ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • จังหวัดร้อยเอ็ด เตรียมรับการประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) จากสำนักนายกรัฐมนตรี ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

  จังหวัดร้อยเอ็ด เตรียมรับการประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) จากสำนักนายกรัฐมนตรี ในวันที่ ๒๕...

  วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2562 15:58
 • มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด

  มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด

  วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2562 15:19
 • ริท เดอะสตาร์ พร้อมครอบครัวศิริพานิช และแฟนคลับร่วมฉลองวันเกิดและบริจาคเงิน จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์แก่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  ริท เดอะสตาร์ พร้อมครอบครัวศิริพานิช และแฟนคลับร่วมฉลองวันเกิดและบริจาคเงิน จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท...

  วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2562 13:40
 • ร้อยเอ็ดจัดทำบันทึกข้อตกลงเพื่อร่วมพัฒนาศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย

  ร้อยเอ็ดจัดทำบันทึกข้อตกลงเพื่อร่วมพัฒนาศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดร้อยเอ็ด...

  วันศุกร์, 21 มิถุนายน 2562 21:41
 • รพ.ร้อยเอ็ด สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร่วมกับ กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน จัดประชุมพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขต่อต้านยาเสพติด

  รพ.ร้อยเอ็ด สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร่วมกับ กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน...

  วันศุกร์, 21 มิถุนายน 2562 13:51

ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Irrinotecan 100 mg injection

จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Lansoprazole 30 mg DT tablet ด้วยวิธี e-bidding

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธี...

 • ประกาศประกวดราคาซื้อ Capillarys Hb Typing (น้ำยาตรวจ Hemoglobin) 700 ml....

  วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2562 15:00
 • ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Irrinotecan 100 mg injection

  วันศุกร์, 21 มิถุนายน 2562 09:54
 • ประกาศประกวดราคาซื้อสว่านเจาะกระดูก ชนิด Power air drill จำนวน 1 ชุด

  วันอังคาร, 18 มิถุนายน 2562 10:52
 • ประกาศประกวดราคาจ้างทำทางเชื่อมอาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนักอุบัติเหตุและหัวใจ เป็นอาคาร คสล.12 ชั้น...

  วันอังคาร, 11 มิถุนายน 2562 07:53
 • ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Lansoprazole 30 mg DT tablet ด้วยวิธี e-bidding

  วันพฤหัสบดี, 06 มิถุนายน 2562 15:49

ผลผู้ชนะสอบ/ประกวดราคา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ DG Gel Coombs (ID Liss) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2562 11:23
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเจาะเก็บโลหิตชนิดมีชุดกรองเม็ดเลือดขาว จำนวน 1,000 ชุด...

  วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2562 11:18
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้้อชุดข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูก จำนวน ๘๐ ชุด...

  วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2562 11:17
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Phenytoin Sodium injection 50 mg / ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

  วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2562 15:54
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Phenytoin Sodium injection 50 mg / ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

  วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2562 15:54

ประกาศราคากลาง

 • ประกาศราคากลางชุดโต๊ะตรวจหู คอ จมูก จำนวน 1 ชุด

  วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2562 15:55
 • ประกาศราคากลางรถไฟฟ้านั่งขับ จำนวน 3 คัน

  วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2562 15:22
 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 0.9 % Sodium chloride injection 1000 ml...

  วันศุกร์, 21 มิถุนายน 2562 15:15
 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 0.9 % Sodium chloride injection 100 ml...

  วันศุกร์, 21 มิถุนายน 2562 15:12
 • ประกาศราคากลางเครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศอัตราไหลสูง จำนวน 2 เครื่อง

  วันอังคาร, 18 มิถุนายน 2562 08:05
boss201812.jpg
สถานการณ์โลหิตสำรอง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 

สถานการณ์โลหิตสำรอง
26 มิถุนายน 2562 เวลา 01:31 น.

