โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
Countdown

ประมวลภาพกิจกรรม

boss.jpg
สถานการณ์โลหิตสำรอง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 

สถานการณ์โลหิตสำรอง
20 เมษายน 2561 เวลา 13:23 น.

A        
B        
AB        
O        

หมายเหตุ
        โลหิตสำรองเพียงพอ
        โลหิตสำรองเหลือน้อย
        โลหิตสำรองขาดแคลน

ตารางการให้บริการทางการแพทย์

Login Form

ข่าวประชาสัมพันธ์

 รพ.ร้อยเอ็ด รณรงค์พร้อมรับการต่ออายุรับรองโรงพยาบาลคุณภาพ ครั้งที่ 4

รพ.ร้อยเอ็ด รณรงค์พร้อมรับการต่ออายุรับรองโรงพยาบาลคุณภาพ ครั้งที่ 4

 รพ.ร้อยเอ็ด รณรงค์พร้อมรับการต่ออายุรับรองโรงพยาบาลคุณภาพ ครั้งที่ 4ผู้บริหารโรงพยาบาล...

รพ.ร้อยเอ็ดสืบสานประเพณีไทยในวันสงกรานต์ รดน้ำขอพรข้าราชการบำนาญ และผู้บริหาร

รพ.ร้อยเอ็ดสืบสานประเพณีไทยในวันสงกรานต์ รดน้ำขอพรข้าราชการบำนาญ และผู้บริหาร

                              โรงพยาบาลร้อยเอ็ดจัดกิจกรรม“ รดน้ำดำหัวและขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี...

มาตรฐาน HA มาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพ

มาตรฐาน HA มาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพ

โรงพยาบาลร้อยเอ็ดเตรียมความพร้อมดำเนินการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ         ...

หน่วยงานบริการประทับใจ มีนาคม 61

หน่วยงานบริการประทับใจ มีนาคม 61

                                                      ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด...

 • รพ.ร้อยเอ็ด รณรงค์พร้อมรับการต่ออายุรับรองโรงพยาบาลคุณภาพ ครั้งที่ 4

  รพ.ร้อยเอ็ด รณรงค์พร้อมรับการต่ออายุรับรองโรงพยาบาลคุณภาพ ครั้งที่ 4

  วันพฤหัสบดี, 12 เมษายน 2561 08:52
 • รพ.ร้อยเอ็ดสืบสานประเพณีไทยในวันสงกรานต์ รดน้ำขอพรข้าราชการบำนาญ และผู้บริหาร

  รพ.ร้อยเอ็ดสืบสานประเพณีไทยในวันสงกรานต์ รดน้ำขอพรข้าราชการบำนาญ และผู้บริหาร

  วันพุธ, 11 เมษายน 2561 14:56
 • คุณธนัญญา สุรินทร์ศิริรัฐ ร้อยเอ็ดรุ่งเรือง พร้อมครอบครัว มอบเงินบริจาค 300,000 บาท สมทบกองทุนมะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  คุณธนัญญา สุรินทร์ศิริรัฐ ร้อยเอ็ดรุ่งเรือง พร้อมครอบครัว มอบเงินบริจาค 300,000 บาท...

  วันพุธ, 11 เมษายน 2561 12:48
 • มาตรฐาน HA มาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพ

  มาตรฐาน HA มาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพ

  วันพุธ, 11 เมษายน 2561 11:44
 • หน่วยงานบริการประทับใจ มีนาคม 61

  หน่วยงานบริการประทับใจ มีนาคม 61

  วันจันทร์, 09 เมษายน 2561 14:08

ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Tafluprost 0.0015% Eye dropโดยวิธี e-bidding

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธี...

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Escitalopram 10 mg tablet โดยวิธี e-bidding

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธี...

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Metronidazole 0.5% in 100 ml solution โดยวิธี e-bidding

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธี...

 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม (C-Arm)

  วันพฤหัสบดี, 19 เมษายน 2561 03:50
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำ ด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ 100%...

