ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
THAILAND INTERNET
USER BEHAVIOR SURUEY

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • รพ.ร้อยเอ็ด จัดประชุมเตรียมเปิดหน่วยบริการเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ปี ๖๓ นี้

  รพ.ร้อยเอ็ด จัดประชุมเตรียมเปิดหน่วยบริการเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ปี ๖๓ นี้

  วันศุกร์, 06 ธันวาคม 2562 15:13
 • ประชาชนหลั่งไหลบริจาคโลหิต เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒

  ประชาชนหลั่งไหลบริจาคโลหิต เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒

  วันศุกร์, 06 ธันวาคม 2562 12:14
 • รพ.ร้อยเอ็ด เชิญร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒

  รพ.ร้อยเอ็ด เชิญร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒

  วันพุธ, 04 ธันวาคม 2562 14:39
 • สารสัมพันธ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ฉบับที่ ๒ / ๒๕๖๓ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒

  สารสัมพันธ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ฉบับที่ ๒ / ๒๕๖๓ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒

  วันอังคาร, 03 ธันวาคม 2562 10:39
 • ๑ ธันวาคม วันเอดส์โลก รวมพลังชุมชน ยุติเอดส์

  ๑ ธันวาคม วันเอดส์โลก รวมพลังชุมชน ยุติเอดส์

  วันศุกร์, 29 พฤศจิกายน 2562 14:51

ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

 • ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Metformin 500 mg tablet จำนวนประมาณ...

  วันอังคาร, 03 ธันวาคม 2562 15:52
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 42 เครื่อง...

  วันพฤหัสบดี, 21 พฤศจิกายน 2562 14:14
 • ประกาศประกวดราคาซื้อชุดตรวจน้ำตาลในเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  วันพฤหัสบดี, 14 พฤศจิกายน 2562 14:42
 • ประกาศประกวดราคาซื้อหลอด LED ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  วันจันทร์, 04 พฤศจิกายน 2562 14:08
 • ประกาศประกวดราคาซื้อชุดตรวจ HIV 1 Viral Load ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  วันพุธ, 30 ตุลาคม 2562 15:57

ผลผู้ชนะสอบ/ประกวดราคา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหลอด LED จำนวน 16,624 หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  วันศุกร์, 29 พฤศจิกายน 2562 16:19
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อชุดตรวจ HIV 1 Viral Load ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  วันพุธ, 27 พฤศจิกายน 2562 15:36
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพและหัวใจ (Monitor EKG) จำนวน 6 เครือง

  วันอังคาร, 19 พฤศจิกายน 2562 09:47
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ส...

  วันจันทร์, 18 พฤศจิกายน 2562 09:44
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ

  วันอังคาร, 12 พฤศจิกายน 2562 11:34

ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Atorvastatin 40 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเวชภัณฑ์ยา...

ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Epoetin alpha prefilled syringe injection 8,000 iu ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเวชภัณฑ์ยา Epoetin...

ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Iopromide 623.4 mg /ml solution for injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเวชภัณฑ์ยา Iopromide...

 • ประกาศราคากลางเตียงไฟฟ้าชนิดมีเครื่องชั่งน้ำหนักและ X-Ray ผ่านได้ จำนวน 2 เครื่อง

  วันศุกร์, 29 พฤศจิกายน 2562 13:14
 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Atorvastatin 40 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

  วันอังคาร, 03 ธันวาคม 2562 10:03
 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Epoetin alpha prefilled syringe injection 8,000 iu...

  วันศุกร์, 29 พฤศจิกายน 2562 09:42
 • ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารโภชนาการ ชั้น 1 เป็นอาคารผู้ป่วยจิตเวช

  วันพฤหัสบดี, 28 พฤศจิกายน 2562 07:31
 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Iopromide 623.4 mg /ml solution for injection...

  วันพุธ, 27 พฤศจิกายน 2562 15:14
boss201812.jpg
สถานการณ์โลหิตสำรอง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 

สถานการณ์โลหิตสำรอง
7 ธันวาคม 2562 เวลา 17:11 น.