A        
B        
AB        
O        

หมายเหตุ
        โลหิตสำรองเพียงพอ
        โลหิตสำรองเหลือน้อย
        โลหิตสำรองขาดแคลน
 

 

 

Login Form

3PRINTcopy.jpg

รายการเช็คสั่งจ่าย

ที่ เลขที่ รายการที่สั่งจ่าย วันที่จ่าย
1 32399355/วัสดุการแพทย์ บริษัท ออดิเมด จำกัด 21 มิถุนายน 2562
2 32399363/เวชภัณฑ์ยา บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 21 มิถุนายน 2562
3 32399362/เวชภัณฑ์ยา บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 21 มิถุนายน 2562
4 32399361/วัสดุการแพทย์ บริษัท สยาม ฮอสปิตอล ซัพพลาย จำกัด 21 มิถุนายน 2562
5 32399359/เวชภัณฑ์ยา บริษัท นิวฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด 21 มิถุนายน 2562
6 32399358/เวชภัณฑ์ยา บริษัท แสงไทยเมดิคอล จำกัด 21 มิถุนายน 2562
7 32399357/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เมดไลน์ จำกัด (แผนก 3) 21 มิถุนายน 2562
8 32399356/เวชภัณฑ์ยา บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ จำกัด 21 มิถุนายน 2562
9 32399231/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด 21 มิถุนายน 2562
10 32399364/วัสดุการแพทย์ บริษัท เอียร์โทน (ประเทศไทย) จำกัด 21 มิถุนายน 2562
11 32399365/วัสดุทันตกรรม บริษัท ไบโอ อินโน เทค จำกัด 21 มิถุนายน 2562
12 32399230/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กเฮ้าส์ จำกัด 21 มิถุนายน 2562
13 32399229/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 21 มิถุนายน 2562
14 32399228/วัสดุการแพทย์ บริษัท โพส เฮลธ์ แคร์ จำกัด 21 มิถุนายน 2562
15 32399227/เวชภัณฑ์ยา หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่ 21 มิถุนายน 2562
16 32399226/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด 21 มิถุนายน 2562
17 32399221/วัสดุงานบ้านงานครัว บริษัท ชิรเดช กรุ๊ป จำกัด 21 มิถุนายน 2562
18 32399225/UC บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด 21 มิถุนายน 2562
19 32399366/วัสดุการแพทย์ บริษัท รีนอลพลัส จำกัด 21 มิถุนายน 2562
20 32399350/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) 20 มิถุนายน 2562
21 32399352/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด 20 มิถุนายน 2562
22 32399353/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท เมดิทอป จำกัด 20 มิถุนายน 2562
23 32399367/วัสดุแบบพิมพ์ หจก.ดาวรุ่งการพิมพ์ 20 มิถุนายน 2562
24 32399369/วัสดุการแพทย์ บริษัท สคิปา เมด จำกัด 20 มิถุนายน 2562
25 32399349/เวชภัณฑ์ยา บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด 20 มิถุนายน 2562
26 32399348/วัสดุทันตกรรม บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด 20 มิถุนายน 2562
27 10600684/จ้างเหมา/บริการ หจก.ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์ 20 มิถุนายน 2562
28 10600680/จ้างเหมา/บริการ นายเรืองฤทธิ์ พุ่มเพ็ง 20 มิถุนายน 2562
29 10600699/จ้างเหมา/บริการ หจก.สมปาน เซอร์วิส 20 มิถุนายน 2562
30 10600697/จ้างเหมา/บริการ ร้าน ดาวรุ่งการพิมพ์ 20 มิถุนายน 2562
31 10568500/จ้างเหมา/บริการ บริษัท ออริเคียว จำกัด 20 มิถุนายน 2562
32 10600695/บำรุง ร้าน ไทยศิลป์ 20 มิถุนายน 2562
33 32399370/วัสดุการแพทย์ บริษัท สคิปา เมด จำกัด 20 มิถุนายน 2562
34 32399371/วัสดุการแพทย์ บริษัท สคิปา เมด จำกัด 20 มิถุนายน 2562
35 32399351/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท ยูแอนด์วี โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด 20 มิถุนายน 2562
36 32399283/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตรี จำกัด 20 มิถุนายน 2562
37 32399281/เวชภัณฑ์ยา บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 20 มิถุนายน 2562
38 32399280/วัสดุการแพทย์ บริษัท เครื่องมือแพทย์ (ประเทศไทย) จำกัด 20 มิถุนายน 2562
