สำนักงานสถิติแห่งชาติ
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2562 - 2563
ผู้ใช้สิทธิบัตรทองสามารถย้ายสิทธิออนไลน์ได้แล้ว
ขอเชิญสมัคร ก้าวท้าใจ SEASON 2
ต้านภัยโควิด19 พิชิต 60 วัน 6,000 แคลวรี เพื่อสุขภาพที่ดีของคนร้อยเอ็ด
ส่งยากลับบ้าน ต้านภัยโควิด-19
ขั้นตอนการลงทะเบียนรับยาทางไปรษณีย์
ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

โรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • รพ.ร้อยเอ็ดผ่านการประเมิน NCD Clinic Plus Award ผลงานดีระดับเขต

  รพ.ร้อยเอ็ดผ่านการประเมิน NCD Clinic Plus Award ผลงานดีระดับเขต

  วันศุกร์, 25 กันยายน 2563 10:55
 • ผลงาน “ร่วมพัฒนา ร่วมใช้ฐานข้อมูลเฝ้าระวังโรคและภัย ราชทัณฑ์หนึ่งเดียว” ในพื้นที่เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประเภทการบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ ระดับดี ปี 2563

  ผลงาน “ร่วมพัฒนา ร่วมใช้ฐานข้อมูลเฝ้าระวังโรคและภัย ราชทัณฑ์หนึ่งเดียว”...

  วันอาทิตย์, 20 กันยายน 2563 15:41
 • ๒๐ กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ

  ๒๐ กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ

  วันศุกร์, 18 กันยายน 2563 11:02
 • รพ.ร้อยเอ็ด จัดงานรำลึกคนดี หมอพีร์ คำทอน “คุณธรรม นำสู่ คุณภาพ ความดีงาม สู่ ความสำเร็จ”

  รพ.ร้อยเอ็ด จัดงานรำลึกคนดี หมอพีร์ คำทอน “คุณธรรม นำสู่ คุณภาพ ความดีงาม สู่ ความสำเร็จ”

  วันอังคาร, 15 กันยายน 2563 14:56
 • บุคลากรและหน่วยงานโรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับเกียรติบัตรด้านพฤติกรรมบริการประทับใจ

  วันศุกร์, 11 กันยายน 2563 15:55

ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Soluble insulin 30% + Isophane insulin 70% x 3 ml injection

จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Alteplase 50 mg for injection

จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Trastuzumab 600 mg for subcutaneous injection

จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Ceftriaxone sodium 1 g for injection

จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Oxaliplatin 100 mg injection

จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

 • ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Soluble insulin 30% + Isophane insulin...

  วันศุกร์, 18 กันยายน 2563 10:38
 • ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Alteplase 50 mg for injection

  วันศุกร์, 18 กันยายน 2563 10:32
 • ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Trastuzumab 600 mg for subcutaneous...

  วันศุกร์, 18 กันยายน 2563 10:30
 • ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Ceftriaxone sodium 1 g for injection

  วันศุกร์, 18 กันยายน 2563 10:26
 • ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Oxaliplatin 100 mg injection

  วันศุกร์, 18 กันยายน 2563 10:24

ผลผู้ชนะสอบ/ประกวดราคา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจ CD4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  วันศุกร์, 25 กันยายน 2563 11:20
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง

  วันพุธ, 09 กันยายน 2563 14:42
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจทารกแรกเกิด Non invasive จำวน 1 เครื่อง

  วันพุธ, 09 กันยายน 2563 14:33
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องฟอกไตแบบมาตรฐาน จำนวน 5 เครื่อง

  วันพฤหัสบดี, 27 สิงหาคม 2563 07:21
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อยา Tamsulosin HCl 0.4 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

  วันพฤหัสบดี, 27 สิงหาคม 2563 15:20

ประกาศราคากลาง

 • ประกาศราคากลางจ้างทำห้องรับ-ส่งพัสดุ อาหาร สิ่งของทั่วไป

  วันอังคาร, 22 กันยายน 2563 07:39
 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Gefitinib 250 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  วันศุกร์, 18 กันยายน 2563 10:50
 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Cefixime 100 mg capsule ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  วันศุกร์, 18 กันยายน 2563 10:53
 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Vildagliptin 50 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  วันศุกร์, 18 กันยายน 2563 10:51
 • ประกาศราคากลางเตียงผู้ป่วย

  วันศุกร์, 11 กันยายน 2563 15:45
boss201812.jpg
สถานการณ์โลหิตสำรอง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 

สถานการณ์โลหิตสำรอง
25 กันยายน 2563 เวลา 11:22 น.

