ขอเชิญสมัคร ก้าวท้าใจ SEASON 2
ต้านภัยโควิด19 พิชิต 60 วัน 6,000 แคลวรี เพื่อสุขภาพที่ดีของคนร้อยเอ็ด
ส่งยากลับบ้าน ต้านภัยโควิด-19
ขั้นตอนการลงทะเบียนรับยาทางไปรษณีย์
ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

โรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ข่าวสาร /ความรู้เกี่ยวกับ โรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)

 • มาตรการป้องกันความเสี่ยง COVID-19

  มาตรการป้องกันความเสี่ยง COVID-19

  วันพุธ, 25 มีนาคม 2563 08:19
 • ผู้สูงอายุเสี่ยงที่สุด ควรดูแลอย่างไร

  ผู้สูงอายุเสี่ยงที่สุด ควรดูแลอย่างไร

  วันพุธ, 25 มีนาคม 2563 08:21
 • How to.....ทำความสะอาด

  How to.....ทำความสะอาด

  วันพุธ, 25 มีนาคม 2563 08:23
 • การผสมน้ำยาฟอกฟ้าสี/ผ้าขาวสำหรับทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส

  การผสมน้ำยาฟอกฟ้าสี/ผ้าขาวสำหรับทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส

  วันพุธ, 25 มีนาคม 2563 08:25
 • CORONA VIRUS (COVID-19)

  CORONA VIRUS (COVID-19)

  วันพุธ, 25 มีนาคม 2563 08:28

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม รณรงค์ “งดเหล้าเข้าพรรษา” 2563

  ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม รณรงค์ “งดเหล้าเข้าพรรษา” 2563

  วันพฤหัสบดี, 02 กรกฎาคม 2563 16:14
 • มูลนิธิบุญโกศล เติมสุข “ตู้ปันสุข” แก่ผู้ป่วยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  มูลนิธิบุญโกศล เติมสุข “ตู้ปันสุข” แก่ผู้ป่วยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  วันพฤหัสบดี, 02 กรกฎาคม 2563 15:26
 • โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ขอขอบพระคุณ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่สนับสนุนการจัดสรรตำแหน่งราชการของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ขอขอบพระคุณ นายอนุทิน ชาญวีรกูล...

  วันพฤหัสบดี, 02 กรกฎาคม 2563 15:18
 • ข้าราชการใหม่ รุ่นโควิด - 19 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รวมพลังกล่าวคำปฏิญาณตน การเป็นข้าราชที่ดี เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน

  ข้าราชการใหม่ รุ่นโควิด - 19 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รวมพลังกล่าวคำปฏิญาณตน การเป็นข้าราชที่ดี...

  วันพุธ, 01 กรกฎาคม 2563 16:12
 • บริษัทไทยเพิ่มพูนโฮมช็อป จำกัด จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบกิจการ

  บริษัทไทยเพิ่มพูนโฮมช็อป จำกัด จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบกิจการ

  วันอังคาร, 30 มิถุนายน 2563 20:23

ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องฟอกไตแบบมาตรฐาน จำนวน 5 เครื่อง

  วันพฤหัสบดี, 02 กรกฎาคม 2563 08:45
 • ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ชุดตรวจ ABO/Rh card) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

  วันพฤหัสบดี, 25 มิถุนายน 2563 15:08
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง

  วันศุกร์, 26 มิถุนายน 2563 10:59
 • ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (Hb 301 Microcuvettes) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

  วันพฤหัสบดี, 25 มิถุนายน 2563 14:58
 • ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (น้ำยาตรวจ CBC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  วันพฤหัสบดี, 25 มิถุนายน 2563 14:41

ผลผู้ชนะสอบ/ประกวดราคา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ น้ำยาตรวจ lactate (lactic acid)

  วันพฤหัสบดี, 25 มิถุนายน 2563 11:46
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 16 รายการ

  วันพฤหัสบดี, 25 มิถุนายน 2563 11:25
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่อง Central monitor พร้อมลูกข่าย 9 ตัว จำนวน 1 ชุด

  วันพฤหัสบดี, 25 มิถุนายน 2563 10:56
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องพักชั้น 3 ห้องเรียนชั้น 3 และดาดฟ้า...

