โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ตารางการให้บริการนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณกฤตภาส มุกดาประเสริฐ ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ดทำบุญเนื่องในวันครบรอบวันเกิด ๖๐ ปี ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

คุณกฤตภาส มุกดาประเสริฐ ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ดทำบุญเนื่องในวันครบรอบวันเกิด ๖๐ ปี ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายกฤตมาส มุกดาประเสริฐ ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด

ร้านอนุสรณ์การค้า คุณกิมซัว คุณพรณี ลี้ทองขาว และครอบครัว บริจาคเงินสามหมื่นบาท ให้โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ร้านอนุสรณ์การค้า คุณกิมซัว คุณพรณี ลี้ทองขาว และครอบครัว บริจาคเงินสามหมื่นบาท ให้โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ร้านอนุสรณ์การค้า คุณกิมซัว คุณพรณี ลี้ทองขาว และครอบครัวบริจาคเงินสามหมื่นบาท...

 • การอบรมพัฒนาศักยภาพการส่งข้อมูลประกันสังคม ระดับรพ.สต.ผ่านโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ เครือข่ายโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ปี ๒๕๖๒

  การอบรมพัฒนาศักยภาพการส่งข้อมูลประกันสังคม ระดับรพ.สต.ผ่านโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์...

  วันเสาร์, 16 กุมภาพันธ์ 2562 11:30
 • รักจริงต้องใส่ใจ รักใส่ใจต้องป้องกัน

  รักจริงต้องใส่ใจ รักใส่ใจต้องป้องกัน

  วันพุธ, 13 กุมภาพันธ์ 2562 13:47
 • โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในบุคลากร ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อป้องกันไม่ให้บุคลากรยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และสร้างความมั่นใจให้ประชาชนเมื่อมารับบริการ

  โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในบุคลากร ประจำปี ๒๕๖๒...

  วันพุธ, 13 กุมภาพันธ์ 2562 13:44
 • คุณกฤตภาส มุกดาประเสริฐ ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ดทำบุญเนื่องในวันครบรอบวันเกิด ๖๐ ปี ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  คุณกฤตภาส มุกดาประเสริฐ ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ดทำบุญเนื่องในวันครบรอบวันเกิด ๖๐ ปี ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  วันพุธ, 13 กุมภาพันธ์ 2562 13:40
 • ร้านอนุสรณ์การค้า คุณกิมซัว คุณพรณี ลี้ทองขาว และครอบครัว บริจาคเงินสามหมื่นบาท ให้โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  ร้านอนุสรณ์การค้า คุณกิมซัว คุณพรณี ลี้ทองขาว และครอบครัว บริจาคเงินสามหมื่นบาท...

  วันอังคาร, 12 กุมภาพันธ์ 2562 08:58

ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Octrotide 100 mcg/ml injection ด้วยวิฑี e-bidding

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธี...

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Imatinib 400 mg tablet ด้วยวิฑี e-bidding

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธี...

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Recombinant human epoietin alpha 4,000 U for injection ด้วยวิฑี e-bidding

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธี...

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Dorzolamide and Timolol eye drop ด้วยวิฑี e-bidding

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธี...

ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Vildagliptin 50 mg tablet

จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

 • ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Octrotide 100 mcg/ml injection ด้วยวิฑี e-bidding

  วันเสาร์, 16 กุมภาพันธ์ 2562 03:37
 • ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Imatinib 400 mg tablet ด้วยวิฑี e-bidding

  วันเสาร์, 16 กุมภาพันธ์ 2562 03:34
 • ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Recombinant human epoietin alpha 4,000 U for injection ด้วยวิฑี...

  วันเสาร์, 16 กุมภาพันธ์ 2562 03:32
 • ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Dorzolamide and Timolol eye drop ด้วยวิฑี e-bidding

  วันเสาร์, 16 กุมภาพันธ์ 2562 03:29
 • ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Vildagliptin 50 mg tablet

  วันพฤหัสบดี, 07 กุมภาพันธ์ 2562 09:52

ผลผู้ชนะสอบ/ประกวดราคา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Azithromycin 500 mg powder for injection...

