สำนักงานสถิติแห่งชาติ
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2562 - 2563
ผู้ใช้สิทธิบัตรทองสามารถย้ายสิทธิออนไลน์ได้แล้ว
ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

โรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • รพ.ร้อยเอ็ด เชิญร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓

  รพ.ร้อยเอ็ด เชิญร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓

  วันพฤหัสบดี, 03 ธันวาคม 2563 14:19
 • รพ.ร้อยเอ็ด มอบรางวัลการนำเสนอผลงานคุณภาพ

  รพ.ร้อยเอ็ด มอบรางวัลการนำเสนอผลงานคุณภาพ

  วันอังคาร, 01 ธันวาคม 2563 23:35
 • โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จัดงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภายใต้ “Enhancing trust in Healthcare”

  โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จัดงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภายใต้ “Enhancing trust in Healthcare”

  วันอังคาร, 01 ธันวาคม 2563 17:14
 • ๑ ธันวาคม วันเอดส์โลก เอดส์อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา

  ๑ ธันวาคม วันเอดส์โลก เอดส์อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา

  วันจันทร์, 30 พฤศจิกายน 2563 12:52
 • ๒๕ พฤศจิกายน วันยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีสากล

  ๒๕ พฤศจิกายน วันยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีสากล

  วันจันทร์, 23 พฤศจิกายน 2563 13:43

ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

 • ประกาศประกวดราคาซื้อตู้อบเด็ก จำนวน 1 ตู้

  วันศุกร์, 04 ธันวาคม 2563 10:23
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันขนาดกลาง จำนวน 4 เครื่อง

  วันจันทร์, 30 พฤศจิกายน 2563 10:21
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจตาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดเอและบีสแกน จำนวน 1 เครื่อง

  วันอังคาร, 01 ธันวาคม 2563 14:23
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องพยุงตัวแบบมีรางเลื่อน จำนวน 2 เครื่อง

  วันพุธ, 25 พฤศจิกายน 2563 10:18
 • ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับสร้างห้องความดันลบสภาวะวิกฤต (COVID ๑๙) จำนวน ๑๔ รายการ...

  วันพุธ, 18 พฤศจิกายน 2563 14:58

ผลผู้ชนะสอบ/ประกวดราคา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ DG Gel Coombs (ID Liss)...

  วันจันทร์, 23 พฤศจิกายน 2563 14:58
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อยา Oxaliplatin 100 mg injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

  วันศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2563 15:38
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อยา Alteplase 50 mg for injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

  วันพุธ, 18 พฤศจิกายน 2563 15:29
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อยา Trastuzumap 600 mg for subcutaneous injection...

  วันพุธ, 18 พฤศจิกายน 2563 15:28
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อยา Mycophenolate mofetil 250 mg capsule...

  วันพุธ, 18 พฤศจิกายน 2563 15:26

ประกาศราคากลาง

 • ประกาศราคากลางยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) จำนวน 2 ชุด

  วันพฤหัสบดี, 03 ธันวาคม 2563 14:55
 • ...

  วันพฤหัสบดี, 03 ธันวาคม 2563 07:39
 • ประกาศราคากลางมอเตอร์ดูดน้ำลายสำหรับงานทันตกรรม จำนวน 15 เครื่อง

  วันพุธ, 02 ธันวาคม 2563 13:59
 • ประกาศราคากลางเครื่องช่วยขบวนการปั้มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง

  วันจันทร์, 30 พฤศจิกายน 2563 12:47
 • ประกาศราคากลางตู้อบเด็ก จำนวน 1 ตู้

  วันจันทร์, 30 พฤศจิกายน 2563 11:01
สถานการณ์โลหิตสำรอง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 

สถานการณ์โลหิตสำรอง
6 ธันวาคม 2563 เวลา 05:58 น.

