จังหวัดร้อยเอ็ดขอความร่วมมือ
" อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ"
ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

โรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ข่าวสาร /ความรู้เกี่ยวกับ โรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)

 • มาตรการป้องกันความเสี่ยง COVID-19

  มาตรการป้องกันความเสี่ยง COVID-19

  วันพุธ, 25 มีนาคม 2563 08:19
 • ผู้สูงอายุเสี่ยงที่สุด ควรดูแลอย่างไร

  ผู้สูงอายุเสี่ยงที่สุด ควรดูแลอย่างไร

  วันพุธ, 25 มีนาคม 2563 08:21
 • How to.....ทำความสะอาด

  How to.....ทำความสะอาด

  วันพุธ, 25 มีนาคม 2563 08:23
 • การผสมน้ำยาฟอกฟ้าสี/ผ้าขาวสำหรับทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส

  การผสมน้ำยาฟอกฟ้าสี/ผ้าขาวสำหรับทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส

  วันพุธ, 25 มีนาคม 2563 08:25
 • CORONA VIRUS (COVID-19)

  CORONA VIRUS (COVID-19)

  วันพุธ, 25 มีนาคม 2563 08:28

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • รับมอบรายได้การจัดกิจกรรมราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ ๓

  รับมอบรายได้การจัดกิจกรรมราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ ๓"วิ่งหยุดโรค ๑๐...

  วันอังคาร, 31 มีนาคม 2563 14:12
 • ร้านนิว โอริสสปอร์ต บริจาคหน้ากากอนามัยแบบผ้าแก่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ๔๐๐ ชิ้น

  ร้านนิว โอริสสปอร์ต บริจาคหน้ากากอนามัยแบบผ้าแก่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ๔๐๐ ชิ้น

  วันจันทร์, 30 มีนาคม 2563 13:37
 • ผู้บริหาร รพ.ร้อยเอ็ด พบผู้ปฏิบัติ ๑๐๐% เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือโควิด ๑๙

  ผู้บริหาร รพ.ร้อยเอ็ด พบผู้ปฏิบัติ ๑๐๐% เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือโควิด ๑๙

  วันจันทร์, 23 มีนาคม 2563 14:35
 • “อสม.เขตเมืองร้อยเอ็ด เคาะประตูบ้าน”แจ้งข่าวและเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อโควิด 19

  “อสม.เขตเมืองร้อยเอ็ด เคาะประตูบ้าน”แจ้งข่าวและเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อโควิด 19

  วันศุกร์, 20 มีนาคม 2563 15:09
 • การทำความสะอาดบ้านเรือน อาคารสำนักงาน เพื่อป้องกันโควิด-19

  การทำความสะอาดบ้านเรือน อาคารสำนักงาน เพื่อป้องกันโควิด-19

  วันศุกร์, 20 มีนาคม 2563 14:57

ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Silodosin 4 mg tablet

จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Lansoprazole 30 mg DT tablet

จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Cilostazol 100 mg; 0.5 g powder

จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Hydroxyurea 500 mg capsule

จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

 • ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Silodosin 4 mg tablet

  วันอังคาร, 31 มีนาคม 2563 16:23
 • ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Lansoprazole 30 mg DT tablet

  วันพุธ, 01 เมษายน 2563 13:44
 • ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Cilostazol 100 mg; 0.5 g powder

  วันพุธ, 01 เมษายน 2563 13:42
 • ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Hydroxyurea 500 mg capsule

  วันพุธ, 01 เมษายน 2563 13:40
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องฝึกการทรงตัวพร้อมอุปกรณ์ช่วยย้ายผู้ป่วยจากท่านั่งสู่ท่ายืน (Static and...

  วันอังคาร, 31 มีนาคม 2563 10:44

ผลผู้ชนะสอบ/ประกวดราคา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Rabies Immunoglobulin 1,000 IU /5 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

  วันพฤหัสบดี, 02 เมษายน 2563 13:52
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์หัวกล้องรับภาพ สำหรับส่องกล้องระบบทางเดินปัสสาวะ...

  วันจันทร์, 30 มีนาคม 2563 11:40
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อถพยาบาล (Ambulance) จำนวน 1 คัน

  วันพุธ, 25 มีนาคม 2563 10:11
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ๕ รายการ (Medicut)...

  วันศุกร์, 20 มีนาคม 2563 15:54
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Epoietin beta prefilled syringe 30,000 IU...

  วันเสาร์, 21 มีนาคม 2563 09:48

ประกาศราคากลาง

 • ประกาศราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพพร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน จำนวน 1...

  วันพุธ, 01 เมษายน 2563 07:48
 • ประกาศราคากลางเครื่องบันทึกติดตามการทำงานของหัวใจ ชนิด 24 ชั่วโมง จำนวน 2 เครื่อง

  วันพุธ, 01 เมษายน 2563 07:43
 • ประกาศราคากลางเครื่องช่วยหายใจทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง (High frequency oscillatory ventilator)...