39 32399279/วัสดุการแพทย์ บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จำกัด 20 มิถุนายน 2562
40 32399277/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ บริษัท บีเจเอส เมดิคอล จำกัด 20 มิถุนายน 2562
41 32399276/เวชภัณฑ์ยา บริษัท คอสม่า เมดิคอล จำกัด 20 มิถุนายน 2562
42 32399275/เวชภัณฑ์ยา บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด 20 มิถุนายน 2562
43 32399372/วัสดุการแพทย์ บริษัท เรียลเมด จำกัด 20 มิถุนายน 2562
44 32399373/วัสดุการแพทย์ หจก.วงษ์นิสา 20 มิถุนายน 2562
45 32399374/เวชภัณฑ์มิใช่ยา หจก.วงษ์นิสา 20 มิถุนายน 2562
46 32399375/วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง หจก.สมปาน เซอร์วิส 20 มิถุนายน 2562
47 32399273/เวชภัณฑ์ยา บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ จำกัด 20 มิถุนายน 2562
48 32399274/วัสดุการแพทย์ บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด 20 มิถุนายน 2562
49 32399294/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เอฟ.ซี.พี จำกัด 19 มิถุนายน 2562
50 32399295/วัสดุการแพทย์ บริษัท ไบโอคอททอน จำกัด 19 มิถุนายน 2562
51 32399296/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท ไบโอคอททอน จำกัด 19 มิถุนายน 2562
52 32399297/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จำกัด 19 มิถุนายน 2562
53 32399299/เวชภัณฑ์ยา บริษัท นูฟาร์ม่า แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด 19 มิถุนายน 2562
54 32399301/เวชภัณฑ์ยา บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด 19 มิถุนายน 2562
55 32399263/วัสดุอื่น หจก.ผดุงธรรมการไฟฟ้า 101 18 มิถุนายน 2562
56 23299262/วัสดุไฟฟ้า หจก.ผดุงธรรมการไฟฟ้า 101 18 มิถุนายน 2562
57 32399269/วัสดุการแพทย์ หจก.เอม ดี อี 18 มิถุนายน 2562
58 323992670/วัสดการแพทย์เพื่อซ่อ หจก.เอม ดี อี 18 มิถุนายน 2562
59 32399271/วัสดุการแพทย์ หจก.บี ไอ แอดวานซ์ 18 มิถุนายน 2562
60 32399272/เวชภัณฑ์ยา บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ จำกัด 18 มิถุนายน 2562
61 32399235/วัสดุแบบแพิมพ์ หจก.ภาสิน 17 มิถุนายน 2562
62 32399232/เวชภัณฑ์ยา บริษัท อินโดไซน่า เฮลท์ แคร์ จำกัด 17 มิถุนายน 2562
63 32399182/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท ไซเอนซ์ เมด จำกัด 14 มิถุนายน 2562
64 32399185/เวชภัณฑ์ยา บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เคมี จำกัด 14 มิถุนายน 2562
65 10600640/จ้างเหมา/บริการ บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด 14 มิถุนายน 2562
66 10600642/จ้างเหมา/บริการ บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จำกัด 14 มิถุนายน 2562
67 10600643/จ้างเหมา/บริการ บริษัท พี ซี เด็นตอลแลป จำกัด 14 มิถุนายน 2562
68 32399176/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จำกัด 13 มิถุนายน 2562
69 32399177/วัสดุการแพทย์ บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จำกัด 13 มิถุนายน 2562
70 32399156/วัสดุการแพทย์ บริษัท พี เมดิคอล โปรดักส์ จำกัด 13 มิถุนายน 2562
71 32399159/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จำกัด 13 มิถุนายน 2562
72 32399160/วัสดุการแพทย์ บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จำกัด 13 มิถุนายน 2562
73 32399168/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ตรัย เม็ดดิคอล จำกัด 12 มิถุนายน 2562
74 32399164/วัสดุการแพทย์ บริษัท เฟิร์สท อาย เซอร์จิคัล จำกัด 12 มิถุนายน 2562
75 32399163/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท เฟิร์สท อาย เซอร์จิคัล จำกัด 12 มิถุนายน 2562
76 32399161/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จำกัด 12 มิถุนายน 2562
77 32399220/วัสดุงานบ้านงานครัว ร้าน รุ่งเรืองพลาสติก 10 มิถุนายน 2562
