จังหวัดร้อยเอ็ดขอความร่วมมือ
" อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ"
ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

โรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ข่าวสาร /ความรู้เกี่ยวกับ โรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)

 • มาตรการป้องกันความเสี่ยง COVID-19

  มาตรการป้องกันความเสี่ยง COVID-19

  วันพุธ, 25 มีนาคม 2563 08:19
 • ผู้สูงอายุเสี่ยงที่สุด ควรดูแลอย่างไร

  ผู้สูงอายุเสี่ยงที่สุด ควรดูแลอย่างไร

  วันพุธ, 25 มีนาคม 2563 08:21
 • How to.....ทำความสะอาด

  How to.....ทำความสะอาด

  วันพุธ, 25 มีนาคม 2563 08:23
 • การผสมน้ำยาฟอกฟ้าสี/ผ้าขาวสำหรับทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส

  การผสมน้ำยาฟอกฟ้าสี/ผ้าขาวสำหรับทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส

  วันพุธ, 25 มีนาคม 2563 08:25
 • CORONA VIRUS (COVID-19)

  CORONA VIRUS (COVID-19)

  วันพุธ, 25 มีนาคม 2563 08:28

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • รับมอบรายได้การจัดกิจกรรมราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ ๓

  รับมอบรายได้การจัดกิจกรรมราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ ๓"วิ่งหยุดโรค ๑๐...

  วันอังคาร, 31 มีนาคม 2563 14:12
 • ร้านนิว โอริสสปอร์ต บริจาคหน้ากากอนามัยแบบผ้าแก่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ๔๐๐ ชิ้น

  ร้านนิว โอริสสปอร์ต บริจาคหน้ากากอนามัยแบบผ้าแก่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ๔๐๐ ชิ้น

  วันจันทร์, 30 มีนาคม 2563 13:37
 • ผู้บริหาร รพ.ร้อยเอ็ด พบผู้ปฏิบัติ ๑๐๐% เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือโควิด ๑๙

  ผู้บริหาร รพ.ร้อยเอ็ด พบผู้ปฏิบัติ ๑๐๐% เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือโควิด ๑๙

  วันจันทร์, 23 มีนาคม 2563 14:35
 • “อสม.เขตเมืองร้อยเอ็ด เคาะประตูบ้าน”แจ้งข่าวและเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อโควิด 19

  “อสม.เขตเมืองร้อยเอ็ด เคาะประตูบ้าน”แจ้งข่าวและเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อโควิด 19

  วันศุกร์, 20 มีนาคม 2563 15:09
 • การทำความสะอาดบ้านเรือน อาคารสำนักงาน เพื่อป้องกันโควิด-19

  การทำความสะอาดบ้านเรือน อาคารสำนักงาน เพื่อป้องกันโควิด-19

  วันศุกร์, 20 มีนาคม 2563 14:57

ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Silodosin 4 mg tablet

จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Lansoprazole 30 mg DT tablet

จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Cilostazol 100 mg; 0.5 g powder

จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Hydroxyurea 500 mg capsule

จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

 • ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Silodosin 4 mg tablet

  วันอังคาร, 31 มีนาคม 2563 16:23
 • ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Lansoprazole 30 mg DT tablet

  วันพุธ, 01 เมษายน 2563 13:44
 • ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Cilostazol 100 mg; 0.5 g powder

  วันพุธ, 01 เมษายน 2563 13:42
 • ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Hydroxyurea 500 mg capsule

  วันพุธ, 01 เมษายน 2563 13:40
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องฝึกการทรงตัวพร้อมอุปกรณ์ช่วยย้ายผู้ป่วยจากท่านั่งสู่ท่ายืน (Static and...

  วันอังคาร, 31 มีนาคม 2563 10:44

ผลผู้ชนะสอบ/ประกวดราคา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Rabies Immunoglobulin 1,000 IU /5 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

  วันพฤหัสบดี, 02 เมษายน 2563 13:52
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์หัวกล้องรับภาพ สำหรับส่องกล้องระบบทางเดินปัสสาวะ...

  วันจันทร์, 30 มีนาคม 2563 11:40
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อถพยาบาล (Ambulance) จำนวน 1 คัน

  วันพุธ, 25 มีนาคม 2563 10:11
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ๕ รายการ (Medicut)...