  วันจันทร์, 18 กุมภาพันธ์ 2562 02:58
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Clindamycin phosphate 150 mg ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

  วันพฤหัสบดี, 14 กุมภาพันธ์ 2562 08:41
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Vancomycin 500 mg for injection .ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

  วันพฤหัสบดี, 14 กุมภาพันธ์ 2562 08:40
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟัน จำนวน 1 เครื่อง

  วันพุธ, 13 กุมภาพันธ์ 2562 09:39
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  วันศุกร์, 08 กุมภาพันธ์ 2562 06:19

ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Erythropoietin Beta 5000 U ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเวชภัณฑ์ยา...

ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Vildagliptin 50 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเวชภัณฑ์ยา...

ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Sorafenib 200 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเวชภัณฑ์ยา Sorafenib...

ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Piperacillin 4 g + Tazobactam 0.5 g ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเวชภัณฑ์ยา...

ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Imatinib 400 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเวชภัณฑ์ยา Imatinib...

 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Erythropoietin Beta 5000 U ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

  วันศุกร์, 15 กุมภาพันธ์ 2562 06:57
 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Vildagliptin 50 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

  วันพุธ, 30 มกราคม 2562 03:00
 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Sorafenib 200 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

  วันพฤหัสบดี, 24 มกราคม 2562 07:34
 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Piperacillin 4 g + Tazobactam 0.5 g...

  วันพฤหัสบดี, 24 มกราคม 2562 07:30
 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Imatinib 400 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

  วันพฤหัสบดี, 17 มกราคม 2562 08:51
boss201812.jpg
สถานการณ์โลหิตสำรอง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 

สถานการณ์โลหิตสำรอง
20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 02:54 น.

A        
B        
AB        
O        

หมายเหตุ
        โลหิตสำรองเพียงพอ
        โลหิตสำรองเหลือน้อย
        โลหิตสำรองขาดแคลน
 

 

 

