โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
Countdown

ประมวลภาพกิจกรรม

boss.jpg
สถานการณ์โลหิตสำรอง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 

สถานการณ์โลหิตสำรอง
22 มิถุนายน 2561 เวลา 00:31 น.

A        
B        
AB        
O        

หมายเหตุ
        โลหิตสำรองเพียงพอ
        โลหิตสำรองเหลือน้อย
        โลหิตสำรองขาดแคลน

 

Login Form

3PRINTcopy.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ 100 ปี การสาธารณสุขไทย เขตสุขภาพที่ 7 ปี 2561

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ 100 ปี การสาธารณสุขไทย เขตสุขภาพที่ 7 ปี 2561

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด  ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ 100 ปี การสาธารณสุขไทย...

 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ 100 ปี การสาธารณสุขไทย เขตสุขภาพที่ 7 ปี 2561

  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ 100 ปี การสาธารณสุขไทย เขตสุขภาพที่...

  วันพฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2561 09:06
 • โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เขตสุขภาพที่ 7 ปี 2561 “คุณธรรมนำจิตอาสา สร้างคุณค่า พัฒนาสังคมไทย”

  โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เขตสุขภาพที่ 7 ปี 2561 “คุณธรรมนำจิตอาสา...

  วันอังคาร, 19 มิถุนายน 2561 03:40
 • รณรงค์คัดกรองหาพาหะโรคธาลัสซีเมียในนักเรียน

  รณรงค์คัดกรองหาพาหะโรคธาลัสซีเมียในนักเรียน

  วันจันทร์, 18 มิถุนายน 2561 03:15
 • โครงการพัฒนาความสัมพันธ์ “สภากาแฟ” จ.ร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๔ ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพต้นแบบสวนพยอม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  โครงการพัฒนาความสัมพันธ์ “สภากาแฟ” จ.ร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๔ ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพต้นแบบสวนพยอม...

  วันพฤหัสบดี, 14 มิถุนายน 2561 12:20
 • ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ รพ.ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพต้นแบบสวนพยอม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ รพ.ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพต้นแบบสวนพยอม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  วันจันทร์, 11 มิถุนายน 2561 08:24

ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา 0.9% Sodium chloride injection 1,000 ml

จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาInsulin aspart 30% + Protaminated insulin aspart 70%; 100 iu/ml x 3 ml injection

จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Levodopa 200 mg + benserazide 50 mg tablet โดยวิธี e-bidding

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธี...

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Cyclosporin 25 mg capsules โดยวิธี e-bidding

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธี...

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Rabies Immunoglobulin 300 IU/2 ml (Human) โดยวิธี e-bidding

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธี...

 • ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา 0.9% Sodium chloride injection 1,000 ml

  วันพุธ, 20 มิถุนายน 2561 08:10
 • ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาInsulin aspart 30% + Protaminated insulin...

  วันพุธ, 20 มิถุนายน 2561 07:52
 • ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Levodopa 200 mg + benserazide 50 mg tablet โดยวิธี e-bidding

  วันศุกร์, 15 มิถุนายน 2561 08:09
 • ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Cyclosporin 25 mg capsules โดยวิธี e-bidding

  วันศุกร์, 15 มิถุนายน 2561 08:07
 • ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Rabies Immunoglobulin 300 IU/2 ml (Human) โดยวิธี e-bidding

  วันศุกร์, 15 มิถุนายน 2561 08:16

ผลผู้ชนะสอบ/ประกวดราคา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Tafluprost 0.0015% eye drop

  วันพุธ, 13 มิถุนายน 2561 07:41
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Metronidazole 0.5% in 100 ml injection

  วันพุธ, 13 มิถุนายน 2561 07:40
 • ...

  วันจันทร์, 28 พฤษภาคม 2561 02:25
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Soluble insutin 30 % + isophane insulin 70 %

  วันพฤหัสบดี, 03 พฤษภาคม 2561 08:21
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Sodium valproate 200 mg tablet

