทค จำกัด 12 มิถุนายน 2561
96 10401128/บำรุง นางมิ่งขวัญ สมศรีร่ืน 2 สิงหาคม 2560
97 10379597/บำรุง นายสถาพร สมบุูรณ์ทรัพย์ 23 มิถุนายน 2560
98 10379545/บำรุง นางสาวนุสรียา สวัสดิด์พาณิชย์ 6 มิถุนายน 2560
99 10369047/บำรุง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18 พฤษภาคม 2560
100 10368991/บำรุง นางสาวมาลา กินาสูนย์ 18 พฤษภาคม 2560
101 21698437/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ ร้าน เจ เอส เทรดดิ้ง 15 พฤษภาคม 2560
102 10360911/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท ไพร์ม เมดิคอล จำกัด 7 เมษายน 2560
103 10360797/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครั ร้าน รจนาการช่าง 29 มีนาคม 2560
104 10360798/จ้างเหมา/บริการ หจก.เอ.บี.ที.พี. 29 มีนาคม 2560
105 10352021/บำรุง นายธนากร จงสมชัย 13 มีนาคม 2560
106 10338685/จ้างเหมา/บริการ บริษัท เซฟไลฟ์เทคโนโลยี จำกัด 24 มกราคม 2560
107 10309019/วัสดุสำนักงาน/ศพศ ร้าน ปรีชาพาณิชย์ 13 ธันวาคม 2559
108 10304207/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จำกัด 10 ตุลาคม 2559
109 10278204/จ้างเหมา/บริการ บริษัท มารุ่งโรจน์ จำกัด 9 กันยายน 2559
110 18340964/อุปกรณ์การแพทย์ บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิงจำกัด 6 กันยายน 2559
111 10243372/ครุภัณฑ์การแพทย์ ร้าน เอ็ม เอ็ม มาร์เก็ตติ้ง 25 เมษายน 2559
112 10243368/ครุภัณฑ์การแพทย์ หจก.เอนโดสโคปแอนด์เซอร์วิส 25 เมษายน 2559
113 16082210/วัสดุการแพทย์ บริษัท เฮ็ลธ อินโนเวฌัน จำกัด 22 เมษายน 2559
114 15425152/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ บริษัท ออริจิเนเตอร์ จำกัด 21 มีนาคม 2559
115 10234336/จ้างทำป้าย ร้าน เอ็ม พี แอคเวอร์ไทซิ่ง 15 มีนาคม 2559
116 14910914/วัสดุการแพทย์ บริษัท ซัม เมดิคอล จำกัด 20 มกราคม 2559
117 14911058/วัสดุการแพทย์ บริษัท จี เอช ซี (ไทยแลนด์) จำกัด 18 มกราคม 2559
118 14911021/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท ควอนตั้ม เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 13 มกราคม 2559
119 13974019/อุปกรณ์การแพทย์ บริษัท ออริเคียว จำกัด 4 ธันวาคม 2558
120 13973844/อุปกรณ์การแพทย์ บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิงจำกัด 17 พฤศจิกายน 2558
121 13973843/วัสดุไฟฟ้า บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิงจำกัด 17 พฤศจิกายน 2558
แสดงน้อยลง

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ความสำเร็จในการเปิดให้บริการ ผ่าตัดหัวใจให้ผู้ป่วยรายแรก

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503