  วันศุกร์, 12 มิถุนายน 2563 10:35
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจแบบเคลื่อนย้าย จำนวน 3 เครื่อง

  วันพฤหัสบดี, 11 มิถุนายน 2563 14:49

ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Cefazolin 1 g for injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเวชภัณฑ์ยา Cefazolin 1...

ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Clindamycin phosphate 150 mg/ml 2 ml injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเวชภัณฑ์ยา Clindamycin...

 • ประกาศราคากลางเครื่องให้ยาใต้ผิวหนัง จำนวน 10 เครื่อง

  วันศุกร์, 26 มิถุนายน 2563 07:29
 • ประกาศราคากลางเครื่องฟอกไตแบบมาตรฐาน จำนวน 5 เครื่อง

  วันพฤหัสบดี, 25 มิถุนายน 2563 15:59
 • ประกาศราคากลางจ้างทำฐานรองรับการก่อสร้างอาคารคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic)

  วันจันทร์, 22 มิถุนายน 2563 14:25
 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Cefazolin 1 g for injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

  วันจันทร์, 22 มิถุนายน 2563 15:38
 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Clindamycin phosphate 150 mg/ml 2 ml injection...

  วันจันทร์, 22 มิถุนายน 2563 15:19
boss201812.jpg
สถานการณ์โลหิตสำรอง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 

สถานการณ์โลหิตสำรอง
3 กรกฎาคม 2563 เวลา 02:50 น.

A        
B        
AB        
O        

หมายเหตุ
        โลหิตสำรองเพียงพอ
        โลหิตสำรองเหลือน้อย
        โลหิตสำรองขาดแคลน
 

 

 