  วันศุกร์, 20 มีนาคม 2563 15:54
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Epoietin beta prefilled syringe 30,000 IU...

  วันเสาร์, 21 มีนาคม 2563 09:48

ประกาศราคากลาง

 • ประกาศราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพพร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน จำนวน 1...

  วันพุธ, 01 เมษายน 2563 07:48
 • ประกาศราคากลางเครื่องบันทึกติดตามการทำงานของหัวใจ ชนิด 24 ชั่วโมง จำนวน 2 เครื่อง

  วันพุธ, 01 เมษายน 2563 07:43
 • ประกาศราคากลางเครื่องช่วยหายใจทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง (High frequency oscillatory ventilator)...

  วันพุธ, 01 เมษายน 2563 07:39
 • ประกาศราคากลางตู้อบเด็ก (Incubator) จำนวน 2 ชุด

  วันพุธ, 01 เมษายน 2563 07:20
 • ประกาศราคากลางเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน...

  วันจันทร์, 30 มีนาคม 2563 07:54
boss201812.jpg
สถานการณ์โลหิตสำรอง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 

สถานการณ์โลหิตสำรอง
3 เมษายน 2563 เวลา 09:08 น.

A        
B        
AB        
O        

หมายเหตุ
        โลหิตสำรองเพียงพอ
        โลหิตสำรองเหลือน้อย
        โลหิตสำรองขาดแคลน
 

 

 

