โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

ประมวลภาพกิจกรรม

boss201812.jpg
สถานการณ์โลหิตสำรอง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 

สถานการณ์โลหิตสำรอง
11 ธันวาคม 2561 เวลา 05:56 น.

A        
B        
AB        
O        

หมายเหตุ
        โลหิตสำรองเพียงพอ
        โลหิตสำรองเหลือน้อย
        โลหิตสำรองขาดแคลน

Login Form

3PRINTcopy.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • รพ.ร้อยเอ็ด ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ ๗ และแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

  รพ.ร้อยเอ็ด ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ ๗ และแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

  วันอังคาร, 04 ธันวาคม 2561 07:49
 • รพ.ร้อยเอ็ด เป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการประสาทศัลยแพทย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓๓

  รพ.ร้อยเอ็ด เป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการประสาทศัลยแพทย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓๓

  วันจันทร์, 03 ธันวาคม 2561 07:47
 • รพ.ร้อยเอ็ดทำบุญตักบาตร ประจำเดือนพฤศจิกายน ๖๑

  รพ.ร้อยเอ็ดทำบุญตักบาตร ประจำเดือนพฤศจิกายน ๖๑

  วันอาทิตย์, 02 ธันวาคม 2561 14:52
 • รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ศึกษาดูงานการจัดระบบบริการ รพ.ร้อยเอ็ด

  รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ศึกษาดูงานการจัดระบบบริการ รพ.ร้อยเอ็ด

  วันเสาร์, 01 ธันวาคม 2561 06:01
 • “การแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นร้อยเอ็ด ให้เป็น 0 อย่างยั่งยืน” (The Sustainable Development to Stop Teen Mom in Roi Et Getting to Zero

  “การแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นร้อยเอ็ด ให้เป็น 0 อย่างยั่งยืน” (The Sustainable Development to...

  วันพุธ, 28 พฤศจิกายน 2561 09:38

ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Risperidone 2 mg tablet

จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาสและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Clopidogrel 75 mg tablet

จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

 • ประกาศประกวดราคาซื้อ Urine Strip 11 แถบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  วันศุกร์, 30 พฤศจิกายน 2561 05:07
 • ประกาศประกวดราคาซื้อขวด Hemoculture ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  วันศุกร์, 30 พฤศจิกายน 2561 05:00
 • ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Risperidone 2 mg tablet

  วันจันทร์, 03 ธันวาคม 2561 05:04
 • ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาสและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Clopidogrel 75 mg tablet

  วันจันทร์, 03 ธันวาคม 2561 05:02
 • ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 26 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  วันพฤหัสบดี, 22 พฤศจิกายน 2561 07:01

ผลผู้ชนะสอบ/ประกวดราคา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องวัดลานสายตา จำนวน 1 ชุด

  วันพฤหัสบดี, 22 พฤศจิกายน 2561 07:52
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อระบบน้ำบริสุทธิ์ระบบรีเวอร์ส ออสโมซิส (RO) พร้อมติดตั้ง จำนวน...

  วันพฤหัสบดี, 22 พฤศจิกายน 2561 07:43
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดส่องกล้องระบบปัสสาวะและชุดถ่ายทอดสัญญาณ จำนวน 1 ชุด

  วันพุธ, 21 พฤศจิกายน 2561 04:27
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Norepinephrine 4 mg ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  วันพุธ, 14 พฤศจิกายน 2561 02:52
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Epoietin beta prefill syringe 30000 IU...