Login Form

รายการเช็คสั่งจ่าย

ที่ เลขที่ รายการที่สั่งจ่าย วันที่จ่าย
1 10697464/จ้างเหมา/บริการ บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จำกัด 30 มิถุนายน 2563
2 39489370/วัสดุทันตกรรม บริษัท นูเด้นท์ จำกัด 29 มิถุนายน 2563
3 39489367/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ ร้าน เออีซี ซัพพลาย 29 มิถุนายน 2563
4 10685722/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จำกัด 29 มิถุนายน 2563
5 10685719/บำรุง ร้าน ซาซูดอง 29 มิถุนายน 2563
6 10685739/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท มาร์ธา กรุ๊ป จำกัด 25 มิถุนายน 2563
7 10685740/จ้างเหมา/บริการ บริษัท เนฟโฟร์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด 25 มิถุนายน 2563
8 39489358/วัสดุการแพทย์ หจก.พี.ซี.วาย.อุปกรณ์การแพทย์ 25 มิถุนายน 2563
9 39489359/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 25 มิถุนายน 2563
10 39489361/เวชภัณฑ์มิใช่ยา หจก.โปรเสิร์ทซัพพลาย 25 มิถุนายน 2563
11 10630020/วัสดุเพื่อซ่อม/ศพศ. หจก.เอ็งกิมเชียงการไฟฟ้า 25 มิถุนายน 2563
12 39489332/เวชภัณฑ์ยา บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 23 มิถุนายน 2563
13 39489320/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ยูเมด้า จำกัด 23 มิถุนายน 2563
14 39489319/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท วายดี ไดซ์นอสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด 23 มิถุนายน 2563
15 39489324/วัสดุคอมพิวเตอร์ บริษัท บิสเน็ตเวิร์คจำกัด 22 มิถุนายน 2563
16 39489180/วัสดุผ้าและเครื่องแต่ บริษัท นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟตี้ จำกัด 18 มิถุนายน 2563
17 39489183/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 18 มิถุนายน 2563
18 39489182/เวชภัณฑ์ยา บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จำกัด 18 มิถุนายน 2563
19 39489261/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว.จำกัด 17 มิถุนายน 2563
20 39489260/เวชภัณฑ์ยา บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว.จำกัด 17 มิถุนายน 2563
21 39489258/เวชภัณฑ์ยา บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด 17 มิถุนายน 2563
22 39489255/เวชภัณฑ์ยา บริษัท นูฟาร์ม่า แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด 17 มิถุนายน 2563
23 39489257/เวชภัณฑ์ยา บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด 17 มิถุนายน 2563
24 39489259/เวชภัณฑ์ยา บริษัท แก้วมังกรเภสัช จำกัด 17 มิถุนายน 2563
25 10685706/ครุภัณฑ์การแพทย์ ร้าน เวสท์ เมด 17 มิถุนายน 2563
26 10685651/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จำกัด 16 มิถุนายน 2563
27 1068562/จ้างเหมา/บริการ บริษัท เจพีพี แคร์ จำกัด 15 มิถุนายน 2563
28 39489207/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด 15 มิถุนายน 2563
29 39489206/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด 15 มิถุนายน 2563
30 38878912/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด 12 มิถุนายน 2563
31 38878913/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท ไทรอัมพ์ ซัพพลาย จำกัด 12 มิถุนายน 2563
32 38878914/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ไทรอัมพ์ ซัพพลาย จำกัด 12 มิถุนายน 2563
33 38878915/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท ไทรอัมพ์ ซัพพลาย จำกัด 12 มิถุนายน 2563
34 38878885/เวชภัณฑ์ยา หจก.แม็กซิม อินเตอร์คอนติเนนตอล 11 มิถุนายน 2563
35 38878884/วัสดุการแพทย์ บริษัท แม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด 11 มิถุนายน 2563
36 39489248/เวชภัณฑ์ยา บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด 11 มิถุนายน 2563
37 39489247/เวชภัณฑ์ยา บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 11 มิถุนายน 2563
38 38878898/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จำกัด 10 มิถุนายน 2563
39 38878903/เวชภัณฑ์ยา บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด 10 มิถุนายน 2563
40 39489193/วัสดุการแพทย์ บริษัท เรียลเมด จำกัด 8 มิถุนายน 2563
41 39489199/UC ร้าน ชัยสว่าง 8 มิถุนายน 2563
42 39489196/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด 8 มิถุนายน 2563
43 38878848/เวชภัณฑ์มิใช่ยา หจก.อาร์.พี.ซี.อินเตอร์เทรด 8 มิถุนายน 2563
44 38878846/เวชภัณฑ์ยา บริษัท แสงไทยเมดิคอล จำกัด (แผนก A) 8 มิถุนายน 2563
45 38878843/วัสดุการแพทย์ บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด 8 มิถุนายน 2563
46 38878791/วัสดุการแพทย์ บริษัท มารุ่งโรจน์ จำกัด 4 มิถุนายน 2563
47 38878879/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด 29 พฤษภาคม 2563
48 38878878/วัสดุงานบ้านงานครัว หจก.เอส แอนด์ ทูซี ซัพพลาย 29 พฤษภาคม 2563
49 10685475/ครุภัณฑ์เกษตร บริษัท วินเทค เมดิคอล จำกัด 29 พฤษภาคม 2563
50 38878886/วัสดุทันตกรรม บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด 27 พฤษภาคม 2563