A        
B        
AB        
O        

หมายเหตุ
        โลหิตสำรองเพียงพอ
        โลหิตสำรองเหลือน้อย
        โลหิตสำรองขาดแคลน
 

 

 

Login Form

รายการเช็คสั่งจ่าย

ที่ เลขที่ รายการที่สั่งจ่าย วันที่จ่าย
1 42176516/วัสดุการแพทย์ บริษัท ฮอนเนสท์ เมดิคอล เอเชีย จำกัด 3 ธันวาคม 2563
2 42176519/วัสดุการแพทย์ บริษัท สไปโร เมด จำกัด 3 ธันวาคม 2563
3 42176518/เวชภัณฑ์ยา บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์มา จำกัด 3 ธันวาคม 2563
4 42176517/เวชภัณฑ์ยา บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์มา จำกัด 3 ธันวาคม 2563
5 42176510/วัสดุงานบ้านงานครัว หจก.ลิโซ เทรดดิ้ง 3 ธันวาคม 2563
6 42176509/วัสดุการแพทย์ บริษัท เซนต์เมด จำกัด 3 ธันวาคม 2563
7 42176508/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ บริษัท เซนต์เมด จำกัด 3 ธันวาคม 2563
8 42176507/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด 3 ธันวาคม 2563
9 42176506/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จำกัด 3 ธันวาคม 2563
10 42176528/วัสดุสำนักงาน บริษัท ซีนิท เฮลท์แคร์ จำกัด 3 ธันวาคม 2563
11 42176520/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ฟาร์มาดิกา จำกัด 3 ธันวาคม 2563
12 42176521/วัสดุการแพทย์ หจก.สามพี เมดิคอล 3 ธันวาคม 2563
13 42176522/วัสดุการแพทย์ หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต 3 ธันวาคม 2563
14 42176526/วัสดุการแพทย์ บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จำกัด 3 ธันวาคม 2563
15 42176515/วัสดุการแพทย์ หจก.โปรเสิร์ทซัพพลาย 3 ธันวาคม 2563
16 42176514/เวชภัณฑ์ยา หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่ 3 ธันวาคม 2563
17 42176513/เวชภัณฑ์ยา บริษัท บางกอก ดรัก จำกัด 3 ธันวาคม 2563
18 42176512/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด 3 ธันวาคม 2563
19 42176527/วัสดุการแพทย์ บริษัท ซีนิท เฮลท์แคร์ จำกัด 3 ธันวาคม 2563
20 42176511/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 3 ธันวาคม 2563
21 42176524/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ็ควานซ์ จำกัด 3 ธันวาคม 2563
22 42176523/วัสดุการแพทย์ บริษัท ยู.พี.เมดิคอล ซอลเตอร์ จำกัด 3 ธันวาคม 2563
23 42176425/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์ (1969) จำกัด 2 ธันวาคม 2563
24 42176424/วัสดุการแพทย์ บริษัท เฟิร์สท อาย เซอร์จิคัล จำกัด 2 ธันวาคม 2563
25 42176423/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 2 ธันวาคม 2563
26 42176422/วัสดุการแพทย์ บริษัท ไบโอโทรนิค (ประเทศไทย) จำกัด 2 ธันวาคม 2563
27 42176419/เวชภัณฑ์ยา บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ จำกัด 2 ธันวาคม 2563
28 42176418/เวชภัณฑ์ยา บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด 2 ธันวาคม 2563
29 42176417/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท วิทยาศรม จำกัด 2 ธันวาคม 2563
30 42176416/เวชภัณฑ์ยา บริษัท วิทยาศรม จำกัด 2 ธันวาคม 2563
31 42176505/วัสดุการแพทย์ บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จำกัด 2 ธันวาคม 2563
32 42176504/วัสดุการแพทย์ บริษัท บิซ ไลน์ จำกัด 2 ธันวาคม 2563
33 42176501/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ บริษัท เมดิคอลอินเทนซีฟแคร์ จำกัด 2 ธันวาคม 2563
34 42176426/วัสดุการแพทย์ บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จำกัด 2 ธันวาคม 2563
35 42176427/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จำกัด 2 ธันวาคม 2563
36 42176496/วัสดุการแพทย์ หจก.เอ็งกิมเชียงการไฟฟ้า 2 ธันวาคม 2563
37 10728152/จ้างเหมา/บริการ บริษัท พีที เทค ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส จำกัด 2 ธันวาคม 2563
38 10728150/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท ฮอสปีเทค จำกัด 2 ธันวาคม 2563
39 10728149/ครุภัณฑ์การแพทย์ หจก.ทอป เมดิแคร์ 2 ธันวาคม 2563
40 10728156/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2 ธันวาคม 2563
41 10728155/จ้างเหมา/บริการ บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซี่ย์ เซอร์วิสเซส จำกัด 2 ธันวาคม 2563
42 42176387/วัสดุการแพทย์ บริษัท เมดิทอป จำกัด 2 ธันวาคม 2563
43 42176386/วัสดุงานบ้านงานครัว บริษัท พี.อาร์.ดี. ซัพพลาย จำกัด 2 ธันวาคม 2563