  วันพุธ, 14 พฤศจิกายน 2561 02:48

รายการเช็คสั่งจ่าย

ที่ เลขที่ รายการที่สั่งจ่าย วันที่จ่าย
1 10547220/ครุภัณฑ์สำนักงาน หจก.เอ็งกิมเชียงการไฟฟ้า 7 ธันวาคม 2561
2 29201517/วัสดุการแพทย์ บริษัท วีว่า เมดิก้า (ประเทศไทย) จำกัด 7 ธันวาคม 2561
3 29201516/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท วายดี ไดซ์นอสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด 7 ธันวาคม 2561
4 29201515/เวชภัณฑ์ยา บริษัท นูฟาร์ม่า แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด 7 ธันวาคม 2561
5 29201514/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ็ควานซ์ จำกัด 7 ธันวาคม 2561
6 29201511/วัสดุการแพทย์ บริษัท จี.เค.เมด จำกัด 7 ธันวาคม 2561
7 29201509/วัสดุการแพทย์เพื่่อซ่ หสน.จินดาโอสถ 7 ธันวาคม 2561
8 29201508/วัสดุการแพทย์ ร้านพรชนกซัพพลายส์ 7 ธันวาคม 2561
9 29201454/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท เฟิร์มเมอร์ จำกัด 7 ธันวาคม 2561
10 29201453/วัสดุผ้าและเครื่องแต่ หจก.ดิษยาพรรณ 7 ธันวาคม 2561
11 29201452/วัสดุการแพทย์ บริษัท เครื่องมือแพทย์ (ประเทศไทย) จำกัด 7 ธันวาคม 2561
12 29201451/วัสดุการแพทย์ บริษัท จงที (ไทย) อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด 7 ธันวาคม 2561
13 29201449/เวชภัณฑ์ยา บริษัท มาสุ จำกัด 7 ธันวาคม 2561
14 29201448/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด 7 ธันวาคม 2561
15 29201447/เวชภัณฑ์ยา บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด 7 ธันวาคม 2561
16 30508622/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด 7 ธันวาคม 2561
17 30508623/วัสดุการแพทย์ บริิษัท เครื่องมือแพทย์ (ประเทศไทย) จำกัด 7 ธันวาคม 2561
18 30508624/เวชภัณฑ์ยา หจก.แม็กซิม อินเตอร์คอนติเนนตอล 7 ธันวาคม 2561
19 30508621/เวชภัณฑ์ยา บริษัท แสงไทยเมดิคอล จำกัด (แผนก S) 7 ธันวาคม 2561
20 10547219/จ้างเหมา/บริการ ร้าน ปิยวัฒน์ กระจกอลูมิเนียม 7 ธันวาคม 2561
21 10547215/จ้างเหมา/บริการ บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จำกัด 7 ธันวาคม 2561
22 10547211/จ้างเหมา/บริการ บริษัท โปรทีม แอนดื เซลส์ จำกัด 7 ธันวาคม 2561
23 10547209/บำรุง ร้าน ไทยศิลป์ 7 ธันวาคม 2561
24 29201475/วัสดุการแพทย์ บริษัท เอ็นแอล เมดดิคอล จำกัด 7 ธันวาคม 2561
25 29201474/วัสดุการแพทย์ บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จำกัด 7 ธันวาคม 2561
26 29201473/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จำกัด 7 ธันวาคม 2561
27 29201472/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จำกัด 7 ธันวาคม 2561
28 30508625/เวชภัณฑ์ยา บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 7 ธันวาคม 2561
29 30508626/เวชภัณฑ์ยา บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 7 ธันวาคม 2561
30 29201467/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท ไทรอัมพ์ ซัพพลาย จำกัด 7 ธันวาคม 2561
31 29201468/เวชภัณฑ์ยา บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด 7 ธันวาคม 2561
32 29201470/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด 7 ธันวาคม 2561
33 29201471/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด 7 ธันวาคม 2561
34 29201444/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์ (1969) จำกัด 6 ธันวาคม 2561
35 29201464/วัสดุก๊าชทางการแพทย์ บริษัท วินเทค เซอร์วิส จำกัด 6 ธันวาคม 2561
36 29201463/วัสดุก๊าชทางการแพทย์ หจก.สมคิดวิศวกลการ ร้อยเอ็ด 6 ธันวาคม 2561
37 29201460/วัสดุการแพทย์ บริษัท ไบโอคอททอน จำกัด 6 ธันวาคม 2561
38 29201455/วัสดุการแพทย์ บริษัท เอช ดี เมดิคอล จำกัด 6 ธันวาคม 2561