51 38878894/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ บริษัท เอสโค ไลฟ์ไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 27 พฤษภาคม 2563
52 38878710/วัสดุการแพทย์ บริษัท แม็ค เมดิคัล จำกัด 18 พฤษภาคม 2563
53 38878781/วัสดุการแพทย์ บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด 15 พฤษภาคม 2563
54 38878777/วัสดุบริโภค ร้าน สมเพชรการค้า 15 พฤษภาคม 2563
55 38878717/วัสดุสำนักงาน บริษัท อินโนเวทีฟ อิมเมจจิ้ง ซิสเต็มส์ จำกัด 15 พฤษภาคม 2563
56 38878589/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จำกัด 12 พฤษภาคม 2563
57 38878588/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตรี จำกัด 12 พฤษภาคม 2563
58 38878690/วัสดุการแพทย์ บริษัท คุ๊ก เมดิคอล (ประเทศไทย) จำกัด 7 พฤษภาคม 2563
59 38878686/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ฟาร์มาดิกา จำกัด 5 พฤษภาคม 2563
60 37954998/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ บริษัท เซฟไลฟ์เทคโนโลยี จำกัด 20 เมษายน 2563
61 37955008/วัสดุการแพทย์ บริษัท รีนอลพลัส จำกัด 20 เมษายน 2563
62 37954999/วัสดุการแพทย์ บริษัท เซฟไลฟ์เทคโนโลยี จำกัด 20 เมษายน 2563
63 37955100/วัสดุการแพทย์ บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์(ประเทศไทย) จำกัด 20 เมษายน 2563
64 37955054/วัสดุการแพทย์ บริษัท เมดโพกัส จำกัด 20 เมษายน 2563
65 10678868/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท มาราธอน (ประเทศไทย) จำกัด 20 เมษายน 2563
66 37954977/วัสดุการแพทย์ บริษัท เอ็นแอล เมดดิคอล จำกัด 17 เมษายน 2563
67 37955025/เวชภัณฑ์ยา บริษัท อเมริกัน ไต้หวัน ไบโอฟาร์ม จำกัด 14 เมษายน 2563
68 37955024/เวชภัณฑ์ยา บริษัท อเมริกัน ไต้หวัน ไบโอฟาร์ม จำกัด 14 เมษายน 2563
69 10678894/จ้างเหมา/บริการ บริษัท ออดิเมด จำกัด 10 เมษายน 2563
70 37954958/วัสดุการแพทย์ บริษัท แอ๊บบอต เมดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด 8 เมษายน 2563
71 37954895/วัสดุการแพทย์ บริษัท มารุ่งโรจน์ จำกัด 31 มีนาคม 2563
72 10609247/จ้างเหมา/บริการ นายวงษ์กลาง กุดวงษา 10 กรกฎาคม 2562
73 10600695/บำรุง ร้าน ไทยศิลป์ 20 มิถุนายน 2562
74 32399220/วัสดุงานบ้านงานครัว ร้าน รุ่งเรืองพลาสติก 10 มิถุนายน 2562
75 32399213/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จำกัด 10 มิถุนายน 2562
76 31389837/วัสดุงานบ้านงานครัว ร้าน รุ่งเรืองพลาสติก 18 เมษายน 2562
77 10568560/จ้างเหมา/บริการ ร้าน ไทยศิลป์ 1 เมษายน 2562
78 28997325/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ตรัย เม็ดดิคอล จำกัด 5 พฤศจิกายน 2561
79 10526551/จ้างเหมา/เช็คคงค้าง นางสาวรจนา ทอดสนิท 24 ตุลาคม 2561
80 26131747/วัสดุการแพท์ บริษัท ไบร์ท แอควานซ์ เทค จำกัด 12 มิถุนายน 2561
81 10401128/บำรุง นางมิ่งขวัญ สมศรีร่ืน 2 สิงหาคม 2560
82 10379597/บำรุง นายสถาพร สมบุูรณ์ทรัพย์ 23 มิถุนายน 2560
83 10379545/บำรุง นางสาวนุสรียา สวัสดิด์พาณิชย์ 6 มิถุนายน 2560
84 10368991/บำรุง นางสาวมาลา กินาสูนย์ 18 พฤษภาคม 2560
85 21698437/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ ร้าน เจ เอส เทรดดิ้ง 15 พฤษภาคม 2560
86 10360911/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท ไพร์ม เมดิคอล จำกัด 7 เมษายน 2560
87 10360798/จ้างเหมา/บริการ หจก.เอ.บี.ที.พี. 29 มีนาคม 2560
88 10360797/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครั ร้าน รจนาการช่าง 29 มีนาคม 2560
89 10352021/บำรุง นายธนากร จงสมชัย 13 มีนาคม 2560
90 10338685/จ้างเหมา/บริการ บริษัท เซฟไลฟ์เทคโนโลยี จำกัด 24 มกราคม 2560
91 10309019/วัสดุสำนักงาน/ศพศ ร้าน ปรีชาพาณิชย์ 13 ธันวาคม 2559
92 10304207/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จำกัด 10 ตุลาคม 2559
93 18340964/อุปกรณ์การแพทย์ บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิงจำกัด 6 กันยายน 2559
94 10243372/ครุภัณฑ์การแพทย์ ร้าน เอ็ม เอ็ม มาร์เก็ตติ้ง 25 เมษายน 2559
95 10243368/ครุภัณฑ์การแพทย์ หจก.เอนโดสโคปแอนด์เซอร์วิส 25 เมษายน 2559
96 16082210/วัสดุการแพทย์ บริษัท เฮ็ลธ อินโนเวฌัน จำกัด 22 เมษายน 2559
97 15425152/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ บริษัท ออริจิเนเตอร์ จำกัด 21 มีนาคม 2559
98 10234336/จ้างทำป้าย ร้าน เอ็ม พี แอคเวอร์ไทซิ่ง 15 มีนาคม 2559
99 14910914/วัสดุการแพทย์ บริษัท ซัม เมดิคอล จำกัด 20 มกราคม 2559
100 14911058/วัสดุการแพทย์ บริษัท จี เอช ซี (ไทยแลนด์) จำกัด 18 มกราคม 2559
101 14911021/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท ควอนตั้ม เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 13 มกราคม 2559
102 13974019/อุปกรณ์การแพทย์ บริษัท ออริเคียว จำกัด 4 ธันวาคม 2558
103 13973844/อุปกรณ์การแพทย์ บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิงจำกัด 17 พฤศจิกายน 2558
104 13973843/วัสดุไฟฟ้า บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิงจำกัด 17 พฤศจิกายน 2558
แสดงน้อยลง