A        
B        
AB        
O        

หมายเหตุ
        โลหิตสำรองเพียงพอ
        โลหิตสำรองเหลือน้อย
        โลหิตสำรองขาดแคลน
 

 

 

Login Form

3PRINTcopy.jpg

รายการเช็คสั่งจ่าย

ที่ เลขที่ รายการที่สั่งจ่าย วันที่จ่าย
1 36098659/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท พรทิพย์เวชภัณฑ์ จำกัด 4 ธันวาคม 2562
2 36098660/เวชภัณฑ์ยา บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ้ง จำกัด 4 ธันวาคม 2562
3 36098661/เวชภัณฑ์ยา บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว.จำกัด 4 ธันวาคม 2562
4 36098662/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว.จำกัด 4 ธันวาคม 2562
5 36098663/วัสดุการแพทย์ บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จำกัด 4 ธันวาคม 2562
6 36098693/วัสดุการแพทย์ บริษัท มาร์ธา กรุ๊ป จำกัด 4 ธันวาคม 2562
7 36098694/วัสดุทันตกรรม บริษัท โพส เฮลธ์ แคร์ จำกัด 4 ธันวาคม 2562
8 36098695/วัสดุการแพทย์ บริษัท โพส เฮลธ์ แคร์ จำกัด 4 ธันวาคม 2562
9 36098624/เวชภัณฑ์ยา บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ จำกัด 4 ธันวาคม 2562
10 36098621/วัสดุการแพทย์ บริษัท บางกอกยูนิเทรด จำกัด 4 ธันวาคม 2562
11 36098620/เวชภัณฑ์ยา บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 4 ธันวาคม 2562
12 36098697/วัสดุการแพทย์ หจก.ที.เอฟ.ซัพพลาย 4 ธันวาคม 2562
13 36098696/วัสดุการแพทย์ บริษัท ไซเอนซ์ เมด จำกัด 4 ธันวาคม 2562
14 36098655/วัสดุการแพทย์ บริษัท เซฟไลฟ์เทคโนโลยี จำกัด 3 ธันวาคม 2562
15 36098616/วัสดุการแพทย์ บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด 3 ธันวาคม 2562
16 36098617/เวชภัณฑ์ยา บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด 3 ธันวาคม 2562
17 36098618/วัสดุทันตกรรม บริษัท อุดม เมดิคอล อิควิปเม้นท์ จำกัด 3 ธันวาคม 2562
18 36098653/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ชูมิตร 1967 จำกัด 3 ธันวาคม 2562
19 36098615/เวชภัณฑ์ยา บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 3 ธันวาคม 2562
20 36098656/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ บริษัท เซฟไลฟ์เทคโนโลยี จำกัด 3 ธันวาคม 2562
21 36098657/วัสดุการแพทย์ หจก.ลี-เมดิค 3 ธันวาคม 2562
22 36098658/เวชภัณฑ์ยา บริษัท อินโดไซน่า เฮลท์ แคร์ จำกัด 3 ธันวาคม 2562
23 36098665/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ บริษัท เทเลเมด เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 3 ธันวาคม 2562
24 36098666/วัสดุการแพทย์ บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 3 ธันวาคม 2562
25 36098667/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 3 ธันวาคม 2562
26 36098668/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ็ควานซ์ จำกัด 3 ธันวาคม 2562
27 36098625/วัสดุการแพทย์ บริษัท อีออนเมด จำกัด 29 พฤศจิกายน 2562
28 35247334/UC บริษัท สยาม ฮอสปิตอล ซัพพลาย จำกัด 22 พฤศจิกายน 2562
29 10638503/บำรุง ร้าน พรีเมี่ยมปริ้น 20 พฤศจิกายน 2562
30 36098602/เวชภัณฑ์ยา บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด 15 พฤศจิกายน 2562
31 36098601/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ (มหาชน) 15 พฤศจิกายน 2562
32 35247714/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จำกัด 14 พฤศจิกายน 2562
33 35247713/วัสดุการแพทย์ บริษัท เรียลเมด จำกัด 14 พฤศจิกายน 2562
34 10569637/วัสดุงานบ้านงานครัว/ศ หจก.เอส แอนด์ ทูซี ซัพพลาย 14 พฤศจิกายน 2562
