ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
THAILAND INTERNET
USER BEHAVIOR SURUEY

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • โกลบอลเฮ้าส์ร้อยเอ็ด บริจาคเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แก่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

  โกลบอลเฮ้าส์ร้อยเอ็ด บริจาคเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แก่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

  วันจันทร์, 17 กุมภาพันธ์ 2563 10:02
 • โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รณรงค์รักอย่างไรให้ปลอดภัยในวันวาเลนไทน์

  โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รณรงค์รักอย่างไรให้ปลอดภัยในวันวาเลนไทน์

  วันศุกร์, 14 กุมภาพันธ์ 2563 22:16
 • โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รณรงค์รักอย่างไรให้ปลอดภัยในวันวาเลนไทน์

  โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รณรงค์รักอย่างไรให้ปลอดภัยในวันวาเลนไทน์

  วันศุกร์, 14 กุมภาพันธ์ 2563 22:14
 • โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เปิคลินิกมลพิษ เพื่อดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ

  โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เปิคลินิกมลพิษ เพื่อดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ

  วันศุกร์, 14 กุมภาพันธ์ 2563 16:51
 • โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เปิดเฮือนปันสุข ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

  โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เปิดเฮือนปันสุข ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

  วันศุกร์, 14 กุมภาพันธ์ 2563 15:02

ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Erythropoietin beta injection 5,000 IU

จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Norepinephrine 4 mg/ 4 ml injection ด้วยวิธี e-bidding

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธี...

 • ประกาศประกวดราคาซื้อข้อสะโพกเทียมไม่มีเบ้าชนิด ๒ ชั้น (Bipolar Hemiarthroplasty prosthesis) จำนวน...

  วันพุธ, 19 กุมภาพันธ์ 2563 13:45
 • ประกาศประกวดราคาซื้อวเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  วันพุธ, 19 กุมภาพันธ์ 2563 13:29
 • ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (Ambulance) จำนวน 1 คัน

  วันศุกร์, 14 กุมภาพันธ์ 2563 12:21
 • ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Erythropoietin beta injection 5,000 IU

  วันศุกร์, 14 กุมภาพันธ์ 2563 11:11
 • ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Norepinephrine 4 mg/ 4 ml injection ด้วยวิธี e-bidding

  วันศุกร์, 14 กุมภาพันธ์ 2563 09:16

ผลผู้ชนะสอบ/ประกวดราคา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Metformin 500 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  วันอังคาร, 11 กุมภาพันธ์ 2563 15:52
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารโภชนาการ ชั้น 1 เป็นอาคารจิตเวช จำนวน 1 งาน

  วันอังคาร, 28 มกราคม 2563 07:59
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดตรวจน้ำตาลในเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  วันอังคาร, 07 มกราคม 2563 09:40
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 42 เครื่อง...

  วันศุกร์, 20 ธันวาคม 2562 10:02
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหลอด LED จำนวน 16,624 หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  วันศุกร์, 29 พฤศจิกายน 2562 16:19

ประกาศราคากลาง

 • ประกาศราคากลางเตียงไม้กายภาพบำบัดแบบเตี้ย จำนวน 10 เตียง

  วันพุธ, 19 กุมภาพันธ์ 2563 10:04
 • ประกาศราคากลางจ้างต่อเติมทำหลังคาครอบแฟลตพักเจ้าหน้าที่สัตบรรณ

  วันพุธ, 12 กุมภาพันธ์ 2563 09:55
 • ประกาศราคากลางรถพยาบาล (Ambulance) จำนวน 1 คัน

  วันอังคาร, 04 กุมภาพันธ์ 2563 07:57
 • ประกาศราคากลางเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 5 ลิตร, เครื่องให้ยาใต้ผิวหนัง

  วันพุธ, 29 มกราคม 2563 09:35
 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Erythropoietin Beta 5000 U/0.3 ml prefilled syring...

  วันอังคาร, 28 มกราคม 2563 09:42
boss201812.jpg
สถานการณ์โลหิตสำรอง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 

สถานการณ์โลหิตสำรอง
20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 01:55 น.