  วันพุธ, 01 เมษายน 2563 07:39
 • ประกาศราคากลางตู้อบเด็ก (Incubator) จำนวน 2 ชุด

  วันพุธ, 01 เมษายน 2563 07:20
 • ประกาศราคากลางเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน...

  วันจันทร์, 30 มีนาคม 2563 07:54
boss201812.jpg
สถานการณ์โลหิตสำรอง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 

สถานการณ์โลหิตสำรอง
3 เมษายน 2563 เวลา 07:36 น.

A        
B        
AB        
O        

หมายเหตุ
        โลหิตสำรองเพียงพอ
        โลหิตสำรองเหลือน้อย
        โลหิตสำรองขาดแคลน
 

 

 

Login Form

รายการเช็คสั่งจ่าย

ที่ เลขที่ รายการที่สั่งจ่าย วันที่จ่าย
1 10678834/บำรุง ร้าน นา นา ภัณฑ์ 2 เมษายน 2563
2 10678844/จ้างเหมา/บริการ ร้าน ยุวดีผ้าม่าน 2 เมษายน 2563
3 37954898/เวชภัณฑ์ยา บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 31 มีนาคม 2563
4 37954895/วัสดุการแพทย์ บริษัท มารุ่งโรจน์ จำกัด 31 มีนาคม 2563
5 37954896/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด 31 มีนาคม 2563
6 37954897/เวชภัณฑ์ยา บริษัท อินเตอร์ฟาร์มาแคร์ จำกัด 31 มีนาคม 2563
7 37954932/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เมดไลน์ จำกัด 31 มีนาคม 2563
8 37954933/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ยูนีซัน จำกัด 31 มีนาคม 2563
9 37954934/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เอฟ.ซี.พี จำกัด 31 มีนาคม 2563
10 37954878/วัสดุการแพทย์ บริษัท สยาม ฮอสปิตอล ซัพพลาย จำกัด 23 มีนาคม 2563
11 10670191/จ้างเหมา/บริการ บริษัท ทันใจการพิมพ์ จำกัด 23 มีนาคม 2563
12 37954881/เวชภัณฑ์ยา บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จำกัด 23 มีนาคม 2563
13 37954882/วัสดุการแพทย์ บริษัท เรียลเมด จำกัด 20 มีนาคม 2563
14 37954883/วัสดุสำนักงาน ร้าน สิรภัทร มาร์เก็ต 20 มีนาคม 2563
15 37954885/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ยูนีซัน จำกัด 20 มีนาคม 2563
16 37954824/วัสดุสำนักงาน ร้าน สิรภัทร มาร์เก็ต 20 มีนาคม 2563
17 37954825/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท ไบโอคอททอน จำกัด 20 มีนาคม 2563
18 37954826/วัสดุการแพทย์ บริษัท ไบโอคอททอน จำกัด 20 มีนาคม 2563
19 37954752/วัสดุการแพทย์ บริษัท เรียลเมด จำกัด 20 มีนาคม 2563
20 37954814/วัสดุการแพทย์ บริษัท จงที (ไทย) อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด 19 มีนาคม 2563
21 37954813/เวชภัณฑ์ยา บริษัท แก้วมังกรเภสัช จำกัด 19 มีนาคม 2563
22 37954911/วัสดุงานบ้านงานครัว บริษัท ชิรเดช กรุ๊ป จำกัด 17 มีนาคม 2563
23 37954748/วัสดุการแพทย์ บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด 13 มีนาคม 2563
24 37954737/เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จำกัด 6 มีนาคม 2563
25 37954734/วัสดุการแพทย์ บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จำกัด 6 มีนาคม 2563
26 37954733/เวชภัณฑ์ยา หสม. พรีเมด ฟาร์มา 6 มีนาคม 2563
27 37954732/วัสดุการแพทย์ บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จำกัด 6 มีนาคม 2563
28 10670083/ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพ หจก.ไพบูลย์ร้อยเอ็ดธูรกิจ 3 มีนาคม 2563
29 10670088/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จำกัด 3 มีนาคม 2563
30 37954721/วัสดุการแพทย์ บริษัท ยูนิเมด จำกัด 3 มีนาคม 2563
แสดงทั้งหมด

VDO

 • การตรวจเชื้อไวรัสโควิด19 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  การตรวจเชื้อไวรัสโควิด19 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  วันศุกร์, 27 มีนาคม 2563 10:44
 • ผู้ว่าร้อยเอ็ดชวนป้องกัน โควิด ๑๙

  ผู้ว่าร้อยเอ็ดชวนป้องกัน โควิด ๑๙

  วันศุกร์, 27 มีนาคม 2563 10:05
 • โรงพยาบาลร้อยเอ็ดขอขอบคุณ องค์กรทำดี มอบชุด PPE

  โรงพยาบาลร้อยเอ็ดขอขอบคุณ องค์กรทำดี มอบชุด PPE

  วันจันทร์, 30 มีนาคม 2563 08:25
 • งดเยี่ยม ป้องกัน โควิด๑๙ 240363

  งดเยี่ยม ป้องกัน โควิด๑๙ 240363

  วันศุกร์, 27 มีนาคม 2563 10:04

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503