VDO

 • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและทำความสะอาดโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและทำความสะอาดโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  วันศุกร์, 12 มิถุนายน 2563 13:25
 • REHtv ร้อยเอ็ด 060663 เร่งตรวจโควิด 19 ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง จังหวัดร้อยเอ็ด

  REHtv ร้อยเอ็ด 060663 เร่งตรวจโควิด 19 ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง จังหวัดร้อยเอ็ด

  วันศุกร์, 12 มิถุนายน 2563 13:25
 • สยามโกลบอลเฮ้าส์ จับมือ มูลนิธิเอสซีจี มอบห้องตรวจหาเชื้อและคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงให้ รพ.รอ

  สยามโกลบอลเฮ้าส์ จับมือ มูลนิธิเอสซีจี มอบห้องตรวจหาเชื้อและคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงให้ รพ.รอ

  วันศุกร์, 12 มิถุนายน 2563 13:24
 • มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่จังหวัดร้อยเอ็ด

  มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่จังหวัดร้อยเอ็ด

  วันศุกร์, 29 พฤษภาคม 2563 07:41
 • ศูนย์ดูแลประชาชนที่เดินทางมาจากต่างประเทศร้อยเอ็ดส่งผู้เข้าร่วมโครงการกลับสู่ครอบครัว 2 ราย

  ศูนย์ดูแลประชาชนที่เดินทางมาจากต่างประเทศร้อยเอ็ดส่งผู้เข้าร่วมโครงการกลับสู่ครอบครัว 2 ราย

  วันพฤหัสบดี, 16 เมษายน 2563 13:48
 • การให้บริการคลีนิค ARI โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  การให้บริการคลีนิค ARI โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  วันพฤหัสบดี, 16 เมษายน 2563 13:47
 • ผอ.รพ ร้อยเอ็ด การตรวจโควิด 19 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  ผอ.รพ ร้อยเอ็ด การตรวจโควิด 19 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  วันพฤหัสบดี, 16 เมษายน 2563 13:47
 • ผู้ว่าร้อยเอ็ดชื่นชม ทีมนักรบสีขาวโรงพยาบาลร้อยเอ็ด รักษาผู้ป่วย โควิด 19 หาย

  ผู้ว่าร้อยเอ็ดชื่นชม ทีมนักรบสีขาวโรงพยาบาลร้อยเอ็ด รักษาผู้ป่วย โควิด 19 หาย

  วันพฤหัสบดี, 16 เมษายน 2563 13:46
 • ผู้ว่าร้อยเอ็ด เปิดห้องแลปตรวจโควิด 19 ของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด(2)

  ผู้ว่าร้อยเอ็ด เปิดห้องแลปตรวจโควิด 19 ของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด(2)

  วันพฤหัสบดี, 16 เมษายน 2563 13:40
 • รพ.ร้อยเอ็ด สร้างนวัตกรรมรถคุณหมอโรบอท 101

  รพ.ร้อยเอ็ด สร้างนวัตกรรมรถคุณหมอโรบอท 101

  วันพฤหัสบดี, 16 เมษายน 2563 13:38

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503