44 42176385/วัสดุการแพทย์ บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จำกัด 2 ธันวาคม 2563
45 42176384/เวชภัณฑ์ยา บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ จำกัด 2 ธันวาคม 2563
46 42176383/เวชภัณฑ์ยา บริษัท หมอยาไทย 101 จำกัด 2 ธันวาคม 2563
47 42176428/วัสดุวิทยาศาสตร์ หจก.คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 1 ธันวาคม 2563
48 42176429/วัสดุงานบ้านงานครัว บริษัท แอลไลส์ อินเตอร์เทรด จำกัด 1 ธันวาคม 2563
49 42176430/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จำกัด 1 ธันวาคม 2563
50 42176431/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช จำกัด) 1 ธันวาคม 2563
51 42176432/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ็ควานซ์ จำกัด 1 ธันวาคม 2563
52 10728143/จ้างเหมา/บริการ บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จำกัด 1 ธันวาคม 2563
53 10728144/จ้างเหมา/บริการ บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จำกัด 1 ธันวาคม 2563
54 42176341/วัสดุการแพทย์ บริษัท ไทยเมดิคอลนอร์ทอีสต์ จำกัด 1 ธันวาคม 2563
55 42176394/วัสดุการแพทย์ บริษัท อินโนเทค เซอร์จิคอล จำกัด 24 พฤศจิกายน 2563
56 42176395/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด 24 พฤศจิกายน 2563
57 42176398/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด 24 พฤศจิกายน 2563
58 42176399/เวชภัณฑ์มิใช่ยา หจก.ที.เอฟ.ซัพพลาย 24 พฤศจิกายน 2563
59 42176433/เวชภัณฑ์ยา บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 24 พฤศจิกายน 2563
60 42176435/วัสดุการแพทย์ หจก.โปรเสิร์ทซัพพลาย 24 พฤศจิกายน 2563
61 10728067/จ้างเหมา/บริการ บริษัท พรีเมียร์ บิสสิเนส อินเตอร์ จำกัด 23 พฤศจิกายน 2563
62 42176311/วัสดุการแพทย์ บริษัท เฟิร์สท อาย เซอร์จิคัล จำกัด 23 พฤศจิกายน 2563
63 42176310/วัสดุการแพทย์ บริษัท เคพีเค เมดิคอล จำกัด 23 พฤศจิกายน 2563
64 42176448/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด 18 พฤศจิกายน 2563
65 42176293/วัสดุการแพทย์ บริษัท เมดโฟกัส จำกัด 18 พฤศจิกายน 2563
66 42176392/เวชภัณฑ์ยา บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 18 พฤศจิกายน 2563
67 42176391/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 18 พฤศจิกายน 2563
68 42176299/วัสดุสำนักงาน บริษัท ยูนิเวอร์แซล ฟอร์มส อินดัสตรี้ จำกัด 18 พฤศจิกายน 2563
69 42176352/เวชภัณฑ์ยา หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่ 18 พฤศจิกายน 2563
70 42176414/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด 17 พฤศจิกายน 2563
71 42176378/จ้างเหมา/บริการ หจก.นานาซัพพลาย 2020 17 พฤศจิกายน 2563
72 42176379/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด 17 พฤศจิกายน 2563
73 42176369/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท เฟิร์มเมอร์ จำกัด 17 พฤศจิกายน 2563
74 42176370/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด 17 พฤศจิกายน 2563
75 42176335/เวชภัณฑ์ยา บริษัท อเมริกัน ไต้หวัน ไบโอฟาร์ม จำกัด 16 พฤศจิกายน 2563
76 42176336/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท ฟอร์แคส ซายเอนซ์ คอนซัลเเตนท์ จำกัด 16 พฤศจิกายน 2563
77 42176338/วัสดุการแพทย์ บริษัท ซีนิท เฮลท์แคร์ จำกัด 16 พฤศจิกายน 2563
78 42176289/วัสดุการแพทย์ บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จำกัด 16 พฤศจิกายน 2563
79 42176290/วัสดุการแพทย์ บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จำกัด 16 พฤศจิกายน 2563
80 42176350/วัสดุการแพทย์ บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จำกัด 16 พฤศจิกายน 2563
81 10728016/จ้างเหมา/บริการ บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 13 พฤศจิกายน 2563
82 42176333/เวชภัณฑ์ยา บริษัท แสงไทยเมดิคอล จำกัด (แผนก S) 13 พฤศจิกายน 2563
83 42176288/วัสดุการแพทย์ บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จำกัด 12 พฤศจิกายน 2563
84 42176318/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ บริษัท โซวิค จำกัด 11 พฤศจิกายน 2563
85 42176313/วัสดุการแพทย์ บริษัท ฮอสปิแคร์ จำกัด 11 พฤศจิกายน 2563
86 42176328/วัสดุการแพทย์ บริษัท สยาม ฮอสปิตอล ซัพพลาย จำกัด 11 พฤศจิกายน 2563
87 15634659/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท ฮอสปีเทค จำกัด 9 พฤศจิกายน 2563