Login Form

3PRINTcopy.jpg

รายการเช็คสั่งจ่าย

ที่ เลขที่ รายการที่สั่งจ่าย วันที่จ่าย
1 30847738/วัสดุการแพทย์ บริษัท สุวรรณ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด 12 กุมภาพันธ์ 2562
2 30847744/วัสดุการแพทย์ บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว.จำกัด 12 กุมภาพันธ์ 2562
3 30847740/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท เฟิร์มเมอร์ จำกัด 12 กุมภาพันธ์ 2562
4 30847741/วัสดุการแพทย์ บริษัท ทริมเมอร์ จำกัด 12 กุมภาพันธ์ 2562
5 30847742/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 12 กุมภาพันธ์ 2562
6 30847743/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท แอดวานซ์ อินโนเมด จำกัด 12 กุมภาพันธ์ 2562
7 30847763/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เมดไลน์ จำกัด (แผนก 3) 11 กุมภาพันธ์ 2562
8 30847764/วัสดุทันตกรรม ร้าน คลังยารัชดา 11 กุมภาพันธ์ 2562
9 30847767/วัสดุการแพทย์ บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด 11 กุมภาพันธ์ 2562
10 30847768/วัสดุการแพทย์ บริษัท พี เมดิคอล โปรดักส์ จำกัด 11 กุมภาพันธ์ 2562
11 30847770/วัสดุงานบ้านงานครัว บริษัท แอลไลส์ อินเตอร์เทรด จำกัด 11 กุมภาพันธ์ 2562
12 30847771/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด 11 กุมภาพันธ์ 2562
13 30847766/เวชภัณฑ์ยา บริษัท อเมริกัน ไต้หวัน ไบโอฟาร์ม จำกัด 11 กุมภาพันธ์ 2562
14 30847762/วัสดุงานบ้านงานครัว หจก.ลิโซ เทรดดิ้ง 7 กุมภาพันธ์ 2562
15 30508965/วัสดุการแพทย์ หจก.ที.เอฟ.ซัพพลาย 6 กุมภาพันธ์ 2562
16 30508966/เวชภัณฑ์มิใช่ยา หจก.ที.เอฟ.ซัพพลาย 6 กุมภาพันธ์ 2562
17 10555185/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 5 กุมภาพันธ์ 2562
18 10555184/จ้างเหมา/บริการ บริษัท อุดม เมดิคอล อิควิปเม้นท์ จำกัด 5 กุมภาพันธ์ 2562
19 10555183/จ้างเหมา/บริการ บริษัท เจ.เอฟ.แอดวาน เมด จำกัด 5 กุมภาพันธ์ 2562
20 10555181/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท ไจโก้ อินเตอร์เทรด จำกัด 5 กุมภาพันธ์ 2562
21 30847727/UC บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด 31 มกราคม 2562
22 30847732/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) 31 มกราคม 2562
23 30847733/วัสดุการแพทย์ บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ็ควานซ์ จำกัด 31 มกราคม 2562
24 30847731/วัสดุสำนักงาน บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด 31 มกราคม 2562
25 10547341/ค้ำประกันสัญญา บริษัท ยู.พี.เมดิคอล ซอลเตอร์ จำกัด 28 มกราคม 2562
26 10555044/จ้างเหมา/บริการ หจก.ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์ 25 มกราคม 2562
27 10555045/จ้างเหมา/บริการ บริษัท เนฟโฟร์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด 25 มกราคม 2562
28 30508957/เวชภัณฑ์ยา บริษัท แก้วมังกรเภสัช จำกัด 24 มกราคม 2562
29 30508956/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จำกัด 24 มกราคม 2562
30 30508959/วัสดุการแพทย์ บริษัท ไบโอคอททอน จำกัด 24 มกราคม 2562
31 30508960/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท ไบโอคอททอน จำกัด 24 มกราคม 2562
32 30508940/วัสดุการแพทย์ บริษัท รีนอลพลัส จำกัด 23 มกราคม 2562
33 30508942/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด 23 มกราคม 2562
34 30508984/เวชภัณฑ์ยา บริษัท อัลลายแอนซ์ ฟาร์มา จำกัด 23 มกราคม 2562
35 30508986/วัสดุการแพทย์ บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จำกัด 23 มกราคม 2562
36 30508987/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ บริษัท เนฟโฟร์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด 23 มกราคม 2562
37 30508990/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) 23 มกราคม 2562
38 30508991/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด 23 มกราคม 2562
39 30508934/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท เครื่องมือแพทย์ (ประเทศไทย) จำกัด 23 มกราคม 2562
40 30508930/เวชภัณฑ์ยา บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 23 มกราคม 2562
41 10555073/จ้างเหมา/บริการ บริษัท นพเก้าตะวันออก จำกัด 23 มกราคม 2562
42 10555075/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 23 มกราคม 2562
43 30508935/วัสดุการแพทย์ บริษัท เครื่องมือแพทย์ (ประเทศไทย) จำกัด 23 มกราคม 2562
44 30508868/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ็ควานซ์ จำกัด 22 มกราคม 2562
45 30508876/วัสดุงานบ้านงานครัว บริษัท ชิรเดช กรุ๊ป จำกัด 22 มกราคม 2562