39 29201459/วัสดุการแพทย์ บริษัท ไบโอคอททอน จำกัด 6 ธันวาคม 2561
40 29201457/วัสดุการแพทย์ บริษัท มาร์ธา กรุ๊ป จำกัด 6 ธันวาคม 2561
41 29201456/วัสดุทันตกรรม บริษัท ไบโอ อินโน เทค จำกัด 6 ธันวาคม 2561
42 10547195/บำรุง ร้าน เซฟโก้ ไฟร์ เทรดดิ้ง 6 ธันวาคม 2561
43 10547190/จ้างเหมา/บริการ หจก.ดีทรัพย์รุ่งเรืองร้อยเอ็ด 6 ธันวาคม 2561
44 29201484/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ หจก.เอ็งกิมเชียงการไฟฟ้า 6 ธันวาคม 2561
45 29201497/วัสดุผ้าและเครื่องแต่ หจก.ดิษยาพรรณ 6 ธันวาคม 2561
46 29201502/วัสดุไฟฟ้า หจก.ไพบูลย์ร้อยเอ็ดธูรกิจ 6 ธันวาคม 2561
47 29201500/เวชภัณฑ์ยา บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 6 ธันวาคม 2561
48 29201498/วัสดุการแพทย์ บริษัท สีมา-เมดิก จำกัด 6 ธันวาคม 2561
49 29201495/ครุภัณฑ์อื่น หจก.ผดุงธรรมการไฟฟ้า 101 6 ธันวาคม 2561
50 29201506/UC ร้าน ท่าคันโทการช่าง 6 ธันวาคม 2561
51 10547206/ครุภัณฑ์การแพทย์ ร้าน เฟิร์สท เทรดดิ้ง 6 ธันวาคม 2561
52 29201491/วัสดุการแพทย์ บริษัท เอียร์โทร (ประเทศไทย) จำกัด 6 ธันวาคม 2561
53 29201417/เวชภัณฑ์ยา บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด 4 ธันวาคม 2561
54 29201419/วัสดุการแพทย์ ร้าน เอ็นโด เมดิคอล ซายส์ 4 ธันวาคม 2561
55 29201420/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด 4 ธันวาคม 2561
56 29201421/วัสดุการแพทย์ บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว.จำกัด 4 ธันวาคม 2561
57 29201422/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ฟาร์มีน่า จำกัด 4 ธันวาคม 2561
58 10547199/จ้างเหมา/บริการ หจก.สมปาน เซอร์วิส 4 ธันวาคม 2561
59 29201423/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ฟาร์มีน่า จำกัด 4 ธันวาคม 2561
60 10547201/ครุภัณฑ์สำนักงาน บริษัท บิสเน็ตเวิร์คจำกัด 4 ธันวาคม 2561
61 10547203/จ้างเหมา/บริการ บริษัท อิโนเวชั่นส์ จำกัด 4 ธันวาคม 2561
62 10547204/จ้างเหมา/บริการ บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จำกัด 4 ธันวาคม 2561
63 10547205/ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพ ร้าน ทรัพย์ปรีชา 4 ธันวาคม 2561
64 10526873/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท ฟาโวริกา จำกัด 28 พฤศจิกายน 2561
65 29201413/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 28 พฤศจิกายน 2561
66 29201415/วัสดุการแพทย์ บริษัท เฟิร์สท อาย เซอร์จิคัล จำกัด 28 พฤศจิกายน 2561
67 29201297/วัสดุการแพทย์ บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จำกัด 22 พฤศจิกายน 2561
68 29201298/วัสดุการแพทย์ บริษัท บางกอกยูนิเทรด จำกัด 22 พฤศจิกายน 2561
69 29201300/เวชภัณฑ์ยา บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 22 พฤศจิกายน 2561
70 29201301/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด 22 พฤศจิกายน 2561
71 29201302/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เมดไลน์ จำกัด (แผนก 5) 22 พฤศจิกายน 2561
72 29201303/เวชภัณฑ์ยา บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด 22 พฤศจิกายน 2561
73 29201304/เวชภัณฑ์ยา บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด 22 พฤศจิกายน 2561
74 29201305/วัสดุการแพทย์ บริษัท ซัน เนเจอร์ แคร์ จำกัด 22 พฤศจิกายน 2561
75 29201296/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เมดไลน์ จำกัด (แผนก 3) 22 พฤศจิกายน 2561
76 29201350/วัสดุการแพทย์ บริษัท ไบร์ท แอควานซ์ เทค จำกัด 22 พฤศจิกายน 2561
77 29201349/วัสดุการแพทย์ บริษัท เมดิแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด 22 พฤศจิกายน 2561
78 29201347/เวชภัณฑ์ยา หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 22 พฤศจิกายน 2561