  วันพฤหัสบดี, 19 เมษายน 2561 03:48
 • ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Tafluprost 0.0015% Eye dropโดยวิธี e-bidding

  วันอังคาร, 10 เมษายน 2561 06:45
 • ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Escitalopram 10 mg tablet โดยวิธี e-bidding

  วันอังคาร, 10 เมษายน 2561 06:41
 • ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Metronidazole 0.5% in 100 ml solution โดยวิธี e-bidding

  วันอังคาร, 10 เมษายน 2561 06:37

ผลผู้ชนะสอบ/ประกวดราคา

 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Peritoneal dialysis solution 1.5 5000 ml

  วันอังคาร, 13 มีนาคม 2561 09:01
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Peritoneal dialysis solution 1.5% 2000 ml

  วันอังคาร, 13 มีนาคม 2561 08:59
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Erythropoietin Beta ๕๐๐๐ U/ ๐.๓ ml prefilled syringe

  วันอังคาร, 13 มีนาคม 2561 08:56
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 10...

  วันพุธ, 21 มีนาคม 2561 07:07
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาชีพอัตโนมัติ จำนวน 40...

  วันพุธ, 21 มีนาคม 2561 07:00

รายการเช็คสั่งจ่าย

ที่ เลขที่ รายการที่สั่งจ่าย วันที่จ่าย
1 25200284/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด 19 เมษายน 2561
2 25200283/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด 19 เมษายน 2561
3 25200282/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด 19 เมษายน 2561
4 25200279/เวชภัณฑ์ยา บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 19 เมษายน 2561
5 25200278/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด 19 เมษายน 2561
6 25200275/วัสดุแบบพิมพ์ บริษัท ทันใจการพิมพ์ จำกัด 19 เมษายน 2561
7 25200239/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตรี จำกัด 10 เมษายน 2561
8 25200241/วัสดุการแพทย์ บริษัท มาร์ธา กรุ๊ป จำกัด 10 เมษายน 2561
9 25200242/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เอเซี่ยน ฟาร์มาซูติคอ จำกัด 10 เมษายน 2561
10 25200246/เวชภัณฑ์มิใช่ยา หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต 10 เมษายน 2561
11 25200247/วัสดุการแพทย์ หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต 10 เมษายน 2561
12 25200248/วัสดุการแพทย์ บริษัท ยู.พี.เมดิคอล ซอลเตอร์ จำกัด 10 เมษายน 2561
13 25200269/วัสดุไฟฟ้า ร้าน ผดุงธรรมการไฟฟ้า 10 เมษายน 2561
14 25200240/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จำกัด 10 เมษายน 2561
15 25200238/เวชภัณฑ์ยา บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด 9 เมษายน 2561
16 25200235/วัสดุการแพทย์ บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด 9 เมษายน 2561
17 25200197/วัสดุทันตกรรม บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด 30 มีนาคม 2561
18 25200193/วัสดุการแพทย์ บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว.จำกัด 30 มีนาคม 2561
19 25200194/เวชภัณฑ์ยา บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด 30 มีนาคม 2561
20 25200195/วัสดุการแพทย์ บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด 30 มีนาคม 2561
21 25200199/เวชภัณฑ์ยา หสม. พรีเมด ฟาร์มา 30 มีนาคม 2561
22 25200200/เวชภัณฑ์ยา บริษัท คอสม่า เมดิคอล จำกัด 30 มีนาคม 2561
23 25200214/เวชภัณฑ์ยา บริษัท คอสม่า เมดิคอล จำกัด 26 มีนาคม 2561
24 25200212/เวชภัณฑ์ยา บริษัท อัลลายแอนซ์ ฟาร์มา จำกัด 26 มีนาคม 2561
25 25200190/วัสดุการแพทย์ บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด 26 มีนาคม 2561
26 25200191/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ บริษัท เทเลเมด เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 26 มีนาคม 2561