A        
B        
AB        
O        

หมายเหตุ
        โลหิตสำรองเพียงพอ
        โลหิตสำรองเหลือน้อย
        โลหิตสำรองขาดแคลน
 

 

 

Login Form

รายการเช็คสั่งจ่าย

ที่ เลขที่ รายการที่สั่งจ่าย วันที่จ่าย
1 40944431/วัสดุการแพทย์ บริษัท ไทย จีแอล จำกัด 24 กันยายน 2563
2 40944467/วัสดุงานบ้านงานครัว บริษัท พลาสติก สโตร์ จำกัด 24 กันยายน 2563
3 40944469/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 24 กันยายน 2563
4 40944471/เวชภัณฑ์ยา หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 24 กันยายน 2563
5 40944426/วัสดุการแพทย์ บริษัท อีออนเมด จำกัด 24 กันยายน 2563
6 40944456/เวชภัณฑ์ยา บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด 24 กันยายน 2563
7 40944459/วัสดุงานบ้านงานครัว ร้าน พี.ที 24 กันยายน 2563
8 40944460/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เมดไลน์ จำกัด (แผนก 3) 24 กันยายน 2563
9 40944424/วัสดุแบบพิมพ์ หจก.ดาวรุ่งการพิมพ์ 24 กันยายน 2563
10 40944425/วัสดุการแพทย์ บริษัท ไทยเมดิคอลนอร์ทอีสต์ จำกัด 24 กันยายน 2563
11 10705874/จ้างเหมา/บริการ บริษัท เจพีพี แคร์ จำกัด 23 กันยายน 2563
12 40944432/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด 23 กันยายน 2563
13 10705856/จ้างเหมา/บริการ บริษัท เจ.เอฟ.แอดวาน เมด จำกัด 22 กันยายน 2563
14 40944442/วัสดุวิทยาศาสตร์ หจก.คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 21 กันยายน 2563
15 40944441/เวชภัณฑ์ยา บริษัท วิทยาศรม จำกัด 21 กันยายน 2563
16 40944440/วัสดุการแพทย์ หสน.จินดาโอสถ 21 กันยายน 2563
17 40944359/วัสดุการแพทย์ บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด 17 กันยายน 2563
18 40944356/วัสดุการแพทย์ บริษัท นิว ไลฟ์เมด จำกัด 17 กันยายน 2563
19 40944353/เวชภัณฑ์ยา บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ จำกัด 16 กันยายน 2563
20 40944385/เวชภัณฑ์ยา หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่ 16 กันยายน 2563
21 40944387/เวชภัณฑ์ยา บริษัท หมอยาไทย 101 จำกัด 16 กันยายน 2563
22 40944352/เวชภัณฑ์ยา บริษัท แสงไทยเมดิคอล จำกัด (แผนก S) 16 กันยายน 2563
23 40944363/วัสดุการแพทย์ บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จำกัด 15 กันยายน 2563
24 40944362/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท ไลฟ์ ไอ-เทค จำกัด 15 กันยายน 2563
25 40944360/วัสดุการแพทย์ บริษัท สยาม แบร์ เมดิคอล จำกัด 15 กันยายน 2563
26 40160289/วัสดุการแพทย์ บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จำกัด 8 กันยายน 2563
27 40160290/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จำกัด 8 กันยายน 2563
28 40160273/วัสดุการแพทย์ บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จำกัด 8 กันยายน 2563
29 40160233/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ บริษัท มาราธอน (ประเทศไทย) จำกัด 8 กันยายน 2563
30 40160236/วัสดุการแพทย์ บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จำกัด 8 กันยายน 2563
31 40160237/วัสดุการแพทย์ บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จำกัด 8 กันยายน 2563
32 40160250/วัสดุการแพทย์ บริษัท รีนอลพลัส จำกัด 8 กันยายน 2563
33 40160251/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท บี สมาร์ท ซายเอ็นซ์ จำกัด 8 กันยายน 2563
34 40160241/วัสดุการแแพทย์เพื่อซ่ หจก.สมปาน เซอร์วิส 8 กันยายน 2563
35 40160243/วัสดุการแพทย์ บริษัท เมดิคอลแคร์ จำกัด 8 กันยายน 2563
36 40160244/วัสดุการแพทย์ บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จำกัด 8 กันยายน 2563
37 40160305/วัสดุการแพทย์ หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต 2 กันยายน 2563
38 10705734/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท สุวรรณภูมิเมดิคอล จำกัด 28 สิงหาคม 2563
39 40160088/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด 28 สิงหาคม 2563
40 10697737/ค้ำประกันสัญญา บริษัท สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด 27 สิงหาคม 2563
41 10697738/ค้ำประกันสัญญา วิสาหกิจกลุ่มข้าวเกษตรอินทรีย์เป็นสุขตำบลนาโก 27 สิงหาคม 2563
42 10697739/ค้ำประกันสัญญา หจก.ดิษยาพรรณ 27 สิงหาคม 2563
43 40160190/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ บริษัท ฮีสโตเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 21 สิงหาคม 2563
44 10697750/ครุภัณฑ์การแพทย์ หจก.สหครุภัณฑ์เวชภัณฑ์ 20 สิงหาคม 2563
45 40160193/วัสดุการแพทย์ หจก.บี ไอ แอดวานซ์ 20 สิงหาคม 2563
46 40160001/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด 7 สิงหาคม 2563