  วันพฤหัสบดี, 03 พฤษภาคม 2561 08:16

รายการเช็คสั่งจ่าย

ที่ เลขที่ รายการที่สั่งจ่าย วันที่จ่าย
1 26131850/วัสดุการแพทย์ หจก.วงษ์นิสา 20 มิถุนายน 2561
2 26131787/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 20 มิถุนายน 2561
3 26131799/วัสดุแบบพิมพ์ บริษัท โมเดอร์น พริ้นเทค แอนด์ เลเบิ้ล จำกัด 20 มิถุนายน 2561
4 26131798/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ฟาร์ม่าไลน์ จำกัด 20 มิถุนายน 2561
5 26131797/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด 20 มิถุนายน 2561
6 26131796/วัสดุการแพทย์ บริษัท ไทยก๊อส จำกัด 20 มิถุนายน 2561
7 26131795/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด 20 มิถุนายน 2561
8 26131794/เวชภัณฑ์ยา บริษัท โกลบอลฟาร์ม จำกัด 20 มิถุนายน 2561
9 26131792/วัสดุสำนักงาน บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จำกัด 20 มิถุนายน 2561
10 26131851/เวชภัณฑ์มิใช่ยา หจก.วงษ์นิสา 20 มิถุนายน 2561
11 26131852/วัสดุการแพทย์ บริษัท อะควาสตาร์ จำกัด 20 มิถุนายน 2561
12 26131853/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท อะควาสตาร์ จำกัด 20 มิถุนายน 2561
13 26131786/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) 20 มิถุนายน 2561
14 26131785/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท วีนัสโลจิสติกส์ จำกัด 20 มิถุนายน 2561
15 26131779/วัสดุการแพทย์ บริษัท ไทยเมดิคอลนอร์ทอีสต์ จำกัด 20 มิถุนายน 2561
16 26131814/วัสดุการแพทย์ บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จำกัด 20 มิถุนายน 2561
17 26131813/วัสดุการแพทย์ บริษัท ฮอนเนสท์ เมดิคอล เอเชีย จำกัด 20 มิถุนายน 2561
18 26131808/วัสดุไฟฟ้าฯ หจก.ไพบูลย์ร้อยเอ็ดธูรกิจ 20 มิถุนายน 2561
19 26131855/วัสดุการแพทย์ หจก.ที.เอฟ.ซัพพลาย 20 มิถุนายน 2561
20 26131854/วัสดุการแพทย์ บริษัท แม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด 20 มิถุนายน 2561
21 10408186/มูลนิธิ/จ้างเหมา/บริก หจก.เบิ้ล เฮาส์ ดีไซน์ 14 มิถุนายน 2561
22 26131776/เวชภัณฑ์ยา บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ จำกัด 12 มิถุนายน 2561
23 26131777/วัสดุการแพทย์ หจก.ลี-เมดิค 12 มิถุนายน 2561
24 26131778/วัสดุการแพทย์ บริษัท ทริมเมอร์ จำกัด 12 มิถุนายน 2561
25 26131772/วัสดุุผ้าและเครื่องแต หจก.ดิษยาพรรณ 12 มิถุนายน 2561
26 26131747/วัสดุการแพท์ บริษัท ไบร์ท แอควานซ์ เทค จำกัด 12 มิถุนายน 2561
27 26131748/วัสดุการแพทย์ บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด 12 มิถุนายน 2561
28 26131749/วัสดุการแพทย์ บริษัท สยาม ฮอสปิตอล ซัพพลาย จำกัด 12 มิถุนายน 2561
29 26131744/เวชภัณฑ์มิใช่ยา หจก.อาร์.พี.ซี.อินเตอร์เทรด 12 มิถุนายน 2561
30 10488320/จ้างเหมา/บริการ บริษัท บีเจซี เฮลธ์แคร์ จำกัด 8 มิถุนายน 2561
31 10488321/จ้างเหมา/บริการ บริษัท เจ.เอฟ.แอดวาน เมด จำกัด 8 มิถุนายน 2561
32 10488322/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท หลุยส์ ตี.เลียวโนเวนส์ (ประเทศไทย) จำกัด 8 มิถุนายน 2561
33 10488348/จ้างเหมา/บริการ บริษัท โปรทีม แอนด์ เซลส์ จำกัด 8 มิถุนายน 2561
34 10488350/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท โมเดอร์น พริ้นเทค แอนด์ เลเบิ้ล จำกัด 8 มิถุนายน 2561
35 10488351/จ้างเหมา/บริการ บริษัท เมดิเซีย อินสทรูเมนท์ เซอร์วิส จำกัด 8 มิถุนายน 2561
36 26131727/วัสดุแบบพิมพ์ หจก.ภาสิน 6 มิถุนายน 2561