27 25200201/วัสดุการแพทย์ บริษัท บีเจเอส เมดิคอล จำกัด 26 มีนาคม 2561
28 25200202/วัสดุการแพทย์ บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด 26 มีนาคม 2561
29 25200203/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด 26 มีนาคม 2561
30 25200204/วัสดุการแพทย์ บริษัท ไทยเมดิคอลนอร์ทอีสต์ จำกัด 26 มีนาคม 2561
31 25200207/วัสดุการแพทย์ บริษัท เอช ดี เมดิคอล จำกัด 26 มีนาคม 2561
32 25200208/วัสดุการแพทย์ บริษัท เอช ดี เมดิคอล จำกัด 26 มีนาคม 2561
33 24791512/วัสดุการแพทย์ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด 23 มีนาคม 2561
34 10472422/จ้างเหมา/บริการ บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด 23 มีนาคม 2561
35 24791469/วัสดุการแพทย์ บริษัท เอียร์โทร (ประเทศไทย) จำกัด 21 มีนาคม 2561
36 24791449/วัสดุงานบ้านงานครัว บริษัท เอ็กโคเคม จำกัด 20 มีนาคม 2561
37 24791431/วัสดุการแพทย์ บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด 19 มีนาคม 2561
38 24791430/วัสดุก๊าชทางการแพทย์ บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด 19 มีนาคม 2561
39 24791429/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด 19 มีนาคม 2561
40 10460139/จ้างเหมา/บริการ บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด 14 มีนาคม 2561
41 10460138/ครุภัณฑ์โรงงาน บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด 14 มีนาคม 2561
42 24791432/UC ร้าน รวมสินแก๊ส 14 มีนาคม 2561
43 24791392/วัสดุการแพทย์ บริษัท โพส เฮลธ์ แคร์ จำกัด 13 มีนาคม 2561
44 10460086/จ้างเหมา/บริการ หจก.วินเทค เซอร์วิส 7 มีนาคม 2561
45 24791385/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ บริษัท เทเลเมด เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 7 มีนาคม 2561
46 24791381/วัสดุการแพทย์ บริษัท ไทยก๊อส จำกัด 7 มีนาคม 2561
47 24791373/วัสดุอะไหล่เพื่อซ่อม หจก.วินเทค เซอร์วิส 7 มีนาคม 2561
48 24791308/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท โมเดอร์นฟอร์ม เฮลท์แอนด์แคร์ จำกัด 23 กุมภาพันธ์ 2561
49 24791290/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช จำกัด) 19 กุมภาพันธ์ 2561
50 24791288/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท เฟิร์มเมอร์ จำกัด 19 กุมภาพันธ์ 2561
51 24791286/วัสดุการแพทย์ บริษัท พีทีเอส เมดิคอล จำกัด 19 กุมภาพันธ์ 2561
52 24791251/วัสดุการแพทย์ บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จำกัด 19 กุมภาพันธ์ 2561
53 24791255/วัสดุเชื้อเพลิงแก๊ส ร้าน รวมสินแก๊ส 14 กุมภาพันธ์ 2561
54 24791254/วัสดุงานบ้านงานครัว บริษัท บ้านเงาะคูลลิ่ง จำกัด 14 กุมภาพันธ์ 2561
55 24791199/วัสดุการแพทย์ บริษัท ศูนย์การได้ิยินดีเมด จำกัด 13 กุมภาพันธ์ 2561
56 10450241/จ้างเหมา/บริการ บริษัท ชุมพล ดี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2 กุมภาพันธ์ 2561
57 10450335/จ้างเหมา/บริการ ร้าน 168 ทรัพย์โยธา 29 มกราคม 2561
58 24791095/วัสดุการแพทย์ บริษัท โซวิค จำกัด 25 มกราคม 2561
59 24791089/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท ไทรอัมพ์ ซัพพลาย จำกัด 25 มกราคม 2561
60 24791088/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด 25 มกราคม 2561
61 24790956/วัสดุการแพทย์ บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิงจำกัด 18 มกราคม 2561
62 24791032/วัสดุสำนักงาน หจก.พี เอส โทนเนอร์ แอนด์ เซอร์วิส 17 มกราคม 2561
63 24790921/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด 9 มกราคม 2561
64 24790770/วัสดุการแพทย์ บริษัท สยาม ฮอสปิตอล ซัพพลาย จำกัด 8 มกราคม 2561
65 10450068/จ้างเหมา/บริการ บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด 5 มกราคม 2561
