โครงการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ ๒ สี่-สมาน เดินวิ่งวิถีไทย เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ
โครงการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ ๒ สี่-สมาน เดินวิ่งวิถีไทย เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
Countdown

ประมวลภาพกิจกรรม

boss.jpg
สถานการณ์โลหิตสำรอง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 

สถานการณ์โลหิตสำรอง
14 สิงหาคม 2561 เวลา 20:41 น.

A        
B        
AB        
O        

หมายเหตุ
        โลหิตสำรองเพียงพอ
        โลหิตสำรองเหลือน้อย
        โลหิตสำรองขาดแคลน

Login Form

3PRINTcopy.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • บริจาคโลหิต ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

  บริจาคโลหิต ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

  วันอังคาร, 14 สิงหาคม 2561 08:38
 • อบรมการป้องกันระงับอัคคีภัยและภัยพิบัติในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ปี ๒๕๖๑

  อบรมการป้องกันระงับอัคคีภัยและภัยพิบัติในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ปี ๒๕๖๑

  วันศุกร์, 10 สิงหาคม 2561 03:31
 • การประชุมวิชาการนานาชาติ เขตสุขภาพที่ ๗

  การประชุมวิชาการนานาชาติ เขตสุขภาพที่ ๗

  วันพฤหัสบดี, 09 สิงหาคม 2561 06:43
 • ปฐมนิเทศบุคลากรพยาบาลวิชาชีพใหม่

  ปฐมนิเทศบุคลากรพยาบาลวิชาชีพใหม่

  วันพุธ, 01 สิงหาคม 2561 07:57
 • การพัฒนาระบบทางด่วนพิเศษโรคหลอดเลือดสมอง

  การพัฒนาระบบทางด่วนพิเศษโรคหลอดเลือดสมอง

  วันพฤหัสบดี, 26 กรกฎาคม 2561 19:19

ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

 • ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาเลือดในตัวอย่างอุจจาระ

  วันพฤหัสบดี, 02 สิงหาคม 2561 04:20
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  วันจันทร์, 23 กรกฎาคม 2561 08:59
 • ประกวดราคาซื้อชุดรับบริจาคเกล็ดเลือดชนิด 2 ถุง. จำนวน 480 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

  วันจันทร์, 23 กรกฎาคม 2561 08:57
 • ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อยา Cefazolin 1 g for injection

  วันจันทร์, 16 กรกฎาคม 2561 07:38
 • ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อยา Mycophenolate mlfetil 250 mg capsule

  วันจันทร์, 16 กรกฎาคม 2561 07:36

ผลผู้ชนะสอบ/ประกวดราคา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาตรวจจับเวลาการแข็งตัวของเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  วันพฤหัสบดี, 02 สิงหาคม 2561 16:06
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Sterile water for injection 1000 ml

  วันจันทร์, 16 กรกฎาคม 2561 07:10
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Amino acid Glucose Lipids and Nitrogen IV preparation

  วันจันทร์, 16 กรกฎาคม 2561 07:03
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ

  วันจันทร์, 16 กรกฎาคม 2561 03:32
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดตรวจน้ำตาลในเลือด