Login Form

รายการเช็คสั่งจ่าย

ที่ เลขที่ รายการที่สั่งจ่าย วันที่จ่าย
1 10678834/บำรุง ร้าน นา นา ภัณฑ์ 2 เมษายน 2563
2 10678844/จ้างเหมา/บริการ ร้าน ยุวดีผ้าม่าน 2 เมษายน 2563
3 37954898/เวชภัณฑ์ยา บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 31 มีนาคม 2563
4 37954895/วัสดุการแพทย์ บริษัท มารุ่งโรจน์ จำกัด 31 มีนาคม 2563
5 37954896/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด 31 มีนาคม 2563
6 37954897/เวชภัณฑ์ยา บริษัท อินเตอร์ฟาร์มาแคร์ จำกัด 31 มีนาคม 2563
7 37954932/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เมดไลน์ จำกัด 31 มีนาคม 2563
8 37954933/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ยูนีซัน จำกัด 31 มีนาคม 2563
9 37954934/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เอฟ.ซี.พี จำกัด 31 มีนาคม 2563
10 37954878/วัสดุการแพทย์ บริษัท สยาม ฮอสปิตอล ซัพพลาย จำกัด 23 มีนาคม 2563
11 10670191/จ้างเหมา/บริการ บริษัท ทันใจการพิมพ์ จำกัด 23 มีนาคม 2563
12 37954881/เวชภัณฑ์ยา บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จำกัด 23 มีนาคม 2563
13 37954882/วัสดุการแพทย์ บริษัท เรียลเมด จำกัด 20 มีนาคม 2563
14 37954883/วัสดุสำนักงาน ร้าน สิรภัทร มาร์เก็ต 20 มีนาคม 2563
15 37954885/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ยูนีซัน จำกัด 20 มีนาคม 2563
16 37954824/วัสดุสำนักงาน ร้าน สิรภัทร มาร์เก็ต 20 มีนาคม 2563
17 37954825/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท ไบโอคอททอน จำกัด 20 มีนาคม 2563
18 37954826/วัสดุการแพทย์ บริษัท ไบโอคอททอน จำกัด 20 มีนาคม 2563
19 37954752/วัสดุการแพทย์ บริษัท เรียลเมด จำกัด 20 มีนาคม 2563
20 37954814/วัสดุการแพทย์ บริษัท จงที (ไทย) อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด 19 มีนาคม 2563
21 37954813/เวชภัณฑ์ยา บริษัท แก้วมังกรเภสัช จำกัด 19 มีนาคม 2563
22 37954911/วัสดุงานบ้านงานครัว บริษัท ชิรเดช กรุ๊ป จำกัด 17 มีนาคม 2563
23 37954748/วัสดุการแพทย์ บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด 13 มีนาคม 2563
24 37954737/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จำกัด 6 มีนาคม 2563
25 37954734/วัสดุการแพทย์ บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จำกัด 6 มีนาคม 2563
26 37954733/เวชภัณฑ์ยา หสม. พรีเมด ฟาร์มา 6 มีนาคม 2563
27 37954732/วัสดุการแพทย์ บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จำกัด 6 มีนาคม 2563
28 10670083/ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพ หจก.ไพบูลย์ร้อยเอ็ดธูรกิจ 3 มีนาคม 2563
29 10670088/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จำกัด 3 มีนาคม 2563
30 37954721/วัสดุการแพทย์ บริษัท ยูนิเมด จำกัด 3 มีนาคม 2563
31 37100647/วัสดุการแพทย์ บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด 2 มีนาคม 2563
32 10669921/จ้างเหมา/บริการ หจก.โปรอลาม 25 กุมภาพันธ์ 2563
33 10669922/จ้างเหมา/บริการ หจก.โพล่า อินดัสทรี 25 กุมภาพันธ์ 2563
34 37100640/วัสดุการแพทย์ บริษัท เดอะเบสท์ ไลฟ์ พรอสเธติกส์ จำกัด 21 กุมภาพันธ์ 2563
35 37100638/วัสดุการแพทย์ บริษัท เมดไทม์ จำกัด 21 กุมภาพันธ์ 2563
36 37100663/วัสดุการแพทย์ บริษัท พีทีเอส เมดิคอล จำกัด 21 กุมภาพันธ์ 2563
37 37100465/วัสดุการแพทย์ บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จำกัด 11 กุมภาพันธ์ 2563
38 37100466/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ไบโอ ลีดเดอร์ จำกัด 11 กุมภาพันธ์ 2563
39 37100517/วัสดุการแพทย์ บริษัท เซนต์เมด จำกัด 7 กุมภาพันธ์ 2563
40 37100516/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ บริษัท เซนต์เมด จำกัด 7 กุมภาพันธ์ 2563
41 10657619/จ้างเหมา/บริการ บริษัท เซนต์เมด จำกัด 5 กุมภาพันธ์ 2563
42 37100462/วัสดุการแพทย์ บริษัท ไลออน อินเตอร์เมด จำกัด 5 กุมภาพันธ์ 2563
43 37100361/วัสดุการแพทย์ บริษัท ยูนิเทค เฮลท์แคร์ จำกัด 24 มกราคม 2563
44 37100395/วัสดุการแพทย์ บริษัท บิซ ไลน์ จำกัด 21 มกราคม 2563
45 37100348/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ บริษัท ดีมาร์ค จำกัด 20 มกราคม 2563