35 36098569/วัสดุการแพทย์ หจก.เอส แอนด์ ทูซี ซัพพลาย 13 พฤศจิกายน 2562
36 35247687/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ บริษัท โมเดอร์นฟอร์ม เฮลท์แอนด์แคร์ จำกัด (มหาชน) 12 พฤศจิกายน 2562
37 35247691/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ฟาร์ม่าไลน์ จำกัด 12 พฤศจิกายน 2562
38 35247686/วัสดุการแพทย์ บริษัท เฟิร์สท อาย เซอร์จิคัล จำกัด 7 พฤศจิกายน 2562
39 35247685/วัสดุการแพทย์ บริษัท เฟิร์สท อาย เซอร์จิคัล จำกัด 7 พฤศจิกายน 2562
40 35247669/วัสดุการแพทย์ บริษัท แม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด 6 พฤศจิกายน 2562
41 35247670/วัสดุการแพทย์ หจก.เอม ดี อี 6 พฤศจิกายน 2562
42 35247678/วัสดุงานบ้านงานนครัว บริษัท พลาสติก สโตร์ จำกัด 6 พฤศจิกายน 2562
43 35247679/วัสดุการแพทย์ บริษัท พลาสติก สโตร์ จำกัด 6 พฤศจิกายน 2562
44 35247680/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด 6 พฤศจิกายน 2562
45 35247647/เวชภัณฑ์ยา บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด 6 พฤศจิกายน 2562
46 35247648/เวชภัณฑ์ยา บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด 6 พฤศจิกายน 2562
47 10629632/ครุภัณฑ์การแพทย์(ศพศ) บริษัท ศัลยเวทย์ จำกัด 5 พฤศจิกายน 2562
48 35247621/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด 21 ตุลาคม 2562
49 35247622/วัสดุการแพทย์ บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด 21 ตุลาคม 2562
50 35247493/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จำกัด 21 ตุลาคม 2562
51 10638185/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท ทันตสยาม จำกัด 18 ตุลาคม 2562
52 10638181/จ้างเหมา/บริการ บริษัท เอ็นโดเมด เซอร์วิส จำกัด 18 ตุลาคม 2562
53 10638225/จ้างเหมา/บริการ บริษัท พาวเวอร์กราฟฟิกแอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด 18 ตุลาคม 2562
54 10638222/จ้างเหมา/บริการ บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด 18 ตุลาคม 2562
55 35247475/วัสดุการแพทย์ บริษัท ไทยเมดิคอลนอร์ทอีสต์ จำกัด 16 ตุลาคม 2562
56 35247438/วัสดุการแพทย์ บริษัท เซนต์เมด จำกัด 11 ตุลาคม 2562
57 35247382/เวชภัณฑ์ยา บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์มา จำกัด 11 ตุลาคม 2562
58 35247430/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ บริษัท แอฟฟินิเท็ค จำกัด 9 ตุลาคม 2562
59 35247336/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท สยาม เฮียริ่ง จำกัด 9 ตุลาคม 2562
60 35247459/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท พี ซี แอล โฮล์ดิ้ง จำกัด 9 ตุลาคม 2562
61 35247503/วัสดุการแพทย์ บริษัท อีทีเอ็ม เมดีเคิล จำกัด 8 ตุลาคม 2562
62 10626579/จ้างเหมา/บริการ บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด 4 ตุลาคม 2562
63 10626892/จ้างเหมา/บริการ หจก.1689 ทรัพย์โยธา 27 กันยายน 2562
64 10626895/จ้างเหมา/บริการ บริษัท เซนต์เมด จำกัด 27 กันยายน 2562
65 10626735/จ้างเหมา/บริการ หจก.1689 ทรัพย์โยธา 19 กันยายน 2562
66 32587458/วัสดุการแพทย์ บริษัท เอ็นแอล เมดดิคอล จำกัด 18 กันยายน 2562
67 10622191/จ้างเหมา/บริการ หจก.เอนโดสโคปแอนด์เซอร์วิส 4 กันยายน 2562
68 32587421/วัสดุการแพทย์ บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จำกัด 2 กันยายน 2562
69 32587382/วัสดุกาแพทย์ บริษัท มารุ่งโรจน์ จำกัด 29 สิงหาคม 2562
70 32587302/วัสดุการแพทย์ บริษัท ยูนิเมด จำกัด 27 สิงหาคม 2562