37 10488356/ครุภัณฑ์สำนักงาน บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จำกัด 6 มิถุนายน 2561
38 26131728/วัสดุสำนักงาน หจก.ภาสิน 6 มิถุนายน 2561
39 26131739/เวชภัณฑ์ยา บริษัท คอสม่า เมดิคอล จำกัด 6 มิถุนายน 2561
40 26131734/วัสดุแบบพิมพ์ หจก.ดาวรุ่งการพิมพ์ 6 มิถุนายน 2561
41 10408182/มูลนิธิ ร้าน เอจี.นานาภัณฑ์ 4 มิถุนายน 2561
42 10408179/มูลนิธิ/ครุภัณฑ์การแพ บริษัท อุดม เมดิคอล อิควิปเม้นท์ จำกัด 4 มิถุนายน 2561
43 10408180/มูลนิธิ/ครุภัณฑ์การแพ บริษัท เซอร์ไคล์ฟ จำกัด 4 มิถุนายน 2561
44 10453349/วัสดุคอมพิวเตอร์ บริษัท บิสเน็ตเวิร์คจำกัด 28 พฤษภาคม 2561
45 26131669/วัสดุบริโภค บริษั สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด 25 พฤษภาคม 2561
46 26131672/วัสดุบริโภค นางสาวอรุณ บุญวิเศษ 25 พฤษภาคม 2561
47 25200532/วัสดุก๊าชทางการแพทย์ หจก.วินเทค เซอร์วิส 23 พฤษภาคม 2561
48 25200526/เวชภัณฑ์ยา บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จำกัด 23 พฤษภาคม 2561
49 25200525/วัสดุผ้าและเครื่องแต่ หจก.รัตนาแอ็พแพเร็ล แคร์ 23 พฤษภาคม 2561
50 25200500/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด 23 พฤษภาคม 2561
51 25200519/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ฟาร์มีนา จำกัด 18 พฤษภาคม 2561
52 25200498/วัสดุการแพทย์ บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด 17 พฤษภาคม 2561
53 25200497/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท คอสม่า เมดิคอล จำกัด 17 พฤษภาคม 2561
54 25200496/วัสดุการแพทย์ บริษัท คอสม่า เมดิคอล จำกัด 17 พฤษภาคม 2561
55 25200489/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ บริษัท ตักศิลา เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 17 พฤษภาคม 2561
56 25200485/วัสดุการแพทย์ บริษัท พาวเวอร์ ซัพพลาย (พี แอนด์ โอ ) จำกัด 15 พฤษภาคม 2561
57 10488064/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท บีทีเเอล เมดิคอล เทคโนโลจีส์ จำกัด 10 พฤษภาคม 2561
58 25200470/วัสดุผ้าและเครื่องแต่ หจก.ดิษยาพรรณ 8 พฤษภาคม 2561
59 25200471/วัสดุการแพทย์ หจก.ไบโอ-เท็ค เมดิคอล ซิสเต็มส์ 8 พฤษภาคม 2561
60 25200353/วัสดุการแพทย์ บริษัท อะควาสตาร์ จำกัด 8 พฤษภาคม 2561
61 25200450/วัสดุเชื้อเพลิงแก๊ส ร้าน รวมสินแก๊ส 4 พฤษภาคม 2561
62 25200448/วัสดุบริโภค บริษัท ร้อยเอ็ดพลาซ่า จำกัด 4 พฤษภาคม 2561
63 25200447/UC ร้าน ทูเอ็นเดดเคอร์ 4 พฤษภาคม 2561
64 25200415/วัสดุผ้าและเครื่องแต่ บริษัท รัตนาแอ็พแพเร็ล แคร์ จำกัด 2 พฤษภาคม 2561
65 10472654/จ้างเหมา/บริการ บริษัท เด็นทาเนียร์ จำกัด 27 เมษายน 2561
66 25200318/วัสดุการแพทย์ บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด 20 เมษายน 2561
67 25200319/วัสดุการแพทย์ บริษัท บางกอกยูนิเทรด จำกัด 20 เมษายน 2561
68 25200325/วัสดุการแพทย์ บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จำกัด 20 เมษายน 2561
69 25200240/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จำกัด 10 เมษายน 2561
70 25200239/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตรี จำกัด 10 เมษายน 2561
71 25200238/เวชภัณฑ์ยา บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด 9 เมษายน 2561
72 24791512/วัสดุการแพทย์ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด 23 มีนาคม 2561
73 10460086/จ้างเหมา/บริการ หจก.วินเทค เซอร์วิส 7 มีนาคม 2561