47 40160062/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท เฟิร์มเมอร์ จำกัด 7 สิงหาคม 2563
48 40159969/วัสดุการแพทย์ หจก.ลี-เมดิค 5 สิงหาคม 2563
49 40160013/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เมดไลน์ จำกัด (แผนก 1) 5 สิงหาคม 2563
50 40159965/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ฟาร์มีน่า จำกัด 4 สิงหาคม 2563
51 40159964/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ฟาร์มีน่า จำกัด 4 สิงหาคม 2563
52 40159977/วัสดุการแพทย์ หจก.ไบโอ-เท็ค เมดิคอล ซิสเต็มส์ 3 สิงหาคม 2563
53 40159974/วัสดุการแพทย์ บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อิควิปเมนท์ จำกัด 3 สิงหาคม 2563
54 10678870/จ้างเหมา/บริการ บริษัท เซฟไลฟ์เทคโนโลยี จำกัด 30 กรกฎาคม 2563
55 39489526/วัสดุไฟฟ้า บริษัท อี.เอส.ที. ซัพพลาย จำกัด 23 กรกฎาคม 2563
56 39489494/วัสดุการแพทย์ บริษัท ไทยก๊อส จำกัด 16 กรกฎาคม 2563
57 39489496/วัสดุทันตกรรม บริษัท ไดรว์ เด็นทั่ล อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด 16 กรกฎาคม 2563
58 39489485/วัสดุการแพทย์ บริษัท เมดิคอล โซลูชั่นส์ จำกัด 16 กรกฎาคม 2563
59 39489520/เวชภัณฑ์ยา บริษัท อินโดไซน่า เฮลท์ แคร์ จำกัด 16 กรกฎาคม 2563
60 39489418/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท ฟอร์แคส ซายเอนซ์ คอนซัลเเตนท์ จำกัด 3 กรกฎาคม 2563
61 38878710/วัสดุการแพทย์ บริษัท แม็ค เมดิคัล จำกัด 18 พฤษภาคม 2563
62 37954977/วัสดุการแพทย์ บริษัท เอ็นแอล เมดดิคอล จำกัด 17 เมษายน 2563
63 37955025/เวชภัณฑ์ยา บริษัท อเมริกัน ไต้หวัน ไบโอฟาร์ม จำกัด 14 เมษายน 2563
64 37955024/เวชภัณฑ์ยา บริษัท อเมริกัน ไต้หวัน ไบโอฟาร์ม จำกัด 14 เมษายน 2563
65 10609247/จ้างเหมา/บริการ นายวงษ์กลาง กุดวงษา 10 กรกฎาคม 2562
66 10600695/บำรุง ร้าน ไทยศิลป์ 20 มิถุนายน 2562
67 32399213/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จำกัด 10 มิถุนายน 2562
68 32399220/วัสดุงานบ้านงานครัว ร้าน รุ่งเรืองพลาสติก 10 มิถุนายน 2562
69 31389837/วัสดุงานบ้านงานครัว ร้าน รุ่งเรืองพลาสติก 18 เมษายน 2562
70 10568560/จ้างเหมา/บริการ ร้าน ไทยศิลป์ 1 เมษายน 2562
71 28997325/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ตรัย เม็ดดิคอล จำกัด 5 พฤศจิกายน 2561
72 10526551/จ้างเหมา/เช็คคงค้าง นางสาวรจนา ทอดสนิท 24 ตุลาคม 2561
73 26131747/วัสดุการแพท์ บริษัท ไบร์ท แอควานซ์ เทค จำกัด 12 มิถุนายน 2561
74 10401128/บำรุง นางมิ่งขวัญ สมศรีร่ืน 2 สิงหาคม 2560
75 10379597/บำรุง นายสถาพร สมบุูรณ์ทรัพย์ 23 มิถุนายน 2560
76 10379545/บำรุง นางสาวนุสรียา สวัสดิด์พาณิชย์ 6 มิถุนายน 2560
77 10368991/บำรุง นางสาวมาลา กินาสูนย์ 18 พฤษภาคม 2560
78 21698437/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ ร้าน เจ เอส เทรดดิ้ง 15 พฤษภาคม 2560
79 10360911/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท ไพร์ม เมดิคอล จำกัด 7 เมษายน 2560
80 10360797/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครั ร้าน รจนาการช่าง 29 มีนาคม 2560
81 10360798/จ้างเหมา/บริการ หจก.เอ.บี.ที.พี. 29 มีนาคม 2560
82 10352021/บำรุง นายธนากร จงสมชัย 13 มีนาคม 2560
83 10338685/จ้างเหมา/บริการ บริษัท เซฟไลฟ์เทคโนโลยี จำกัด 24 มกราคม 2560
84 10309019/วัสดุสำนักงาน/ศพศ ร้าน ปรีชาพาณิชย์ 13 ธันวาคม 2559
85 10304207/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จำกัด 10 ตุลาคม 2559
86 18340964/อุปกรณ์การแพทย์ บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิงจำกัด 6 กันยายน 2559
87 10243372/ครุภัณฑ์การแพทย์ ร้าน เอ็ม เอ็ม มาร์เก็ตติ้ง 25 เมษายน 2559
88 10243368/ครุภัณฑ์การแพทย์ หจก.เอนโดสโคปแอนด์เซอร์วิส 25 เมษายน 2559
89 16082210/วัสดุการแพทย์ บริษัท เฮ็ลธ อินโนเวฌัน จำกัด 22 เมษายน 2559
90 15425152/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ บริษัท ออริจิเนเตอร์ จำกัด 21 มีนาคม 2559
91 10234336/จ้างทำป้าย ร้าน เอ็ม พี แอคเวอร์ไทซิ่ง 15 มีนาคม 2559
92 14910914/วัสดุการแพทย์ บริษัท ซัม เมดิคอล จำกัด 20 มกราคม 2559
93 14911058/วัสดุการแพทย์ บริษัท จี เอช ซี (ไทยแลนด์) จำกัด 18 มกราคม 2559
94 14911021/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท ควอนตั้ม เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 13 มกราคม 2559
95 13974019/อุปกรณ์การแพทย์ บริษัท ออริเคียว จำกัด 4 ธันวาคม 2558
96 13973843/วัสดุไฟฟ้า บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิงจำกัด 17 พฤศจิกายน 2558
97 13973844/อุปกรณ์การแพทย์ บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิงจำกัด 17 พฤศจิกายน 2558
แสดงน้อยลง