  วันจันทร์, 16 กรกฎาคม 2561 03:30

รายการเช็คสั่งจ่าย

ที่ เลขที่ รายการที่สั่งจ่าย วันที่จ่าย
1 28083943/วัสดุงานบ้านงานครัว หจก.ทีเอ็นบี กรุีป 8 สิงหาคม 2561
2 28083941/เวชภัณฑ์ยา บริษัท บูรพาโอสถ จำกัด 8 สิงหาคม 2561
3 28083942/วัสดุการแพทย์ บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว.จำกัด 8 สิงหาคม 2561
4 28083952/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด 8 สิงหาคม 2561
5 28083947/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 8 สิงหาคม 2561
6 28083948/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 8 สิงหาคม 2561
7 28083949/เวชภัณฑ์ยา บริษัท หมอยาไทย 101 จำกัด 8 สิงหาคม 2561
8 28083951/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด 8 สิงหาคม 2561
9 28083916/วัสดุการแแพทย์เพื่อซ่ บริษัท เทเลเมด เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 7 สิงหาคม 2561
10 28083917/วัสดุการแพทย์ บริษัท มาร์ธา กรุ๊ป จำกัด 7 สิงหาคม 2561
11 28083918/วัสดุคอมพิวเตอร์ บริษัท บิสเน็ตเวิร์คจำกัด 7 สิงหาคม 2561
12 28083919/เวชภัณฑ์ยา หสน.โรงงานเภสัชกรรม พอนด์เคมีคอล ประเทศไทย 7 สิงหาคม 2561
13 28083921/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด 7 สิงหาคม 2561
14 28083922/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด 7 สิงหาคม 2561
15 28083923/เวชภัณฑ์ยา บริษัท จรูญเภสัช จำกัด 7 สิงหาคม 2561
16 10479648/วัสดุงานบ้านงานครัว/ศ หจก.ทีเอ็นบี กรุีป 7 สิงหาคม 2561
17 10479649/วัสดุไฟฟ้า/ศพศ. หจก.ผดุงธรรมการไฟฟ้า 101 7 สิงหาคม 2561
18 10479642/ครุภัณฑ์โฆษณา/ศพศ. หจก.ไพบูลย์ร้อยเอ็ดธูรกิจ 7 สิงหาคม 2561
19 28083954/วัสดุแบบพิมพ์ หจก.ดาวรุ่งการพิมพ์ 2 สิงหาคม 2561
20 28083764/วัสดุวิทยาศาสตร์ หจก.คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 1 สิงหาคม 2561
21 28083769/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เมดไลน์ จำกัด (แผนก 5) 1 สิงหาคม 2561
22 28083773/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จำกัด 1 สิงหาคม 2561
23 28083870/จ้างเหมา/บริการ ร้าน ออยก๊อปปี้ 26 กรกฎาคม 2561
24 28083774/UC บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด 25 กรกฎาคม 2561
25 28083777/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท เอ็นจีโปรเกรสซีฟ จำกัด 25 กรกฎาคม 2561
26 28083778/วัสดุงานบ้านงานครัว บริษัท เอ็กโคเคม จำกัด 25 กรกฎาคม 2561
27 28083779/เวชภัณฑ์ยา บริษัท แสงไทยเมดิคอล จำกัด 25 กรกฎาคม 2561
28 28083781/วัสดุทันตกรรม บริษัท อุดม เมดิคอล อิควิปเม้นท์ จำกัด 25 กรกฎาคม 2561
29 28083890/วัสดุผ้าและเครื่องแต่ บริษัท รัตนาแอ็พแพเร็ล แคร์ จำกัด 25 กรกฎาคม 2561
30 28083891/วัสดุการแพทย์ บริษัท ริคโค้ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 25 กรกฎาคม 2561
31 28083892/วัสดุการแพทย์ บริษัท สีมา-เมดิก จำกัด 25 กรกฎาคม 2561
32 28083893/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด 25 กรกฎาคม 2561
33 10497592/จ้างเหมา/บริการ ร้าน วรธนัทการก่อสร้าง 24 กรกฎาคม 2561
34 28083785/วัสดุการแพทย์ บริษัท แม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด 20 กรกฎาคม 2561