88 10727974/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด 9 พฤศจิกายน 2563
89 40944704/วัสดุการแพทย์ หจก.เอส.ที.เมดิคอล แอนด์ เซอร์วิส 6 พฤศจิกายน 2563
90 40944702/เวชภัณฑ์ยา บริษัท แสงไทยเมดิคอล จำกัด (แผนก A) 6 พฤศจิกายน 2563
91 40944709/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ บริษัท เบทเทอร์แพ็คพลัส จำกัด 6 พฤศจิกายน 2563
92 10706053/วัสดุไฟฟ้า บริษัท อัลติเมท คอมเมอร์เชียล จำกัด 5 พฤศจิกายน 2563
93 10727950/จ้างเ่หมา/บริการ ร้าน อีสานศิลป์ 4 พฤศจิกายน 2563
94 40944592/วัสดุทันตกรรม บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จำกัด 14 ตุลาคม 2563
95 10705969/ครุภัณฑ์สำนักงาน หจก.วิษณุ กรุ๊ป สแตนเลสแอนด์ดีไซน์ 7 ตุลาคม 2563
96 10705965/จ้างเหมา/บริการ ร้าน อีสานศิลป์ 7 ตุลาคม 2563
97 10697737/ค้ำประกันสัญญา บริษัท สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด 27 สิงหาคม 2563
98 40160190/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ บริษัท ฮีสโตเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 21 สิงหาคม 2563
99 39489526/วัสดุไฟฟ้า บริษัท อี.เอส.ที. ซัพพลาย จำกัด 23 กรกฎาคม 2563
100 39489496/วัสดุทันตกรรม บริษัท ไดรว์ เด็นทั่ล อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด 16 กรกฎาคม 2563
101 10609247/จ้างเหมา/บริการ นายวงษ์กลาง กุดวงษา 10 กรกฎาคม 2562
102 10600695/บำรุง ร้าน ไทยศิลป์ 20 มิถุนายน 2562
103 32399213/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จำกัด 10 มิถุนายน 2562
104 32399220/วัสดุงานบ้านงานครัว ร้าน รุ่งเรืองพลาสติก 10 มิถุนายน 2562
105 31389837/วัสดุงานบ้านงานครัว ร้าน รุ่งเรืองพลาสติก 18 เมษายน 2562
106 10568560/จ้างเหมา/บริการ ร้าน ไทยศิลป์ 1 เมษายน 2562
107 28997325/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ตรัย เม็ดดิคอล จำกัด 5 พฤศจิกายน 2561
108 10526551/จ้างเหมา/เช็คคงค้าง นางสาวรจนา ทอดสนิท 24 ตุลาคม 2561
109 26131747/วัสดุการแพท์ บริษัท ไบร์ท แอควานซ์ เทค จำกัด 12 มิถุนายน 2561
110 10401128/บำรุง นางมิ่งขวัญ สมศรีร่ืน 2 สิงหาคม 2560
111 10379597/บำรุง นายสถาพร สมบุูรณ์ทรัพย์ 23 มิถุนายน 2560
112 10379545/บำรุง นางสาวนุสรียา สวัสดิด์พาณิชย์ 6 มิถุนายน 2560
113 10368991/บำรุง นางสาวมาลา กินาสูนย์ 18 พฤษภาคม 2560
114 21698437/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ ร้าน เจ เอส เทรดดิ้ง 15 พฤษภาคม 2560
115 10360911/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท ไพร์ม เมดิคอล จำกัด 7 เมษายน 2560
116 10360798/จ้างเหมา/บริการ หจก.เอ.บี.ที.พี. 29 มีนาคม 2560
117 10360797/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครั ร้าน รจนาการช่าง 29 มีนาคม 2560
118 10352021/บำรุง นายธนากร จงสมชัย 13 มีนาคม 2560
119 10338685/จ้างเหมา/บริการ บริษัท เซฟไลฟ์เทคโนโลยี จำกัด 24 มกราคม 2560
120 10309019/วัสดุสำนักงาน/ศพศ ร้าน ปรีชาพาณิชย์ 13 ธันวาคม 2559
121 10304207/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จำกัด 10 ตุลาคม 2559
122 18340964/อุปกรณ์การแพทย์ บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิงจำกัด 6 กันยายน 2559
123 10243372/ครุภัณฑ์การแพทย์ ร้าน เอ็ม เอ็ม มาร์เก็ตติ้ง 25 เมษายน 2559
124 10243368/ครุภัณฑ์การแพทย์ หจก.เอนโดสโคปแอนด์เซอร์วิส 25 เมษายน 2559
125 16082210/วัสดุการแพทย์ บริษัท เฮ็ลธ อินโนเวฌัน จำกัด 22 เมษายน 2559
126 15425152/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ บริษัท ออริจิเนเตอร์ จำกัด 21 มีนาคม 2559
127 10234336/จ้างทำป้าย ร้าน เอ็ม พี แอคเวอร์ไทซิ่ง 15 มีนาคม 2559
128 14910914/วัสดุการแพทย์ บริษัท ซัม เมดิคอล จำกัด 20 มกราคม 2559
129 14911058/วัสดุการแพทย์ บริษัท จี เอช ซี (ไทยแลนด์) จำกัด 18 มกราคม 2559
130 14911021/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท ควอนตั้ม เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 13 มกราคม 2559
131 13974019/อุปกรณ์การแพทย์ บริษัท ออริเคียว จำกัด 4 ธันวาคม 2558
132 13973844/อุปกรณ์การแพทย์ บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิงจำกัด 17 พฤศจิกายน 2558
133 13973843/วัสดุไฟฟ้า บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิงจำกัด 17 พฤศจิกายน 2558
แสดงน้อยลง