71 32587138/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท ไทรอัมพ์ ซัพพลาย จำกัด 24 กรกฎาคม 2562
72 10609247/จ้างเหมา/บริการ นายวงษ์กลาง กุดวงษา 10 กรกฎาคม 2562
73 32399361/วัสดุการแพทย์ บริษัท สยาม ฮอสปิตอล ซัพพลาย จำกัด 21 มิถุนายน 2562
74 10600695/บำรุง ร้าน ไทยศิลป์ 20 มิถุนายน 2562
75 32399220/วัสดุงานบ้านงานครัว ร้าน รุ่งเรืองพลาสติก 10 มิถุนายน 2562
76 32399213/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จำกัด 10 มิถุนายน 2562
77 31389837/วัสดุงานบ้านงานครัว ร้าน รุ่งเรืองพลาสติก 18 เมษายน 2562
78 10568560/จ้างเหมา/บริการ ร้าน ไทยศิลป์ 1 เมษายน 2562
79 28997325/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ตรัย เม็ดดิคอล จำกัด 5 พฤศจิกายน 2561
80 10526551/จ้างเหมา/บริการ นางสาวรจนา ทอดสนิท 24 ตุลาคม 2561
81 26131747/วัสดุการแพท์ บริษัท ไบร์ท แอควานซ์ เทค จำกัด 12 มิถุนายน 2561
82 10401128/บำรุง นางมิ่งขวัญ สมศรีร่ืน 2 สิงหาคม 2560
83 10379597/บำรุง นายสถาพร สมบุูรณ์ทรัพย์ 23 มิถุนายน 2560
84 10379545/บำรุง นางสาวนุสรียา สวัสดิด์พาณิชย์ 6 มิถุนายน 2560
85 10369047/บำรุง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18 พฤษภาคม 2560
86 10368991/บำรุง นางสาวมาลา กินาสูนย์ 18 พฤษภาคม 2560
87 21698437/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ ร้าน เจ เอส เทรดดิ้ง 15 พฤษภาคม 2560
88 10360911/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท ไพร์ม เมดิคอล จำกัด 7 เมษายน 2560
89 10360798/จ้างเหมา/บริการ หจก.เอ.บี.ที.พี. 29 มีนาคม 2560
90 10360797/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครั ร้าน รจนาการช่าง 29 มีนาคม 2560
91 10352021/บำรุง นายธนากร จงสมชัย 13 มีนาคม 2560
92 10338685/จ้างเหมา/บริการ บริษัท เซฟไลฟ์เทคโนโลยี จำกัด 24 มกราคม 2560
93 10309019/วัสดุสำนักงาน/ศพศ ร้าน ปรีชาพาณิชย์ 13 ธันวาคม 2559
94 10304207/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จำกัด 10 ตุลาคม 2559
95 10278204/จ้างเหมา/บริการ บริษัท มารุ่งโรจน์ จำกัด 9 กันยายน 2559
96 18340964/อุปกรณ์การแพทย์ บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิงจำกัด 6 กันยายน 2559
97 10243368/ครุภัณฑ์การแพทย์ หจก.เอนโดสโคปแอนด์เซอร์วิส 25 เมษายน 2559
98 10243372/ครุภัณฑ์การแพทย์ ร้าน เอ็ม เอ็ม มาร์เก็ตติ้ง 25 เมษายน 2559
99 16082210/วัสดุการแพทย์ บริษัท เฮ็ลธ อินโนเวฌัน จำกัด 22 เมษายน 2559
100 15425152/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ บริษัท ออริจิเนเตอร์ จำกัด 21 มีนาคม 2559
101 10234336/จ้างทำป้าย ร้าน เอ็ม พี แอคเวอร์ไทซิ่ง 15 มีนาคม 2559
102 14910914/วัสดุการแพทย์ บริษัท ซัม เมดิคอล จำกัด 20 มกราคม 2559
103 14911058/วัสดุการแพทย์ บริษัท จี เอช ซี (ไทยแลนด์) จำกัด 18 มกราคม 2559
104 14911021/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท ควอนตั้ม เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 13 มกราคม 2559
105 13974019/อุปกรณ์การแพทย์ บริษัท ออริเคียว จำกัด 4 ธันวาคม 2558
106 13973844/อุปกรณ์การแพทย์ บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิงจำกัด 17 พฤศจิกายน 2558
107 13973843/วัสดุไฟฟ้า บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิงจำกัด 17 พฤศจิกายน 2558
แสดงน้อยลง

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ความสำเร็จในการเปิดให้บริการ ผ่าตัดหัวใจให้ผู้ป่วยรายแรก

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503