66 10450067/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด 5 มกราคม 2561
67 24790912/วัสดุการแพทย์ บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด 3 มกราคม 2561
68 24790888/จ้างเหมา/บริการ บริษัท สคิปา เมด จำกัด 22 ธันวาคม 2560
69 10418262/ค้ำประกันสัญญา บริษัท พี.พี.เอส.ฮอสพิทอล ซัพพลาย จำกัด 4 ธันวาคม 2560
70 10418298/ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน บริษัท เอ็มดี ทรัค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 24 พฤศจิกายน 2560
71 10401128/บำรุง นางมิ่งขวัญ สมศรีร่ืน 2 สิงหาคม 2560
72 10379597/บำรุง นายสถาพร สมบุูรณ์ทรัพย์ 23 มิถุนายน 2560
73 10379545/บำรุง นางสาวนุสรียา สวัสดิด์พาณิชย์ 6 มิถุนายน 2560
74 10368991/บำรุง นางสาวมาลา กินาสูนย์ 18 พฤษภาคม 2560
75 10369047/บำรุง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18 พฤษภาคม 2560
76 21698437/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ ร้าน เจ เอส เทรดดิ้ง 15 พฤษภาคม 2560
77 10363122/จ้างเหมา/บริการ/ศพศ ร้าน ปิยวัฒน์ กระจกอลูมิเนียม 3 พฤษภาคม 2560
78 10360911/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท ไพร์ม เมดิคอล จำกัด 7 เมษายน 2560
79 10360797/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครั ร้าน รจนาการช่าง 29 มีนาคม 2560
80 10360798/จ้างเหมา/บริการ หจก.เอ.บี.ที.พี. 29 มีนาคม 2560
81 10352021/บำรุง นายธนากร จงสมชัย 13 มีนาคม 2560
82 10338685/จ้างเหมา/บริการ บริษัท เซฟไลฟ์เทคโนโลยี จำกัด 24 มกราคม 2560
83 10309019/วัสดุสำนักงาน/ศพศ ร้าน ปรีชาพาณิชย์ 13 ธันวาคม 2559
84 18341214/วัสดุการแพทย์ บริษัท ซี แชนแนล จำกัด 17 ตุลาคม 2559
85 10304207/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จำกัด 10 ตุลาคม 2559
86 10278204/จ้างเหมา/บริการ บริษัท มารุ่งโรจน์ จำกัด 9 กันยายน 2559
87 18340964/อุปกรณ์การแพทย์ บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิงจำกัด 6 กันยายน 2559
88 10243372/ครุภัณฑ์การแพทย์ ร้าน เอ็ม เอ็ม มาร์เก็ตติ้ง 25 เมษายน 2559
89 10243368/ครุภัณฑ์การแพทย์ หจก.เอนโดสโคปแอนด์เซอร์วิส 25 เมษายน 2559
90 16082210/วัสดุการแพทย์ บริษัท เฮ็ลธ อินโนเวฌัน จำกัด 22 เมษายน 2559
91 15425152/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ บริษัท ออริจิเนเตอร์ จำกัด 21 มีนาคม 2559
92 14910914/วัสดุการแพทย์ บริษัท ซัม เมดิคอล จำกัด 20 มกราคม 2559
93 14911058/วัสดุการแพทย์ บริษัท จี เอช ซี (ไทยแลนด์) จำกัด 18 มกราคม 2559
94 14911021/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท ควอนตั้ม เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 13 มกราคม 2559
95 13974019/อุปกรณ์การแพทย์ บริษัท ออริเคียว จำกัด 4 ธันวาคม 2558
96 13973843/วัสดุไฟฟ้า บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิงจำกัด 17 พฤศจิกายน 2558
97 13973844/อุปกรณ์การแพทย์ บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิงจำกัด 17 พฤศจิกายน 2558
แสดงน้อยลง

ประกาศราคากลาง

 • ประกาศราคากลางเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณภูมิต่ำ ด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ 100%...

  วันอังคาร, 17 เมษายน 2561 08:14
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว ปีงบประมาณ 2561

  วันศุกร์, 20 เมษายน 2561 02:54
 • ประกาศราคากลางเครื่องเอกซเรย๋เคลื่อนที่ซีอาร์ม (C-Arm)

  วันพฤหัสบดี, 05 เมษายน 2561 08:42
 • ประกาศราคากลางซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน

  วันพุธ, 04 เมษายน 2561 07:46
 • ประกาศราคากลางซื้อเครื่องให้ยาใต้ผิวหนัง จำนวน 10 เครื่อง

  วันพุธ, 04 เมษายน 2561 07:27
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503