74 24791373/วัสดุอะไหล่เพื่อซ่อม หจก.วินเทค เซอร์วิส 7 มีนาคม 2561
75 24791288/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท เฟิร์มเมอร์ จำกัด 19 กุมภาพันธ์ 2561
76 10450241/จ้างเหมา/บริการ บริษัท ชุมพล ดี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2 กุมภาพันธ์ 2561
77 10401128/บำรุง นางมิ่งขวัญ สมศรีร่ืน 2 สิงหาคม 2560
78 10379597/บำรุง นายสถาพร สมบุูรณ์ทรัพย์ 23 มิถุนายน 2560
79 10379545/บำรุง นางสาวนุสรียา สวัสดิด์พาณิชย์ 6 มิถุนายน 2560
80 10369047/บำรุง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18 พฤษภาคม 2560
81 10368991/บำรุง นางสาวมาลา กินาสูนย์ 18 พฤษภาคม 2560
82 21698437/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ ร้าน เจ เอส เทรดดิ้ง 15 พฤษภาคม 2560
83 10363122/จ้างเหมา/บริการ/ศพศ ร้าน ปิยวัฒน์ กระจกอลูมิเนียม 3 พฤษภาคม 2560
84 10360911/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท ไพร์ม เมดิคอล จำกัด 7 เมษายน 2560
85 10360798/จ้างเหมา/บริการ หจก.เอ.บี.ที.พี. 29 มีนาคม 2560
86 10360797/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครั ร้าน รจนาการช่าง 29 มีนาคม 2560
87 10352021/บำรุง นายธนากร จงสมชัย 13 มีนาคม 2560
88 10338685/จ้างเหมา/บริการ บริษัท เซฟไลฟ์เทคโนโลยี จำกัด 24 มกราคม 2560
89 10309019/วัสดุสำนักงาน/ศพศ ร้าน ปรีชาพาณิชย์ 13 ธันวาคม 2559
90 10304207/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จำกัด 10 ตุลาคม 2559
91 10278204/จ้างเหมา/บริการ บริษัท มารุ่งโรจน์ จำกัด 9 กันยายน 2559
92 18340964/อุปกรณ์การแพทย์ บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิงจำกัด 6 กันยายน 2559
93 10243368/ครุภัณฑ์การแพทย์ หจก.เอนโดสโคปแอนด์เซอร์วิส 25 เมษายน 2559
94 10243372/ครุภัณฑ์การแพทย์ ร้าน เอ็ม เอ็ม มาร์เก็ตติ้ง 25 เมษายน 2559
95 16082210/วัสดุการแพทย์ บริษัท เฮ็ลธ อินโนเวฌัน จำกัด 22 เมษายน 2559
96 15425152/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ บริษัท ออริจิเนเตอร์ จำกัด 21 มีนาคม 2559
97 14910914/วัสดุการแพทย์ บริษัท ซัม เมดิคอล จำกัด 20 มกราคม 2559
98 14911058/วัสดุการแพทย์ บริษัท จี เอช ซี (ไทยแลนด์) จำกัด 18 มกราคม 2559
99 14911021/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท ควอนตั้ม เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 13 มกราคม 2559
100 13974019/อุปกรณ์การแพทย์ บริษัท ออริเคียว จำกัด 4 ธันวาคม 2558
101 13973844/อุปกรณ์การแพทย์ บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิงจำกัด 17 พฤศจิกายน 2558
102 13973843/วัสดุไฟฟ้า บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิงจำกัด 17 พฤศจิกายน 2558
แสดงน้อยลง

ประกาศราคากลาง

 • ประกาศราคากลางเครื่องปั่นแยกส่วนประกอบของเลือดชนิดควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง

  วันพุธ, 13 มิถุนายน 2561 00:55
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟัน จำนวน 1 เครื่อง

  วันพฤหัสบดี, 07 มิถุนายน 2561 09:20
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารโภชนาการ ชั้น 1 เป็นอาคารผู้ป่วยจิตเวช

  วันอังคาร, 05 มิถุนายน 2561 07:37
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลส่งเสิรมสุขภาพสวยพยอม

  วันอังคาร, 05 มิถุนายน 2561 07:33
 • ประกาศราคากลางชุดตรวจหาเลือดในตัวอย่างอุจจาระ ชนิดตลับทดสอบ

  วันจันทร์, 04 มิถุนายน 2561 08:27

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503