A        
B        
AB        
O        

หมายเหตุ
        โลหิตสำรองเพียงพอ
        โลหิตสำรองเหลือน้อย
        โลหิตสำรองขาดแคลน
 

 

 

Login Form

รายการเช็คสั่งจ่าย

ที่ เลขที่ รายการที่สั่งจ่าย วันที่จ่าย
1 37100554/วัสดุการแพทย์ บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จำกัด 14 กุมภาพันธ์ 2563
2 37100555/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จำกัด 14 กุมภาพันธ์ 2563
3 37100541/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 13 กุมภาพันธ์ 2563
4 37100539/วัสดุการแพทย์ บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด 13 กุมภาพันธ์ 2563
5 37100465/วัสดุการแพทย์ บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จำกัด 11 กุมภาพันธ์ 2563
6 37100466/เวชภัณฑ์ยา บริษัท ไบโอ ลีดเดอร์ จำกัด 11 กุมภาพันธ์ 2563
7 37100536/วัสดุแบบพิมพ์ บริษัท ทันใจการพิมพ์ จำกัด 11 กุมภาพันธ์ 2563
8 37100518/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท แร็กซ อินเตอร์ไดนอสติค จำกัด 7 กุมภาพันธ์ 2563
9 37100517/วัสดุการแพทย์ บริษัท เซนต์เมด จำกัด 7 กุมภาพันธ์ 2563
10 37100516/วัสดุการแพทย์เพื่อซ่อ บริษัท เซนต์เมด จำกัด 7 กุมภาพันธ์ 2563
11 37100522/วัสดุการแพทย์ บริษัท อะควาสตาร์ จำกัด 7 กุมภาพันธ์ 2563
12 37100523/วัสดุการแพทย์ บริษัท แม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด 7 กุมภาพันธ์ 2563
13 37100524/เวชภัณฑ์ยา หจก.แม็กซิม อินเตอร์คอนติเนนตอล 7 กุมภาพันธ์ 2563
14 37100462/วัสดุการแพทย์ บริษัท ไลออน อินเตอร์เมด จำกัด 5 กุมภาพันธ์ 2563
15 37100495/เวชภัณฑ์ยา บริษัท อัลลายแอนซ์ ฟาร์มา จำกัด 5 กุมภาพันธ์ 2563
16 37100498/วัสดุการแพทย์ บริษัท ยู.พี.เมดิคอล ซอลเตอร์ จำกัด 5 กุมภาพันธ์ 2563
17 10657618/ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จำกัด 5 กุมภาพันธ์ 2563
18 10657619/จ้างเหมา/บริการ บริษัท เซนต์เมด จำกัด 5 กุมภาพันธ์ 2563
19 37100451/เวชภัณฑ์ยา บริษัท เมดไลน์ จำกัด 5 กุมภาพันธ์ 2563
20 37100480/วัสดุวิทยาศาสตร์ หจก.คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 4 กุมภาพันธ์ 2563
21 37100492/วัสดุการแพทย์ บริษัท พลาสติก สโตร์ จำกัด 4 กุมภาพันธ์ 2563
22 37100445/วัสดุการแพทย์ หจก.พร้อม เซิร์ฟ 4 กุมภาพันธ์ 2563
23 37100488/วัสดุการแพทย์ บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน 4 กุมภาพันธ์ 2563
24 37100489/เวชภัณฑ์มิใช่ยา หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต 4 กุมภาพันธ์ 2563
25 37100490/วัสดุการแพทย์ หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต 4 กุมภาพันธ์ 2563
26 37100491/วัสดุงานบ้านงานครัว บริษัท พลาสติก สโตร์ จำกัด 4 กุมภาพันธ์ 2563
27 37100493/วัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จำกัด 4 กุมภาพันธ์ 2563
28 37100443/วัสดุการแพทย์ หจก.วงษ์นิสา 4 กุมภาพันธ์ 2563
29 10657465/จ้างเหมา/บริการ บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จำกัด 30 มกราคม 2563
30 10657474/จ้างเหมา/บริการ บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จำกัด 28 มกราคม 2563
แสดงทั้งหมด

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ความสำเร็จในการเปิดให้บริการ ผ่าตัดหัวใจให้ผู้ป่วยรายแรก

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503