46 30508867/วัสดุการแพทย์ บริษัท ไทยเมดิคอลนอร์ทอีสต์ จำกัด 22 มกราคม 2562
47 30508866/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ฟาร์มาดิกา จำกัด 22 มกราคม 2562
48 10554986/จ้างเหมา/บริการ หจก.เอส.ที.เมดิคอล แอนด์ เซอร์วิส 22 มกราคม 2562
49 30508888/วัสดุการแพทย์ บริษัท ตะวันแม็คไวสซ์ จำกัด 21 มกราคม 2562
50 30508891/วัสดุก๊าชทางการแพทย์ บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน 21 มกราคม 2562
51 30508894/เวชภัณฑ์ยา บริษัท แสงไทยเมดิคอล จำกัด (แผนก A) 21 มกราคม 2562
52 30508897/วัสดุงานบ้านงานครัว หจก.ลิโซ เทรดดิ้ง 21 มกราคม 2562
53 30508899/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด 21 มกราคม 2562
54 30508877/วัสดุงานบ้านงานครัว ร้าน รุ่งเรืองพลาสติก 21 มกราคม 2562
55 30508878/วัสดุงานบ้านงานครัว ร้าน เอส ที พี พลาสติกแอนด์เคมีคอลกรุ๊ป 21 มกราคม 2562
56 30508834/วัสดุทันตกรรม บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด 14 มกราคม 2562
57 30508822/วัสดุการแพทย์ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด 14 มกราคม 2562
58 30508839/วัสดุการแพทย์ บริษัท ทริมเมอร์ จำกัด 14 มกราคม 2562
59 30508840/วัสดุการแพทย์ หจก.ลี-เมดิค 14 มกราคม 2562
60 30508713/วัสดุก๊าชทางการแพทย์ บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน 26 ธันวาคม 2561
61 30508708/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) 26 ธันวาคม 2561
62 29201516/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท วายดี ไดซ์นอสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด 7 ธันวาคม 2561
63 28997325/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ตรัย เม็ดดิคอล จำกัด 5 พฤศจิกายน 2561
64 29201211/วัสดุการแพทย์ หจก.เซ็นทรัลเมดิคอล 2 พฤศจิกายน 2561
65 10526551/จ้างเหมา/บริการ นางสาวรจนา ทอดสนิท 24 ตุลาคม 2561
66 10523472/ค้ำประกันสัญญา หจก.ที.ที.เทรดดิ้ง อิมปอร์ตเอ็กปอร์ต 8 ตุลาคม 2561
67 28997071/วัสดุการแพทย์ บริษัท โทเทิ่ล ไฮยีนิค ซัพพลายส์ จำกัด 18 กันยายน 2561
68 26131747/วัสดุการแพท์ บริษัท ไบร์ท แอควานซ์ เทค จำกัด 12 มิถุนายน 2561
69 10401128/บำรุง นางมิ่งขวัญ สมศรีร่ืน 2 สิงหาคม 2560
70 10379597/บำรุง นายสถาพร สมบุูรณ์ทรัพย์ 23 มิถุนายน 2560
71 10379545/บำรุง นางสาวนุสรียา สวัสดิด์พาณิชย์ 6 มิถุนายน 2560
72 10368991/บำรุง นางสาวมาลา กินาสูนย์ 18 พฤษภาคม 2560
73 10369047/บำรุง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18 พฤษภาคม 2560
74 21698437/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ ร้าน เจ เอส เทรดดิ้ง 15 พฤษภาคม 2560
75 10360911/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท ไพร์ม เมดิคอล จำกัด 7 เมษายน 2560
76 10360797/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครั ร้าน รจนาการช่าง 29 มีนาคม 2560
77 10360798/จ้างเหมา/บริการ หจก.เอ.บี.ที.พี. 29 มีนาคม 2560
78 10352021/บำรุง นายธนากร จงสมชัย 13 มีนาคม 2560
79 10338685/จ้างเหมา/บริการ บริษัท เซฟไลฟ์เทคโนโลยี จำกัด 24 มกราคม 2560
80 10309019/วัสดุสำนักงาน/ศพศ ร้าน ปรีชาพาณิชย์ 13 ธันวาคม 2559
81 10304207/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จำกัด 10 ตุลาคม 2559
82 10278204/จ้างเหมา/บริการ บริษัท มารุ่งโรจน์ จำกัด 9 กันยายน 2559
83 18340964/อุปกรณ์การแพทย์ บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิงจำกัด 6 กันยายน 2559
84 10243372/ครุภัณฑ์การแพทย์ ร้าน เอ็ม เอ็ม มาร์เก็ตติ้ง 25 เมษายน 2559
85 10243368/ครุภัณฑ์การแพทย์ หจก.เอนโดสโคปแอนด์เซอร์วิส 25 เมษายน 2559
86 16082210/วัสดุการแพทย์ บริษัท เฮ็ลธ อินโนเวฌัน จำกัด 22 เมษายน 2559
87 15425152/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ บริษัท ออริจิเนเตอร์ จำกัด 21 มีนาคม 2559
88 10234336/จ้างทำป้าย ร้าน เอ็ม พี แอคเวอร์ไทซิ่ง 15 มีนาคม 2559
89 14910914/วัสดุการแพทย์ บริษัท ซัม เมดิคอล จำกัด 20 มกราคม 2559
90 14911058/วัสดุการแพทย์ บริษัท จี เอช ซี (ไทยแลนด์) จำกัด 18 มกราคม 2559
91 14911021/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท ควอนตั้ม เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 13 มกราคม 2559
92 13974019/อุปกรณ์การแพทย์ บริษัท ออริเคียว จำกัด 4 ธันวาคม 2558
93 13973844/อุปกรณ์การแพทย์ บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิงจำกัด 17 พฤศจิกายน 2558
94 13973843/วัสดุไฟฟ้า บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิงจำกัด 17 พฤศจิกายน 2558
แสดงน้อยลง

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503