ลงทะเบียนส่งยาถึงบ้าน ต้านภัยโควิด - 19
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2562 - 2563
ผู้ใช้สิทธิบัตรทองสามารถย้ายสิทธิออนไลน์ได้แล้ว
ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

โรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ข่าวประชาสัมพันธ์

แม่ตุ่นขนมจีน และโรงขนมจีนแม่ววรณ ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย มาตรฐาน Primary GMP

แม่ตุ่นขนมจีน และโรงขนมจีนแม่ววรณ ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย มาตรฐาน Primary GMP

แม่ตุ่นขนมจีน และโรงขนมจีนแม่ววรณ ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย มาตรฐาน Primary...

 • พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารนิติเวช โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  วันศุกร์, 05 มีนาคม 2564 11:47
 • แม่ตุ่นขนมจีน และโรงขนมจีนแม่ววรณ ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย มาตรฐาน Primary GMP

  แม่ตุ่นขนมจีน และโรงขนมจีนแม่ววรณ ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย มาตรฐาน Primary GMP

  วันศุกร์, 05 มีนาคม 2564 11:41
 • สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1/2564 การดำเนินงานด้านสาธารณสุข จังหวัดร้อยเอ็ด

  สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1/2564 การดำเนินงานด้านสาธารณสุข จังหวัดร้อยเอ็ด

  วันพุธ, 10 กุมภาพันธ์ 2564 14:32
 • โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ให้ความรู้แก่นักเรียน ในโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด “ไม่เสพ ไม่ท้อง”

  โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ให้ความรู้แก่นักเรียน ในโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด “ไม่เสพ ไม่ท้อง”

  วันศุกร์, 05 กุมภาพันธ์ 2564 14:19
 • สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องมือแพทย์ แก่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ...

  วันพุธ, 03 กุมภาพันธ์ 2564 19:04

ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Phenytoin sodium injection 50 mg/ml (5 ml)

จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Sevoflurane solution

จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Insulin Aspart 30% + Protaminated Insulin aspart 70%, 100 I.U./ml x 3 ml injection

จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

 • ...

  วันพุธ, 03 มีนาคม 2564 18:36
 • ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Phenytoin sodium injection 50 mg/ml (5...

  วันพฤหัสบดี, 04 มีนาคม 2564 11:00
 • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องมือ OR จำนวน 22 รายการ

  วันพฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2564 14:17
 • ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Sevoflurane solution

  วันจันทร์, 01 มีนาคม 2564 09:21
 • ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Insulin Aspart 30% + Protaminated Insulin...

  วันจันทร์, 01 มีนาคม 2564 09:17

ผลผู้ชนะสอบ/ประกวดราคา

 • ...

  วันศุกร์, 05 มีนาคม 2564 15:37
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงบรรจุโลหิตชนิด 2 ถุง ขนาด 450 ml.จำนวน 21,000 ชุด...

  วันศุกร์, 05 มีนาคม 2564 15:36
 • ประกาศประกวดราคาซื้อชุดถุงรับบริจาคเกล็ดเลือดชนิด 2 ถุง จำนวน 790 ชุด...

  วันศุกร์, 05 มีนาคม 2564 15:34
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

  วันศุกร์, 15 มกราคม 2564 16:59
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) จำนวน 2 ยูนิต

  วันจันทร์, 25 มกราคม 2564 14:37

ประกาศราคากลาง

 • ประกาศราคากลางเครื่องกรอและขัดกายอุปกรณ์เสริมและกายอุปกรณ์เทียม จำนวน 1 เครื่อง

  วันจันทร์, 08 มีนาคม 2564 10:40
 • ประกาศราคากลางจ้างเดินระบบท่อเมนส่งน้ำประปา

  วันศุกร์, 05 มีนาคม 2564 10:35
 • ประกาศราคากลางเครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกายแรงลมร้อน จำนวน 4 เครื่อง

  วันพุธ, 03 มีนาคม 2564 09:57
 • ประกาศราคากลางเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูงชนิดเทคนิคแปรความเข้มเข็มปริมาตร...

  วันอังคาร, 02 มีนาคม 2564 08:46
 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Azithromycin 500 mg powder for injection...

  วันพุธ, 03 มีนาคม 2564 15:35
สถานการณ์โลหิตสำรอง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 

สถานการณ์โลหิตสำรอง
8 มีนาคม 2564 เวลา 17:08 น.