46 37100346/วัสดุการแพทย์ หจก.ไบโอ-เท็ค เมดิคอล ซิสเต็มส์ 20 มกราคม 2563
47 37100345/วัสดุงานบ้านงานครัว บริษัท เจนเทรดดิ้ง เรียลซัพพลาย จำกัด 20 มกราคม 2563
48 37100333/วัสดุการแพทย์ บริษัท พีทีเอส เมดิคอล จำกัด 15 มกราคม 2563
49 37100315/วัสดุเชื้อเพลิงแก๊ส ร้าน รวมสินแก๊ส 14 มกราคม 2563
50 36098657/วัสดุการแพทย์ หจก.ลี-เมดิค 3 ธันวาคม 2562
51 32587138/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท ไทรอัมพ์ ซัพพลาย จำกัด 24 กรกฎาคม 2562
52 10609247/จ้างเหมา/บริการ นายวงษ์กลาง กุดวงษา 10 กรกฎาคม 2562
53 32399361/วัสดุการแพทย์ บริษัท สยาม ฮอสปิตอล ซัพพลาย จำกัด 21 มิถุนายน 2562
54 10600695/บำรุง ร้าน ไทยศิลป์ 20 มิถุนายน 2562
55 32399220/วัสดุงานบ้านงานครัว ร้าน รุ่งเรืองพลาสติก 10 มิถุนายน 2562
56 32399213/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จำกัด 10 มิถุนายน 2562
57 31389837/วัสดุงานบ้านงานครัว ร้าน รุ่งเรืองพลาสติก 18 เมษายน 2562
58 10568560/จ้างเหมา/บริการ ร้าน ไทยศิลป์ 1 เมษายน 2562
59 28997325/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ตรัย เม็ดดิคอล จำกัด 5 พฤศจิกายน 2561
60 10526551/จ้างเหมา/เช็คคงค้าง นางสาวรจนา ทอดสนิท 24 ตุลาคม 2561
61 26131747/วัสดุการแพท์ บริษัท ไบร์ท แอควานซ์ เทค จำกัด 12 มิถุนายน 2561
62 10401128/บำรุง นางมิ่งขวัญ สมศรีร่ืน 2 สิงหาคม 2560
63 10379597/บำรุง นายสถาพร สมบุูรณ์ทรัพย์ 23 มิถุนายน 2560
64 10379545/บำรุง นางสาวนุสรียา สวัสดิด์พาณิชย์ 6 มิถุนายน 2560
65 10368991/บำรุง นางสาวมาลา กินาสูนย์ 18 พฤษภาคม 2560
66 21698437/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ ร้าน เจ เอส เทรดดิ้ง 15 พฤษภาคม 2560
67 10360911/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท ไพร์ม เมดิคอล จำกัด 7 เมษายน 2560
68 10360798/จ้างเหมา/บริการ หจก.เอ.บี.ที.พี. 29 มีนาคม 2560
69 10360797/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครั ร้าน รจนาการช่าง 29 มีนาคม 2560
70 10352021/บำรุง นายธนากร จงสมชัย 13 มีนาคม 2560
71 10338685/จ้างเหมา/บริการ บริษัท เซฟไลฟ์เทคโนโลยี จำกัด 24 มกราคม 2560
72 10309019/วัสดุสำนักงาน/ศพศ ร้าน ปรีชาพาณิชย์ 13 ธันวาคม 2559
73 10304207/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จำกัด 10 ตุลาคม 2559
74 18340964/อุปกรณ์การแพทย์ บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิงจำกัด 6 กันยายน 2559
75 10243372/ครุภัณฑ์การแพทย์ ร้าน เอ็ม เอ็ม มาร์เก็ตติ้ง 25 เมษายน 2559
76 10243368/ครุภัณฑ์การแพทย์ หจก.เอนโดสโคปแอนด์เซอร์วิส 25 เมษายน 2559
77 16082210/วัสดุการแพทย์ บริษัท เฮ็ลธ อินโนเวฌัน จำกัด 22 เมษายน 2559
78 15425152/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ บริษัท ออริจิเนเตอร์ จำกัด 21 มีนาคม 2559
79 10234336/จ้างทำป้าย ร้าน เอ็ม พี แอคเวอร์ไทซิ่ง 15 มีนาคม 2559
80 14910914/วัสดุการแพทย์ บริษัท ซัม เมดิคอล จำกัด 20 มกราคม 2559
81 14911058/วัสดุการแพทย์ บริษัท จี เอช ซี (ไทยแลนด์) จำกัด 18 มกราคม 2559
82 14911021/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท ควอนตั้ม เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 13 มกราคม 2559
83 13974019/อุปกรณ์การแพทย์ บริษัท ออริเคียว จำกัด 4 ธันวาคม 2558
84 13973844/อุปกรณ์การแพทย์ บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิงจำกัด 17 พฤศจิกายน 2558
85 13973843/วัสดุไฟฟ้า บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิงจำกัด 17 พฤศจิกายน 2558
แสดงน้อยลง

VDO

 • การตรวจเชื้อไวรัสโควิด19 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  การตรวจเชื้อไวรัสโควิด19 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  วันศุกร์, 27 มีนาคม 2563 10:44
 • งดเยี่ยม ป้องกัน โควิด๑๙ 240363

  งดเยี่ยม ป้องกัน โควิด๑๙ 240363

  วันศุกร์, 27 มีนาคม 2563 10:04
 • ผู้ว่าร้อยเอ็ดชวนป้องกัน โควิด ๑๙

  ผู้ว่าร้อยเอ็ดชวนป้องกัน โควิด ๑๙

  วันศุกร์, 27 มีนาคม 2563 10:05
 • โรงพยาบาลร้อยเอ็ดขอขอบคุณ องค์กรทำดี มอบชุด PPE

  โรงพยาบาลร้อยเอ็ดขอขอบคุณ องค์กรทำดี มอบชุด PPE

  วันจันทร์, 30 มีนาคม 2563 08:25

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503