79 29201346/เวชภัณฑ์ยา บริษัท มาซา แลบ จำกัด 22 พฤศจิกายน 2561
80 29201345/วัสดุการแพทย์ หจก.ที.เอฟ.ซัพพลาย 22 พฤศจิกายน 2561
81 10526864/ค้ำประกันสัญญา หจก.รัตนาแอ็พแพเร็ล แคร์ 21 พฤศจิกายน 2561
82 10526859/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท สไปโร เมด จำกัด 21 พฤศจิกายน 2561
83 10526844/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท โมเดอร์นฟอร์ม เฮลท์แอนด์แคร์ จำกัด 20 พฤศจิกายน 2561
84 29201310/วัสดุทันตกรรม บริษัท ไดรว์ เด็นทั่ล อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด 16 พฤศจิกายน 2561
85 29201311/วัสดุการแพทย์ บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จำกัด 16 พฤศจิกายน 2561
86 29201313/เวชภัณฑ์ยา บริษัท แสงไทยเมดิคอล จำกัด (แผนก S) 16 พฤศจิกายน 2561
87 29201290/วัสดุการแพทย์ หจก.วงษ์นิสา 15 พฤศจิกายน 2561
88 29201289/เวชภัณฑ์ยา บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ้ง จำกัด 15 พฤศจิกายน 2561
89 29201288/เวชภัณฑ์ยา บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว.จำกัด 15 พฤศจิกายน 2561
90 29201287/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด 15 พฤศจิกายน 2561
91 10526802/ครุภัณฑ์สำนักงาน ร้าน วิษณุสแตนเลส 15 พฤศจิกายน 2561
92 29201334/เวชภัณฑ์ยา บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ้ง จำกัด 14 พฤศจิกายน 2561
93 29201336/เวชภัณฑ์ยา บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 14 พฤศจิกายน 2561
94 29201338/เวชภัณฑ์ยา บริษัท อินเตอร์ฟาร์มาแคร์ จำกัด 14 พฤศจิกายน 2561
95 29201337/วัสดุการแพทย์ บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 14 พฤศจิกายน 2561
96 29201339/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ยูเมด้า จำกัด 14 พฤศจิกายน 2561
97 28997328/วัสดุการแพทย์ บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จำกัด 5 พฤศจิกายน 2561
98 28997325/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ตรัย เม็ดดิคอล จำกัด 5 พฤศจิกายน 2561
99 29201185/วัสดุการแพทย์ บริษัท เรียลเมด จำกัด 2 พฤศจิกายน 2561
100 29201175/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 2 พฤศจิกายน 2561
101 29201211/วัสดุการแพทย์ หจก.เซ็นทรัลเมดิคอล 2 พฤศจิกายน 2561
102 29201205/เวชภัณฑ์ยา บริษัท คอสม่า เมดิคอล จำกัด 1 พฤศจิกายน 2561
103 29201208/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ ร้านเอ็นโด เมดิคอล ซายส์ 1 พฤศจิกายน 2561
104 29201222/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จำกัด 31 ตุลาคม 2561
105 29201140/วัสดุการแพทย์ บริษัท รีนอลพลัส จำกัด 31 ตุลาคม 2561
106 29201133/เวชภัณฑ์ยา บริษัท แก้วมังกรเภสัช จำกัด 31 ตุลาคม 2561
107 29201132/เวชภัณฑ์ยา บริษัท แก้วมังกรเภสัช จำกัด 31 ตุลาคม 2561
108 29201160/วัสดุการแพทย์ บริษัท สยาม ฮอสปิตอล ซัพพลาย จำกัด 30 ตุลาคม 2561
109 10526556/จ้างเหมา/บริการ หจก.วินเทค เซอร์วิส 24 ตุลาคม 2561
110 10526551/จ้างเหมา/บริการ นางสาวรจนา ทอดสนิท 24 ตุลาคม 2561
111 10526532/บำรุง ร้าน เพื่อนบัณฑิต 18 ตุลาคม 2561
112 10526536/จ้างเหมา/บริการ ร้าน เอพี 101 ป้าย 18 ตุลาคม 2561
113 10526537/จ้างเหมา/บริการ ร้านโฆษณาหนึ่งศูนย์หนึ่ึ่ง 18 ตุลาคม 2561
114 29201129/วัสดุก๊าชทางการแพทย์ บริษัท แอร์ ลิควิค (ประเทศไทย) จำกัด 17 ตุลาคม 2561
115 10523472/ค้ำประกันสัญญา หจก.ที.ที.เทรดดิ้ง อิมปอร์ตเอ็กปอร์ต 8 ตุลาคม 2561
116 28997123/วัสดุการแพทย์ บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว.จำกัด 21 กันยายน 2561
117 28997183/วัสดุการแพทย์ บริษัท ริโอ เฮลท์ แอนด์ ดิไวซ์ จำกัด 21 กันยายน 2561
118 28997071/วัสดุการแพทย์ บริษัท โทเทิ่ล ไฮยีนิค ซัพพลายส์ จำกัด 18 กันยายน 2561