A        
B        
AB        
O        

หมายเหตุ
        โลหิตสำรองเพียงพอ
        โลหิตสำรองเหลือน้อย
        โลหิตสำรองขาดแคลน

Login Form

 

รายการเช็คสั่งจ่าย

ที่ เลขที่ รายการที่สั่งจ่าย วันที่จ่าย
1 43575045/จ้างเหมา/บริการ บริษัท นิโปร เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 5 มีนาคม 2564
2 43575041/วัสดุงานบ้านงานครัว ร้าน เอส.เอส.เค. เอ็นเตอร์ไพร์ส 5 มีนาคม 2564
3 43575035/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด 4 มีนาคม 2564
4 43575033/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ บริษัท วินเทค เมดิคอล จำกัด 4 มีนาคม 2564
5 43575032/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท เอ็น ที ที มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 4 มีนาคม 2564
6 43575034/UC ร้าน อีสานศิลป์ 4 มีนาคม 2564
7 43575050/จ้างเหมา/บริการ หจก.1689 ทรัพย์โยธา 3 มีนาคม 2564
8 43575048/วัสดุโรงงาน หจก.ลอนดรี แอนด์ คลีน 3 มีนาคม 2564
9 43574939/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด 3 มีนาคม 2564
10 43574936/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด 3 มีนาคม 2564
11 43574946/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด 3 มีนาคม 2564
12 43574944/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เมดไลน์ จำกัด (แผนก 5) 3 มีนาคม 2564
13 43574855/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ (มหาชน) 3 มีนาคม 2564
14 43574947/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด 3 มีนาคม 2564
15 43574852/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จำกัด 3 มีนาคม 2564
16 43574853/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ็ควานซ์ จำกัด 3 มีนาคม 2564
17 43574854/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ชูมิตร 1967 จำกัด 3 มีนาคม 2564
18 43574856/เวชภัณพ์ยา บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด 3 มีนาคม 2564
19 43574862/วัสดุการแพทย์ บริษัท โอลิมเปียไทย จำกัด 2 มีนาคม 2564
20 43574888/เวชภัณฑ์ยา บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 2 มีนาคม 2564
21 43574886/วัสดุการแพทย์ บริษัท ซัน เนเจอร์ แคร์ จำกัด 2 มีนาคม 2564
22 43574884/เวชภัณฑ์ยา บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 2 มีนาคม 2564
23 43575005/วัสดุการแพทย์ หสน.จินดาโอสถ 2 มีนาคม 2564
24 43575010/จ้างเหมา/บริการ หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี 2 มีนาคม 2564
25 43574859/วัสดุทันตกรรม บริษัท ชูมิตร 1967 จำกัด 2 มีนาคม 2564
26 43574860/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ชูมิตร 1967 จำกัด 2 มีนาคม 2564
27 43574861/วัสดุงานบ้านงานครัว หจก.ลิโซ เทรดดิ้ง 2 มีนาคม 2564
28 43574889/เวชภัณฑ์ยา บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 2 มีนาคม 2564
29 43574942/เวชภัณฑ์ยา บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด 25 กุมภาพันธ์ 2564
30 43574943/เวชภัณฑ์ยา บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด 25 กุมภาพันธ์ 2564
31 43574865/เวชภัณฑ์ยา บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จำกัด 19 กุมภาพันธ์ 2564
32 43574875/วัสดุการแพทย์ บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 19 กุมภาพันธ์ 2564
33 43574873/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เจ เอส วิชั่น จำกัด 19 กุมภาพันธ์ 2564
34 43574872/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด 19 กุมภาพันธ์ 2564
35 43574900/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท บี สมาร์ท ซายเอ็นซ์ จำกัด 17 กุมภาพันธ์ 2564
36 43574903/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ไบโอ ลีดเดอร์ จำกัด 17 กุมภาพันธ์ 2564
37 43574910/วัสดุสำนักงาน บริษัท นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟตี้ จำกัด 16 กุมภาพันธ์ 2564
38 43574909/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ หจก.ยู.ดี.เทรดดิ้ง 16 กุมภาพันธ์ 2564
39 43574851/วัสดุการแพทย์ บริษัท เครื่องมือแพทย์ (ประเทศไทย) จำกัด 11 กุมภาพันธ์ 2564
40 43574850/วัสดุทันตกรรม หจก.เซี่ยงไฮ้ทันตภัณฑ์ 11 กุมภาพันธ์ 2564
41 43574835/วัสดุไฟฟ้า บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด 10 กุมภาพันธ์ 2564
42 43574836/วัสดุงานบ้านงานครัว บริษัท ราชาโยค จำกัด 10 กุมภาพันธ์ 2564
43 43574826/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จำกัด 9 กุมภาพันธ์ 2564
44 42679953/วัสดุงานบ้านงานครัว บริษัท พี.อาร์.ดี. ซัพพลาย จำกัด 3 กุมภาพันธ์ 2564
45 42679916/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ บริษัท เอสพีเค เพลนตี้ สตาร์ จำกัด 3 กุมภาพันธ์ 2564
46 42679950/วัสดุการแพทย์ บริษัท เมดโฟกัส จำกัด 2 กุมภาพันธ์ 2564