35 28083790/เวชภัณฑ์ยา บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด 20 กรกฎาคม 2561
36 28083748/เวชภัณฑ์ยา บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จำกัด 20 กรกฎาคม 2561
37 28083757/วัสดุอื่น หจก.ไท วอเตอร์ ทรีทเมนท์ 19 กรกฎาคม 2561
38 28083758/วัสดุการแพทย์ บริษัท เครื่องมือแพทย์ (ประเทศไทย) จำกัด 19 กรกฎาคม 2561
39 28083759/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท เครื่องมือแพทย์ (ประเทศไทย) จำกัด 19 กรกฎาคม 2561
40 28083760/เวชภํัณฑ์ยา บริษัท ยูเมด้า จำกัด 19 กรกฎาคม 2561
41 28083762/วัสดุการแพทย์ บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จำกัด 19 กรกฎาคม 2561
42 28083811/วัสดุการแพทย์ บริษัท พีทีเอส เมดิคอล จำกัด 18 กรกฎาคม 2561
43 28083816/วัสดุการแพทย์ บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า (ประเทศไทย) จำกัด 18 กรกฎาคม 2561
44 28083819/เวชภัณฑ์ยา บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด 18 กรกฎาคม 2561
45 10497544/ครุภัณฑ์โรงงาน หจก.ผดุงธรรมไฟฟ้า 101 18 กรกฎาคม 2561
46 26131952/วัสดุอื่นๆ ร้าน ชัยสว่าง 17 กรกฎาคม 2561
47 28083741/เวชภัณฑ์ยา บริษัท พร๊อพเพอร์ตี้ เคมี จำกัด 16 กรกฎาคม 2561
48 28083740/เวชภัณฑ์ยา บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์มา จำกัด 16 กรกฎาคม 2561
49 28083738/เวชภัณฑ์ยา บริษัท แก้วมังกรเภสัช จำกัด 16 กรกฎาคม 2561
50 26131923/วัสดุการแพทย์ บริษัท ไทยเมดิคอลนอร์ทอีสต์ จำกัด 16 กรกฎาคม 2561
51 26131917/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช จำกัด) 12 กรกฎาคม 2561
52 26131928/วัสดุทันตกรรม บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด 4 กรกฎาคม 2561
53 10497319/จ้างเหมา/บริการ บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จำกัด 2 กรกฎาคม 2561
54 10497317/จ้างเหมา/บริการ ร้าน เอ็นโด เมดิคอล ซายส์ 2 กรกฎาคม 2561
55 26131815/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด 29 มิถุนายน 2561
56 26131821/วัสดุการแพทย์ บริษัท รีนอลพลัส จำกัด 29 มิถุนายน 2561
57 26131829/วัสดุการแพทย์ บริษัท สีมา-เมดิก จำกัด 27 มิถุนายน 2561
58 26131786/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) 20 มิถุนายน 2561
59 26131779/วัสดุการแพทย์ บริษัท ไทยเมดิคอลนอร์ทอีสต์ จำกัด 20 มิถุนายน 2561
60 26131744/เวชภัณฑ์มิใช่ยา หจก.อาร์.พี.ซี.อินเตอร์เทรด 12 มิถุนายน 2561
61 26131747/วัสดุการแพท์ บริษัท ไบร์ท แอควานซ์ เทค จำกัด 12 มิถุนายน 2561
62 10488348/จ้างเหมา/บริการ บริษัท โปรทีม แอนด์ เซลส์ จำกัด 8 มิถุนายน 2561
63 10408180/มูลนิธิ/ครุภัณฑ์การแพ บริษัท เซอร์ไคล์ฟ จำกัด 4 มิถุนายน 2561
64 10408179/มูลนิธิ/ครุภัณฑ์การแพ บริษัท อุดม เมดิคอล อิควิปเม้นท์ จำกัด 4 มิถุนายน 2561
65 25200500/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด 23 พฤษภาคม 2561
66 25200485/วัสดุการแพทย์ บริษัท พาวเวอร์ ซัพพลาย (พี แอนด์ โอ ) จำกัด 15 พฤษภาคม 2561
67 25200471/วัสดุการแพทย์ หจก.ไบโอ-เท็ค เมดิคอล ซิสเต็มส์ 8 พฤษภาคม 2561
68 25200240/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จำกัด 10 เมษายน 2561
69 25200239/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตรี จำกัด 10 เมษายน 2561