VDO

 • REHtv 020763 ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมรณรงค์ งดเหล้าเข้าพรรษา ๒๕๖๓

  REHtv 020763 ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมรณรงค์ งดเหล้าเข้าพรรษา ๒๕๖๓

  วันศุกร์, 03 กรกฎาคม 2563 08:04
 • ข้าราชการใหม่ รุ่นโควิด 19 โรงพยาบาลร้อยเอ็ดรวมพลังกล่าวคำปฏิญาณ การเป็นข้าราชที่ดี

  ข้าราชการใหม่ รุ่นโควิด 19 โรงพยาบาลร้อยเอ็ดรวมพลังกล่าวคำปฏิญาณ การเป็นข้าราชที่ดี

  วันศุกร์, 03 กรกฎาคม 2563 08:04
 • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและทำความสะอาดโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและทำความสะอาดโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  วันศุกร์, 12 มิถุนายน 2563 13:25
 • REHtv ร้อยเอ็ด 060663 เร่งตรวจโควิด 19 ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง จังหวัดร้อยเอ็ด

  REHtv ร้อยเอ็ด 060663 เร่งตรวจโควิด 19 ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง จังหวัดร้อยเอ็ด

  วันศุกร์, 12 มิถุนายน 2563 13:25
 • สยามโกลบอลเฮ้าส์ จับมือ มูลนิธิเอสซีจี มอบห้องตรวจหาเชื้อและคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงให้ รพ.รอ

  สยามโกลบอลเฮ้าส์ จับมือ มูลนิธิเอสซีจี มอบห้องตรวจหาเชื้อและคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงให้ รพ.รอ

  วันศุกร์, 12 มิถุนายน 2563 13:24

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503