119 28083996/วัสดุการแพทย์ บริษัท หลุยส์ ตี.เลียวโนเวนส์ (ประเทศไทย) จำกัด 23 สิงหาคม 2561
120 28084066/วัสดุการแพทย์ บริษัท บางกอกยูนิเทรด จำกัด 21 สิงหาคม 2561
121 28084037/วัสดุทันตกรรม บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จำกัด 17 สิงหาคม 2561
122 10506992/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จำกัด 16 สิงหาคม 2561
123 28083757/วัสดุอื่น หจก.ไท วอเตอร์ ทรีทเมนท์ 19 กรกฎาคม 2561
124 26131747/วัสดุการแพท์ บริษัท ไบร์ท แอควานซ์ เทค จำกัด 12 มิถุนายน 2561
125 10401128/บำรุง นางมิ่งขวัญ สมศรีร่ืน 2 สิงหาคม 2560
126 10379597/บำรุง นายสถาพร สมบุูรณ์ทรัพย์ 23 มิถุนายน 2560
127 10379545/บำรุง นางสาวนุสรียา สวัสดิด์พาณิชย์ 6 มิถุนายน 2560
128 10369047/บำรุง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18 พฤษภาคม 2560
129 10368991/บำรุง นางสาวมาลา กินาสูนย์ 18 พฤษภาคม 2560
130 21698437/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ ร้าน เจ เอส เทรดดิ้ง 15 พฤษภาคม 2560
131 10363122/จ้างเหมา/บริการ/ศพศ ร้าน ปิยวัฒน์ กระจกอลูมิเนียม 3 พฤษภาคม 2560
132 10360911/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท ไพร์ม เมดิคอล จำกัด 7 เมษายน 2560
133 10360797/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครั ร้าน รจนาการช่าง 29 มีนาคม 2560
134 10360798/จ้างเหมา/บริการ หจก.เอ.บี.ที.พี. 29 มีนาคม 2560
135 10352021/บำรุง นายธนากร จงสมชัย 13 มีนาคม 2560
136 10338685/จ้างเหมา/บริการ บริษัท เซฟไลฟ์เทคโนโลยี จำกัด 24 มกราคม 2560
137 10309019/วัสดุสำนักงาน/ศพศ ร้าน ปรีชาพาณิชย์ 13 ธันวาคม 2559
138 10304207/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จำกัด 10 ตุลาคม 2559
139 10278204/จ้างเหมา/บริการ บริษัท มารุ่งโรจน์ จำกัด 9 กันยายน 2559
140 18340964/อุปกรณ์การแพทย์ บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิงจำกัด 6 กันยายน 2559
141 10243368/ครุภัณฑ์การแพทย์ หจก.เอนโดสโคปแอนด์เซอร์วิส 25 เมษายน 2559
142 10243372/ครุภัณฑ์การแพทย์ ร้าน เอ็ม เอ็ม มาร์เก็ตติ้ง 25 เมษายน 2559
143 16082210/วัสดุการแพทย์ บริษัท เฮ็ลธ อินโนเวฌัน จำกัด 22 เมษายน 2559
144 15425152/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ บริษัท ออริจิเนเตอร์ จำกัด 21 มีนาคม 2559
145 14910914/วัสดุการแพทย์ บริษัท ซัม เมดิคอล จำกัด 20 มกราคม 2559
146 14911058/วัสดุการแพทย์ บริษัท จี เอช ซี (ไทยแลนด์) จำกัด 18 มกราคม 2559
147 14911021/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท ควอนตั้ม เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 13 มกราคม 2559
148 13974019/อุปกรณ์การแพทย์ บริษัท ออริเคียว จำกัด 4 ธันวาคม 2558
149 13973843/วัสดุไฟฟ้า บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิงจำกัด 17 พฤศจิกายน 2558
150 13973844/อุปกรณ์การแพทย์ บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิงจำกัด 17 พฤศจิกายน 2558
แสดงน้อยลง

ประกาศราคากลาง

 • ประกาศราคากลางเครื่องเอ็กซเรย์ฟัน จำนวน 1 เครื่อง

  วันพุธ, 21 พฤศจิกายน 2561 08:58
 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Erythropoietin alpha prefilled syringe syringe injection 5,000...

  วันพุธ, 21 พฤศจิกายน 2561 04:20
 • ประกาศราคากลาง ALS with evaluation and feedback...

  วันพุธ, 31 ตุลาคม 2561 09:08
 • ประกาศราคากลางเตียงผู้ป่วยสามัญ สแตนเลสแบบ 3 ไก

  วันพุธ, 24 ตุลาคม 2561 08:07
 • ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารโภชนาการ ชั้น 1 เป็นอาคารผู้ป่วยจิตเวช

  วันพุธ, 10 ตุลาคม 2561 07:17

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503