70 10401128/บำรุง นางมิ่งขวัญ สมศรีร่ืน 2 สิงหาคม 2560
71 10379597/บำรุง นายสถาพร สมบุูรณ์ทรัพย์ 23 มิถุนายน 2560
72 10379545/บำรุง นางสาวนุสรียา สวัสดิด์พาณิชย์ 6 มิถุนายน 2560
73 10368991/บำรุง นางสาวมาลา กินาสูนย์ 18 พฤษภาคม 2560
74 10369047/บำรุง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18 พฤษภาคม 2560
75 21698437/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ ร้าน เจ เอส เทรดดิ้ง 15 พฤษภาคม 2560
76 10363122/จ้างเหมา/บริการ/ศพศ ร้าน ปิยวัฒน์ กระจกอลูมิเนียม 3 พฤษภาคม 2560
77 10360911/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท ไพร์ม เมดิคอล จำกัด 7 เมษายน 2560
78 10360798/จ้างเหมา/บริการ หจก.เอ.บี.ที.พี. 29 มีนาคม 2560
79 10360797/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครั ร้าน รจนาการช่าง 29 มีนาคม 2560
80 10352021/บำรุง นายธนากร จงสมชัย 13 มีนาคม 2560
81 10338685/จ้างเหมา/บริการ บริษัท เซฟไลฟ์เทคโนโลยี จำกัด 24 มกราคม 2560
82 10309019/วัสดุสำนักงาน/ศพศ ร้าน ปรีชาพาณิชย์ 13 ธันวาคม 2559
83 10304207/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จำกัด 10 ตุลาคม 2559
84 10278204/จ้างเหมา/บริการ บริษัท มารุ่งโรจน์ จำกัด 9 กันยายน 2559
85 18340964/อุปกรณ์การแพทย์ บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิงจำกัด 6 กันยายน 2559
86 10243372/ครุภัณฑ์การแพทย์ ร้าน เอ็ม เอ็ม มาร์เก็ตติ้ง 25 เมษายน 2559
87 10243368/ครุภัณฑ์การแพทย์ หจก.เอนโดสโคปแอนด์เซอร์วิส 25 เมษายน 2559
88 16082210/วัสดุการแพทย์ บริษัท เฮ็ลธ อินโนเวฌัน จำกัด 22 เมษายน 2559
89 15425152/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ บริษัท ออริจิเนเตอร์ จำกัด 21 มีนาคม 2559
90 14910914/วัสดุการแพทย์ บริษัท ซัม เมดิคอล จำกัด 20 มกราคม 2559
91 14911058/วัสดุการแพทย์ บริษัท จี เอช ซี (ไทยแลนด์) จำกัด 18 มกราคม 2559
92 14911021/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท ควอนตั้ม เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 13 มกราคม 2559
93 13974019/อุปกรณ์การแพทย์ บริษัท ออริเคียว จำกัด 4 ธันวาคม 2558
94 13973844/อุปกรณ์การแพทย์ บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิงจำกัด 17 พฤศจิกายน 2558
95 13973843/วัสดุไฟฟ้า บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิงจำกัด 17 พฤศจิกายน 2558
แสดงน้อยลง

ประกาศราคากลาง

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Atorvastatin 40 mg tablet

  วันศุกร์, 10 สิงหาคม 2561 03:45
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Levodopa 200 mg + benserazide 50 mg tablet

  วันศุกร์, 10 สิงหาคม 2561 03:44
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Cyclosporine 25 mg capsule

  วันศุกร์, 10 สิงหาคม 2561 03:41
 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อยา D-5-W injection 1000 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  วันพฤหัสบดี, 09 สิงหาคม 2561 04:09
 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อยา Colistimethate sodium 150 mg for injection...

  วันพฤหัสบดี, 09 สิงหาคม 2561 04:00

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503