47 42679877/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ บริษัท เซฟไลฟ์เทคโนโลยี จำกัด 22 มกราคม 2564
48 42679743/วัสดุการแพย์ บริษัท พยาธิภัณฑ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 22 มกราคม 2564
49 42679876/จ้างเหมา/บริการ บริษัท เซฟไลฟ์เทคโนโลยี จำกัด 22 มกราคม 2564
50 42679875/วัสดุการแพทย์ บริษัท เซฟไลฟ์เทคโนโลยี จำกัด 22 มกราคม 2564
51 42679870/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดดิ้ง จำกัด 22 มกราคม 2564
52 42679810/จ้างเหมา/บริการ บริษัท พรีเมียร์ บิสสิเนส อินเตอร์ จำกัด 21 มกราคม 2564
53 42679801/วัสดุก๊าชทางการแพทย์ หจก.ขอนแก่นอ๊อกซิเย่น 21 มกราคม 2564
54 42679583/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท ไทรอัมพ์ ซัพพลาย จำกัด 6 มกราคม 2564
55 42679584/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท ไทรอัมพ์ ซัพพลาย จำกัด 6 มกราคม 2564
56 42679585/วัสดุการแพทย์ บริษัท ที อี คิว จำกัด 6 มกราคม 2564
57 42679586/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จำกัด 6 มกราคม 2564
58 42176631/วัสดุอื่น หจก.ลอนดรี แอนด์ คลีน 23 ธันวาคม 2563
59 42176385/วัสดุการแพทย์ บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จำกัด 2 ธันวาคม 2563
60 42176336/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท ฟอร์แคส ซายเอนซ์ คอนซัลเเตนท์ จำกัด 16 พฤศจิกายน 2563
61 42176335/เวชภัณฑ์ยา บริษัท อเมริกัน ไต้หวัน ไบโอฟาร์ม จำกัด 16 พฤศจิกายน 2563
62 42176313/วัสดุการแพทย์ บริษัท ฮอสปิแคร์ จำกัด 11 พฤศจิกายน 2563
63 10727974/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด 9 พฤศจิกายน 2563
64 10706053/วัสดุไฟฟ้า บริษัท อัลติเมท คอมเมอร์เชียล จำกัด 5 พฤศจิกายน 2563
65 40944592/วัสดุทันตกรรม บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จำกัด 14 ตุลาคม 2563
66 39489496/วัสดุทันตกรรม บริษัท ไดรว์ เด็นทั่ล อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด 16 กรกฎาคม 2563
67 10609247/จ้างเหมา/บริการ นายวงษ์กลาง กุดวงษา 10 กรกฎาคม 2562
68 32399213/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จำกัด 10 มิถุนายน 2562
69 32399220/วัสดุงานบ้านงานครัว ร้าน รุ่งเรืองพลาสติก 10 มิถุนายน 2562
70 31389837/วัสดุงานบ้านงานครัว ร้าน รุ่งเรืองพลาสติก 18 เมษายน 2562
71 10568560/จ้างเหมา/บริการ ร้าน ไทยศิลป์ 1 เมษายน 2562
72 28997325/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ตรัย เม็ดดิคอล จำกัด 5 พฤศจิกายน 2561
73 10526551/จ้างเหมา/เช็คคงค้าง นางสาวรจนา ทอดสนิท 24 ตุลาคม 2561
74 26131747/วัสดุการแพท์ บริษัท ไบร์ท แอควานซ์ เทค จำกัด 12 มิถุนายน 2561
75 10401128/บำรุง นางมิ่งขวัญ สมศรีร่ืน 2 สิงหาคม 2560
76 10379597/บำรุง นายสถาพร สมบุูรณ์ทรัพย์ 23 มิถุนายน 2560
77 10379545/บำรุง นางสาวนุสรียา สวัสดิด์พาณิชย์ 6 มิถุนายน 2560
78 10368991/บำรุง นางสาวมาลา กินาสูนย์ 18 พฤษภาคม 2560
79 21698437/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ ร้าน เจ เอส เทรดดิ้ง 15 พฤษภาคม 2560
80 10360911/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท ไพร์ม เมดิคอล จำกัด 7 เมษายน 2560
81 10360798/จ้างเหมา/บริการ หจก.เอ.บี.ที.พี. 29 มีนาคม 2560
82 10352021/บำรุง นายธนากร จงสมชัย 13 มีนาคม 2560
83 10338685/จ้างเหมา/บริการ บริษัท เซฟไลฟ์เทคโนโลยี จำกัด 24 มกราคม 2560
84 10309019/วัสดุสำนักงาน/ศพศ ร้าน ปรีชาพาณิชย์ 13 ธันวาคม 2559
85 10304207/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จำกัด 10 ตุลาคม 2559
86 18340964/อุปกรณ์การแพทย์ บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิงจำกัด 6 กันยายน 2559
87 10243372/ครุภัณฑ์การแพทย์ ร้าน เอ็ม เอ็ม มาร์เก็ตติ้ง 25 เมษายน 2559
88 10243368/ครุภัณฑ์การแพทย์ หจก.เอนโดสโคปแอนด์เซอร์วิส 25 เมษายน 2559
89 16082210/วัสดุการแพทย์ บริษัท เฮ็ลธ อินโนเวฌัน จำกัด 22 เมษายน 2559
90 15425152/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ บริษัท ออริจิเนเตอร์ จำกัด 21 มีนาคม 2559
91 10234336/จ้างทำป้าย ร้าน เอ็ม พี แอคเวอร์ไทซิ่ง 15 มีนาคม 2559
92 14910914/วัสดุการแพทย์ บริษัท ซัม เมดิคอล จำกัด 20 มกราคม 2559
93 14911058/วัสดุการแพทย์ บริษัท จี เอช ซี (ไทยแลนด์) จำกัด 18 มกราคม 2559
94 14911021/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท ควอนตั้ม เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 13 มกราคม 2559
95 13974019/อุปกรณ์การแพทย์ บริษัท ออริเคียว จำกัด 4 ธันวาคม 2558
96 13973843/วัสดุไฟฟ้า บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิงจำกัด 17 พฤศจิกายน 2558
97 13973844/อุปกรณ์การแพทย์ บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิงจำกัด 17 พฤศจิกายน 2558
แสดงน้อยลง