VDO

 • REHtv 020763 ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมรณรงค์ งดเหล้าเข้าพรรษา ๒๕๖๓

  REHtv 020763 ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมรณรงค์ งดเหล้าเข้าพรรษา ๒๕๖๓

  วันศุกร์, 03 กรกฎาคม 2563 08:04
 • ข้าราชการใหม่ รุ่นโควิด 19 โรงพยาบาลร้อยเอ็ดรวมพลังกล่าวคำปฏิญาณ การเป็นข้าราชที่ดี

  ข้าราชการใหม่ รุ่นโควิด 19 โรงพยาบาลร้อยเอ็ดรวมพลังกล่าวคำปฏิญาณ การเป็นข้าราชที่ดี

  วันศุกร์, 03 กรกฎาคม 2563 08:04
 • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและทำความสะอาดโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและทำความสะอาดโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  วันศุกร์, 12 มิถุนายน 2563 13:25
 • REHtv ร้อยเอ็ด 060663 เร่งตรวจโควิด 19 ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง จังหวัดร้อยเอ็ด

  REHtv ร้อยเอ็ด 060663 เร่งตรวจโควิด 19 ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง จังหวัดร้อยเอ็ด

  วันศุกร์, 12 มิถุนายน 2563 13:25
 • สยามโกลบอลเฮ้าส์ จับมือ มูลนิธิเอสซีจี มอบห้องตรวจหาเชื้อและคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงให้ รพ.รอ

  สยามโกลบอลเฮ้าส์ จับมือ มูลนิธิเอสซีจี มอบห้องตรวจหาเชื้อและคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงให้ รพ.รอ

  วันศุกร์, 12 มิถุนายน 2563 13:24

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503