78 32399219/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท เมดิทอป จำกัด 10 มิถุนายน 2562
79 32399217/วัสดุก๊าชทางการแพทย์ บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน 10 มิถุนายน 2562
80 32399214/วัสดุการแพทย์ บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด 10 มิถุนายน 2562
81 32399213/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จำกัด 10 มิถุนายน 2562
82 32399212/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด 10 มิถุนายน 2562
83 10600429/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด 10 มิถุนายน 2562
84 10586073/จ้างเหมา/บริการ ร้าน เอสเคดี เมดเทค ซัพพลาย 6 มิถุนายน 2562
85 10586074/จ้างเหมา/บริการ บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จำกัด 6 มิถุนายน 2562
86 10586075/จ้างเหมา/บริการ บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จำกัด 6 มิถุนายน 2562
87 10586076/จ้างเหมา/บริการ บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จำกัด 6 มิถุนายน 2562
88 32399144/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า (ประเทศไทย) จำกัด 5 มิถุนายน 2562
89 32399146/วัสดุการแพทย์ บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด 5 มิถุนายน 2562
90 32399123/วัสดุก๊าชทางการแพทย์ บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน 5 มิถุนายน 2562
91 32399124/วัสดุก๊าชทางการแพทย์ บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน 5 มิถุนายน 2562
92 31390098/เวชภัณฑ์ยา บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด 17 พฤษภาคม 2562
93 31390097/วัสดุุุการแพทย์เพื่อซ บริษัท เซนต์เมด จำกัด 17 พฤษภาคม 2562
94 31390103/เวชภัณฑืยา บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ (มหาชน) 17 พฤษภาคม 2562
95 31390104/วัสดุการแพทย์ บริษัท พีทีเอส เมดิคอล จำกัด 17 พฤษภาคม 2562
96 31390105/วััสดุการแพทย์ บริษัท พีทีเอส เมดิคอล จำกัด 17 พฤษภาคม 2562
97 31390170/เวชภัณฑ์ยา บริษัท มาสุ จำกัด 16 พฤษภาคม 2562
98 31390178/วัสดุการแพทย์ บริษัท จงที (ไทย) อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด 16 พฤษภาคม 2562
99 31390084/วัสดุการแพทย์ บริษัท เอ็นแอล เมดดิคอล จำกัด 15 พฤษภาคม 2562
100 31390086/วัสดุการแพทย์ บริษัท อินจีเนียส เทคโนโลยี จำกัด 15 พฤษภาคม 2562
101 31390090/เวชภัณฑ์ยา บริษัท แก้วมังกรเภสัช จำกัด 15 พฤษภาคม 2562
102 10585825/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท วี.แอนด์.วี.เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 15 พฤษภาคม 2562
103 10585828/จ้างเหมา/บริการ บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด 15 พฤษภาคม 2562
104 10586038/ครุภัณฑ์สำนักงาน หจก.ร้อยเอ็ดรัตนกิจ 14 พฤษภาคม 2562
105 10586011/จ้างเหมา/บริการ บริษัท เซนต์เมด จำกัด 14 พฤษภาคม 2562
106 31390142/วัสดุคอมพิวเตอร์ หจก.ร้อยเอ็ดรัตนกิจ 14 พฤษภาคม 2562
107 31390031/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จำกัด 8 พฤษภาคม 2562
108 31390026/วัสดุการแพทย์ บริษัท เมดสเต็ป จำกัด 8 พฤษภาคม 2562
109 31389940/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ฟาร์มาดิกา จำกัด 3 พฤษภาคม 2562
110 31389944/วัสดุทันตกรรม หจก.เอ็มมีเน้นซ์ 3 พฤษภาคม 2562
111 31390011/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด 3 พฤษภาคม 2562
112 31390013/วัสดุการแพทย์ บริษัท สยาม แบร์ เมดิคอล จำกัด 3 พฤษภาคม 2562
113 31389951/วัสดุการแพทย์ บริษัท ยูนิเมด จำกัด 1 พฤษภาคม 2562
114 31389875/วัสดุการแพทย์ ร้านเดอะวินเนอร์ 1 พฤษภาคม 2562
115 31389853/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด 1 พฤษภาคม 2562
116 31389838/วัสดุงานบ้านงานครัว บริษัท ชิรเดช กรุ๊ป จำกัด 18 เมษายน 2562
117 31389837/วัสดุงานบ้านงานครัว ร้าน รุ่งเรืองพลาสติก 18 เมษายน 2562