VDO

 • โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ประชุมซ้อมแผนดูแลผู้ป่วย COVID-19(23022564)

  โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ประชุมซ้อมแผนดูแลผู้ป่วย COVID-19(23022564)

  วันอังคาร, 23 กุมภาพันธ์ 2564 08:21
 • โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม Big Cleaning Day / 5 ส -180264

  โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม Big Cleaning Day / 5 ส -180264

  วันอาทิตย์, 21 กุมภาพันธ์ 2564 08:20
 • การก้าวท้าใจ Season 3-ร้อยเอ็ด -

  การก้าวท้าใจ Season 3-ร้อยเอ็ด -

  วันพฤหัสบดี, 18 กุมภาพันธ์ 2564 08:19
 • 150264 คนร้อยเอ็ด ออกกำลังกาย ก้าวท้าใจ season 3 ต้านภัยยาเสพติด และ COVID 19

  150264 คนร้อยเอ็ด ออกกำลังกาย ก้าวท้าใจ season 3 ต้านภัยยาเสพติด และ COVID 19

  วันอังคาร, 16 กุมภาพันธ์ 2564 08:18
 • โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ตรวจสุขภาพผู้ต้องขัง เรือนจำ ร้อยเอ็ด 150264

  โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ตรวจสุขภาพผู้ต้องขัง เรือนจำ ร้อยเอ็ด 150264

  วันจันทร์, 15 กุมภาพันธ์ 2564 08:17

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

กรมควบคุมมลพิษ

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503