118 31389871/เวชภัณฑ์ยา บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด 18 เมษายน 2562
119 31389808/วัสดุทันตกรรม บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด 5 เมษายน 2562
120 10568560/จ้างเหมา/บริการ ร้าน ไทยศิลป์ 1 เมษายน 2562
121 10568552/ติดตั้งระบบ บริษัท แอดวานซ์ เน็ตเวิร์ค คอร์ป จำกัด 20 มีนาคม 2562
122 30847837/วัสดุการแพทย์ บริษัท สแกนดิเนเวียน ออร์โทพีดิกส์ฯ 25 กุมภาพันธ์ 2562
123 30847768/วัสดุการแพทย์ บริษัท พี เมดิคอล โปรดักส์ จำกัด 11 กุมภาพันธ์ 2562
124 30847766/เวชภัณฑ์ยา บริษัท อเมริกัน ไต้หวัน ไบโอฟาร์ม จำกัด 11 กุมภาพันธ์ 2562
125 30847764/วัสดุทันตกรรม ร้าน คลังยารัชดา 11 กุมภาพันธ์ 2562
126 10555181/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท ไจโก้ อินเตอร์เทรด จำกัด 5 กุมภาพันธ์ 2562
127 30508888/วัสดุการแพทย์ บริษัท ตะวันแม็คไวสซ์ จำกัด 21 มกราคม 2562
128 28997325/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ตรัย เม็ดดิคอล จำกัด 5 พฤศจิกายน 2561
129 10526551/จ้างเหมา/บริการ นางสาวรจนา ทอดสนิท 24 ตุลาคม 2561
130 26131747/วัสดุการแพท์ บริษัท ไบร์ท แอควานซ์ เทค จำกัด 12 มิถุนายน 2561
131 10401128/บำรุง นางมิ่งขวัญ สมศรีร่ืน 2 สิงหาคม 2560
132 10379597/บำรุง นายสถาพร สมบุูรณ์ทรัพย์ 23 มิถุนายน 2560
133 10379545/บำรุง นางสาวนุสรียา สวัสดิด์พาณิชย์ 6 มิถุนายน 2560
134 10369047/บำรุง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18 พฤษภาคม 2560
135 10368991/บำรุง นางสาวมาลา กินาสูนย์ 18 พฤษภาคม 2560
136 21698437/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ ร้าน เจ เอส เทรดดิ้ง 15 พฤษภาคม 2560
137 10360911/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท ไพร์ม เมดิคอล จำกัด 7 เมษายน 2560
138 10360798/จ้างเหมา/บริการ หจก.เอ.บี.ที.พี. 29 มีนาคม 2560
139 10360797/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครั ร้าน รจนาการช่าง 29 มีนาคม 2560
140 10352021/บำรุง นายธนากร จงสมชัย 13 มีนาคม 2560
141 10338685/จ้างเหมา/บริการ บริษัท เซฟไลฟ์เทคโนโลยี จำกัด 24 มกราคม 2560
142 10309019/วัสดุสำนักงาน/ศพศ ร้าน ปรีชาพาณิชย์ 13 ธันวาคม 2559
143 10304207/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จำกัด 10 ตุลาคม 2559
144 10278204/จ้างเหมา/บริการ บริษัท มารุ่งโรจน์ จำกัด 9 กันยายน 2559
145 18340964/อุปกรณ์การแพทย์ บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิงจำกัด 6 กันยายน 2559
146 10243372/ครุภัณฑ์การแพทย์ ร้าน เอ็ม เอ็ม มาร์เก็ตติ้ง 25 เมษายน 2559
147 10243368/ครุภัณฑ์การแพทย์ หจก.เอนโดสโคปแอนด์เซอร์วิส 25 เมษายน 2559
148 16082210/วัสดุการแพทย์ บริษัท เฮ็ลธ อินโนเวฌัน จำกัด 22 เมษายน 2559
149 15425152/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ บริษัท ออริจิเนเตอร์ จำกัด 21 มีนาคม 2559
150 10234336/จ้างทำป้าย ร้าน เอ็ม พี แอคเวอร์ไทซิ่ง 15 มีนาคม 2559
151 14910914/วัสดุการแพทย์ บริษัท ซัม เมดิคอล จำกัด 20 มกราคม 2559
152 14911058/วัสดุการแพทย์ บริษัท จี เอช ซี (ไทยแลนด์) จำกัด 18 มกราคม 2559
153 14911021/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท ควอนตั้ม เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 13 มกราคม 2559
154 13974019/อุปกรณ์การแพทย์ บริษัท ออริเคียว จำกัด 4 ธันวาคม 2558
155 13973844/อุปกรณ์การแพทย์ บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิงจำกัด 17 พฤศจิกายน 2558
156 13973843/วัสดุไฟฟ้า บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิงจำกัด 17 พฤศจิกายน 2558
แสดงน้อยลง

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ความสำเร็จในการเปิดให้บริการ ผ่าตัดหัวใจให้ผู้ป่วยรายแรก

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503